Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Taal en rekenen

Alle studenten van niveau 2, 3 en 4 moeten examens afleggen voor Nederlandse taal en rekenen. Voor de niveau 4-opleidingen ook voor Engels. Deze examens noemen we generieke examens of algemene examens. Ook bij de Entree-opleidingen heb je examens Nederlands en rekenen.

Beroepsspecifieke eisen

Sommige beroepen stellen speciale eisen aan jouw Nederlandse en Engelse taalvaardigheid. Of aan rekenvaardigheden. Dit noemen we beroepsspecifieke eisen. Daar doe je dan ook tijdens de opleiding examens in.

Slaag-zakregeling van de generieke examens

De generieke examens maken deel uit van de zak-slaagregeling. Met andere woorden: als je niet voldoet aan de slaag-zakregeling haal je geen diploma.

Terug naar boven