Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Toelatingsprocedure bij geen passend diploma

Wil je een opleiding doen maar heb je geen diploma of heeft je diploma niet het juiste niveau? Dan mogen we je niet toelaten tot de opleiding. ‘Wettelijk niet toelaatbaar’ heet dat. Maar in sommige gevallen kunnen we een toelatingsprocedure voor je starten. 

Wanneer een toelatingsprocedure?

Wil je graag een bol-opleiding op niveau 2, 3 of 4 doen, maar mag je de opleiding niet doen omdat je ‘wettelijk niet toelaatbaar’ bent? Soms kunnen we een toelatingsprocedure starten.

Deze procedure is er voor iedereen die:

  • geen diploma heeft gehaald of kunnen halen
  • geen diploma kan laten zien, of
  • waarvan het diploma niet het juiste niveau heeft

Je hebt bijvoorbeeld geen afgeronde opleiding voortgezet onderwijs, maar misschien wel een paar VAVO-certificaten. Of je bent statushouder en hebt een diploma uit je land van herkomst. Belangrijk is dat je wel in staat moet zijn om een opleiding op niveau 2, 3 of 4 succesvol af te ronden.

Haal eerst je diploma op het vmbo 

Kom je van het vmbo en heb je geen diploma? Dan verwijzen we je eerst terug naar het vmbo. Omdat het beter is eerst je vmbo-diploma te halen.

Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure voor een opleiding waarvoor je geen passend diploma hebt, ziet er zo uit:  

  1. Meld je aan bij één van de Entree-opleidingen.
  2. Iemand vanuit de intake Entree neemt contact met je op. Jij meldt dan in het gesprek voor welke opleiding voor welke opleiding je een toelatingsprocedure wil doorlopen. We bespreken de procedure en vertellen je welke stukken je eventueel nog moet opsturen.
  3. Om het goed te kunnen doen op je opleiding is je taalniveau Nederlands belangrijk. Dus daar kijken we in ieder geval naar.

Het toelatingsonderzoek

Het onderzoek zelf verschilt per aanvrager en is gericht op de opleiding en het niveau dat je wilt doen. Het onderzoek kan bestaan uit 

  • een gesprek over de gevolgde schoolloopbaan, (beroeps)interesses en motivatie
  • een taaltest en/of een AMN talentscan (dat is een scan die je capaciteiten en persoonlijkheid laat zien)
  • ontvangen informatie van Educatie ROC Nijmegen
  • certificaten of diploma’s uit een ander land

Wil je weten wat je (buitenlandse) diploma waard is in Nederland? Dan kun je hiervoor zelf contact opnemen met het centrum voor Internationale diplomawaardering van SBB en Nuffic

Vluchteling-studenten kunnen ook bij het UAF (stichting voor vluchteling-studenten) terecht voor informatie over opleidingen op mbo-niveau.

Meer informatie over aanmelden zonder passende vooropleiding

Wil je meer weten over het aanmelden zonder een passende afgeronde vooropleiding? Of kom je uit een ander land (zoals statushouders) en heb je vragen over bijvoorbeeld diplomawaardering, neem dan contact op met Het Startpunt, ROC Nijmegen: hetstartpunt@roc-nijmegen.nl. 

Terug naar boven