Studentbegeleiding

Wij vinden het belangrijk dat je de begeleiding krijgt die je nodig hebt om je studie tot een succes te maken. 

Vandaar dat de school waar je vandaan komt vaak al informatie over jou aan ons doorgeeft. Dat staat in het doorstroomdossier dat je meebrengt naar je intakegesprek. Met deze informatie kijken we samen naar jouw manier van leven en leren. Zo krijgen we op tijd een beeld van dingen die je opleiding lastig(er) kunnen maken. Onze studiebegeleiding noemen we Studie op Maat.

Begeleidingsprofiel

Al onze studenten krijgen een begeleidingsprofiel, jij dus ook. Dit profiel geeft aan hoeveel en welke begeleiding je nodig hebt om je opleiding te halen. Jouw profiel kan in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld omdat je omstandigheden veranderen. Dingen gaan na verloop van tijd misschien gemakkelijker of worden juist lastiger. Je hebt dan misschien wat minder of meer begeleiding nodig. 

Wie gaat jou begeleiden? 

Je kunt door verschillende mensen worden begeleid:

Docent 

Als je vragen of problemen hebt met een bepaald vak, is het verstandig dat je dit bespreekt met je docent. Deze kan dan samen met jou zoeken naar de oorzaak. Je docent kan je tips en uitleg geven. 

Studieloopbaanbegeleider 

Iedere student heeft een eigen studieloopbaanbegeleider (slb). Dit is een docent van je opleiding die bijhoudt hoe het gaat met het verloop van je totale opleiding. Je slb-er blijft in contact met jou en met je ouder(s)/verzorger(s). Als er problemen zijn met de voortgang van kijkt de slb-er samen met jou naar de oorzaak hiervan en wat mogelijke oplossingen zijn.

Trajectbegeleider

Als je extra begeleiding nodig hebt, word je ook begeleid door de trajectbegeleider (tb) van je opleiding. Je tb-er kan je studiebegeleiding geven en vragen over studie- en beroepskeuze beantwoorden. Ook kan je tb-er je helpen bij vragen en problemen van meer persoonlijke aard.  

Expertisecentrum Studentbegeleiding 

Zijn je problemen groter of ingewikkelder en jen meer of andere hulp nodig? Dan kun je hulp krijgen van het Expertisecentrum Studentbegeleiding. 

Expertisecentrum Studentbegeleiding helpt bij:

 1. Schoolmaatschappelijk werk 

  Voor begeleiding op persoonlijk gebied 

 2. Passend onderwijs 

  Voor als je een beperking hebt.
  Meer informatie

 3. Loopbaanbegeleiding

  Testen en loopbaangesprekken 

 4. Trainingen 

  Sociale vaardigheid, assertiviteit, faalangstreductie

 5. Coachproject 

  Begeleiding door een persoonlijke coach 

 6. ROC4Competence 

  Beroepskeuzeprogramma van 3 weken 

 7. Kamers met kansen 

  Studeren, wonen en begeleiding 

 8. Financieel spreekuur 

  Vragen over financiën 

 9. Taal en rekenen 

  Begeleiding voor als je moeite hebt met taal en rekenen

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon luistert naar je en zoekt mee naar oplossingen. Je kunt er zeker van zijn dat je verhaal hier veilig is. De vertrouwenspersoon zal je verhaal of probleem aan niemand anders vertellen als jij daar geen toestemming voor geeft.

Eigen verantwoordelijkheid

Met Begeleiding op Maat zorgen we ervoor dat je je tijd bij je opleiding zo goed mogelijk kunt besteden. Ons systeem van begeleidingsprofielen is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Maar ook niet meer dan dat. Heb je vragen of problemen die jou of je in je opleiding belemmeren? We verwachten van jou dat je deze zelf bespreekt met je slb’ er. Voor een goede oplossing moet jij zelf eerst de vraag stellen.

Vragen over onze studentbegeleiding?

Stuur een e-mail naar expertisecentrum@roc-nijmegen.nl