Coronavirus
Lees hoe wij omgaan met corona (COVID-19).
Meer info

De Rutte-regeling (vavo)

Zit jij op de mavo, havo of vwo en is de kans groot dat je je diploma niet gaat halen? De Rutte-regeling biedt jou de kans om - vrijwel kosteloos! - op een roc alsnog je vakken te halen zónder dat je uitgeschreven wordt van je eigen school. En je diploma te halen!

Wanneer val je onder de Rutte-regeling voor vavo?

Als je 16 of 17 jaar bent:

 • Moet je op een school voor voortgezet onderwijs (vo-school) ingeschreven staan. Als je vo-leerweg al onderbroken is, mag je opnieuw worden ingeschreven. Daarna mag je je aanmelden voor de vavo van ROC Nijmegen!
 • Mag je al een vo-diploma hebben van hetzelfde niveau als de vavo. Een voorbeeld: je hebt al een havodiploma. Maar de vakken Biologie en Natuurkunde heb je nog niet, terwijl je deze wel nodig hebt voor de hbo-opleiding die je wil volgen
 • Beslist onze plaatsingscommissie vavo of je toegelaten wordt

Als je 18 jaar of ouder bent:

 • Moet je op een school voor voortgezet onderwijs ingeschreven staan
 • Mag je al een vo-diploma hebben van hetzelfde niveau als de vavo. Een voorbeeld: je hebt al een havodiploma. Maar de vakken Biologie en Natuurkunde heb je nog niet, terwijl je deze wel nodig hebt voor de hbo-opleiding die je wil volgen
 • Beslist onze plaatsingscommissie vavo of je toegelaten wordt

Hoe werkt jouw ‘uitbesteding’ aan de vavo?

Stel dat de kans groot is dat je niet slaagt op jouw mavo, havo of vwo,  dan kan jouw school besluiten om jou ‘uit te besteden’ aan een vavo: een school voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. 

ROC Nijmegen heeft een overeenkomst met de vo-scholen in de regio Nijmegen. Dat betekent dat je bij ons terecht kunt om alsnog je diploma te halen!

Als jij ‘uitbesteed wordt’ aan ROC Nijmegen, dan:

 • blijf je bij jouw eigen vo-school ingeschreven
 • mag je daarna niet meer terug naar die vo-school
 • ben je - ongeacht het aantal vakken dat je volgt - voltijdsleerling. Dat heeft invloed op de tegemoetkoming in jouw studiekosten
 • hoef je geen lesgeld te betalen
 • heb je recht op gratis schoolboeken (via de vavo)
 • komen je resultaten niet op de kwaliteitskaart van je vo-school
 • mag je eerder behaalde eindresultaten van het Centraal Examen meenemen
 • krijg je certificaten en diploma’s van de vavo
 • dien je een aanvraagformulier tegemoetkoming studiekosten in bij je vo-school
 • val je onder de (eind)verantwoordelijkheid van de vo-school

Wat regelt de vavo voor jou?

 • Onderwijs
 • Begeleiding
 • Contact met je ouders
 • Examinering en diplomering
 • Verzuimmeldingen bij leerplicht en RMC
 • Verantwoording van jouw resultaten naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en je vo-school

Naar de vavo zonder Rutte-regeling? Kan ook!

 • Ben je vóór het Centraal Examen 18 jaar of ouder? Dan betaal je het reguliere lesgeld en moet je zelf je schoolboeken betalen
 • Val je niet onder de Rutte-regeling of bovenstaand punt? Informeer dan bij de vavo naar de mogelijkheden
 • De plaatsingscommissie vavo beslist of je toegelaten wordt

Naar de vavo-pagina