KION, HAN en ROC Nijmegen starten duurzaam innovatienetwerk

Geplaatst op 30 november 2019

Onderwijs en kinderopvang in de regio Nijmegen gaan hun krachten bundelen. Daartoe hebben KION, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen op donderdag 28 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking vindt plaats in het innovatienetwerk KION Early Childhood Innovation Center (KEI). Met deze samenwerking willen KION, HAN en ROC Nijmegen de kinderopvang vernieuwen en (aankomende) medewerkers in de kinderopvang verder professionaliseren.

Innovatie in kinderopvang en beroepsonderwijs

In het KEI werken de deelnemende partijen aan vernieuwing van de kinderopvang en aan professionalisering van (toekomstige) medewerkers. Onderwijs en beroepspraktijk versterken elkaar: innovaties in de kinderopvang vormen input voor de opleiding en de professionalisering van toekomstige medewerkers draagt bij aan innovaties in de kinderopvang. Een concreet project voor de komende periode is de gerichte inzet van IT-middelen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Een tweede belangrijk project is de ontwikkeling van leerwerkplaatsen op kinderopvanglocaties.

Kwalitatief van betekenis blijven

De kinderopvangsector en het beroepsonderwijs zijn sterk in beweging. Wensen van ouders, kinderen en studenten veranderen. Nieuwe inzichten over de ontwikkeling van kinderen, veranderende wet- en regelgeving en onderwijsvernieuwingen maken dat de kinderopvang en de daarbij behorende beroepsopleidingen zich moeten blijven ontwikkelen. KION, HAN en ROC Nijmegen willen kwalitatief van betekenis zijn en blijven voor studenten, ouders en kinderen. Dat vraagt om een innovatieve samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs- en kennisinstellingen.

Over KION

KION is de grootste kinderopvangorganisatie in Nijmegen en omgeving. Wekelijks komen ruim 10.000 kinderen naar de kinderdagverblijven, peutergroepen, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouders van KION. De organisatie wil bijdragen aan het geluk van kinderen en jonge gezinnen. Om dat te bereiken, investeert KION doorlopend in haar pedagogische kwaliteit en ontwikkelt ze nieuwe diensten om ouders ook buiten de reguliere kinderopvang te ontzorgen.

Over Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN)

Vanaf de HAN-campussen in Arnhem en in Nijmegen biedt de HAN meer dan 35.000 studenten een springplank naar hun toekomst. Onze missie is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en voor burgerschap in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving. Om dit te bereiken geven wij veel kennis, ervaringen en vaardigheden door aan de volgende generaties professionals. Hoe beter wij dat doen, hoe beter zij zijn toegerust voor de uitdagingen van morgen.

Over ROC Nijmegen


ROC Nijmegen realiseert beroepsonderwijs en educatie en biedt kansen voor de ontwikkeling van iéders talent. Samen met de werkvelden in de regio geeft de organisatie vorm aan zijn opleidingen. ROC Nijmegen wil zijn studenten de kans bieden succesvol mee te doen. Nu en later. Drijvende ambitie: een perfecte match vormen tussen het talent van de student en de vraag van de regio.