Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Studentbegeleiding

Wij vinden het belangrijk dat je de begeleiding krijgt die je nodig hebt om je studie tot een succes te maken.

Wie gaat jou begeleiden? 

Je kunt door verschillende mensen worden begeleid:

Docent 

Als je vragen of problemen hebt met een bepaald vak, is het verstandig dat je dit bespreekt met je docent. Deze kan dan samen met jou zoeken naar de oorzaak. Je docent kan je tips en uitleg geven. 

Studieloopbaanbegeleider 

Iedere student heeft een eigen studieloopbaanbegeleider (slb). Dit is een docent van je opleiding die bijhoudt hoe het gaat met het verloop van je totale opleiding. Je slb'er blijft in contact met jou en met je ouder(s)/verzorger(s). Als er problemen zijn met de voortgang kijkt de slb'er samen met jou naar de oorzaak hiervan en wat mogelijke oplossingen zijn.

Trajectbegeleider

Als je extra begeleiding nodig hebt, word je ook begeleid door de trajectbegeleider (tb) van je opleiding. Je tb'er kan je studiebegeleiding geven en vragen over studie- en beroepskeuze beantwoorden. Ook kan je tb'er je helpen bij vragen en problemen van meer persoonlijke aard.  

Expertisecentrum Studentbegeleiding 

Zijn je problemen groter of ingewikkelder en heb je meer of andere hulp nodig? Dan kun je hulp krijgen van het Expertisecentrum Studentbegeleiding. 

Expertisecentrum Studentbegeleiding helpt bij:

 1. Schoolmaatschappelijk werk 

  Voor begeleiding op persoonlijk gebied 

 2. Passend onderwijs 

  Voor als je aanpassingen nodig hebt om je studie goed te kunnen volgen
  Meer informatie

 3. Loopbaanbegeleiding

  Testen en loopbaangesprekken 

 4. Trainingen 

  Sociale vaardigheid, assertiviteit, faalangstreductie

 5. Coachproject 

  Begeleiding door een persoonlijke coach 

 6. ROC4Competence 

  Beroepskeuzeprogramma van 3 weken 

 7. Kamers met kansen 

  Studeren, wonen en begeleiding 

 8. Financieel spreekuur 

  Vragen over financiën 

 9. Taal en rekenen 

  Begeleiding voor als je moeite hebt met taal en rekenen

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon luistert naar je en zoekt mee naar oplossingen. Je kunt er zeker van zijn dat je verhaal hier veilig is. De vertrouwenspersoon zal je verhaal of probleem aan niemand anders vertellen als jij daar geen toestemming voor geeft.

Eigen verantwoordelijkheid

Heb je vragen of problemen die jou belemmeren in je opleiding? We verwachten van jou dat je deze zelf bespreekt met je slb’ er. Voor een goede oplossing moet jij zelf eerst de vraag stellen.

Vragen over onze studentbegeleiding?

Stuur een e-mail naar expertisecentrum@roc-nijmegen.nl

Terug naar boven