De Rutte-regeling (vavo)

Zit jij op mavo, havo of vwo en is de kans groot dat je je diploma niet gaat halen? De Rutte-regeling biedt jou de kans om - vrijwel kosteloos! - op een vavo alsnog je vakken te halen zónder dat je uitgeschreven wordt van je eigen school. En je diploma te halen!

Wanneer val je onder de Rutte-regeling voor vavo?

Als je 16 of 17 jaar bent:

 • moet je op een school voor voortgezet onderwijs (vo-school) ingeschreven staan, je vo-leerweg mag niet onderbroken zijn;
 • mag je al een vo-diploma hebben van hetzelfde niveau als de vavo. Een voorbeeld: je hebt al een havodiploma. Maar de vakken biologie en natuurkunde heb je nog niet, terwijl je deze wel nodig hebt voor de hbo-opleiding die je wil volgen, dit altijd in overleg met je vo-school;
 • beslist onze plaatsingscommissie vavo of je toegelaten wordt.

Als je 18 jaar of ouder bent:

 • moet je op een school voor voortgezet onderwijs ingeschreven staan;
 • mag je je inschrijven voor een opleiding die een niveau hoger is dan je eerder behaalde vo-diploma. Een voorbeeld: je hebt al een havodiploma en je wilt op het vavo een vwo-diploma behalen. Of je hebt al een havodiploma en je wilt op het vwo een aantal certificaten halen.
 • beslist onze plaatsingscommissie vavo of je toegelaten wordt.

Hoe werkt jouw ‘uitbesteding’ aan de vavo?

Stel dat de kans groot is dat je niet slaagt op jouw vo-school, dan kan jouw school besluiten om jou ‘uit te besteden’ aan een vavo: een school voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. 

ROC Nijmegen heeft een overeenkomst met de vo-scholen in de regio Nijmegen. Dat betekent dat je bij ons terecht kunt om alsnog je diploma te halen!

Als jij ‘uitbesteed wordt’ aan ROC Nijmegen, dan:

 • blijf je bij jouw eigen vo-school ingeschreven;
 • mag je daarna niet meer terug naar die vo-school;
 • ben je - ongeacht het aantal vakken dat je volgt - voltijdleerling. Dat heeft invloed op de tegemoetkoming in jouw studiekosten;
 • hoef je geen lesgeld te betalen;
 • heb je recht op gratis schoolboeken (via de vavo);
 • komen je resultaten niet op de kwaliteitskaart van je vo-school;
 • mag je eerder behaalde eindresultaten van het Centraal Examen meenemen;
 • krijg je certificaten en diploma’s van de vavo;
 • dien je een aanvraagformulier tegemoetkoming studiekosten in bij je vo-school;
 • val je onder de (eind)verantwoordelijkheid van de vo-school.

Wat regelt de vavo voor jou?

 • onderwijs
 • begeleiding
 • examinering en diplomering
 • verzuimmeldingen bij leerplicht en RMC
 • verantwoording van jouw resultaten naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en je vo-school

Naar de vavo zonder Rutte-regeling? Kan ook!

 • Ben je vóór het Centraal Examen 18 jaar of ouder? Dan betaal je het reguliere lesgeld en moet je zelf je schoolboeken betalen.
 • Val je niet onder de Rutte-regeling of bovenstaand punt? Informeer dan bij de vavo naar de mogelijkheden.
 • De plaatsingscommissie vavo beslist of je toegelaten wordt.

Naar de vavo-pagina

Terug naar boven