Coronavirus
Geen examinering in gebouwen ROC Nijmegen
Meer info

Ervaringen cursus Nederlands op de werkvloer

De cursus 'Nederlands leren op de werkvloer' geven we bij jou op het werk. Op deze pagina lees je een aantal ervaringen van andere bedrijven met deze maatwerkcursus!

Weidmann Transformer Supplies, Wijchen

Mondelinge communicatie op de werkvloer is belangrijk voor efficiëntie en veiligheid. We hebben op basis van veertien maatwerkbijeenkomsten de cursisten getraind in hun vaardigheid in de Nederlandse taal.
Maatwerk was nodig omdat de verschillen in spreekvaardigheid onderling groot waren. Weidmann heeft een taalmaatje in het bedrijf aangesteld om effectief te oefenen.

Resultaat

De werknemers spreken meer Nederlands op de werkvloer en durven hun vragen te stellen. Er is meer communicatie en er is meer gelegenheid voor Weidmann om goede werkinstructies te geven. Nederlands leren was leuk.

Inhoud van het traject

 • Duur van het traject: veertien bijeenkomsten van 2,5 uur, gedeeltelijk in werktijd
 • Inclusief intake om het beginniveau vast te stellen
 • Korte gesprekken voor op de werkvloer
 • Aandacht voor het begrijpen van eenvoudige, mondelinge werk- en veiligheidsinstructies. We hebben hiervoor voornamelijk bestaand materiaal van het bedrijf gebruikt
 • Deelnemen aan werkoverleg
 • Gewerkt met een computerprogramma om spreken en woordenschat te vergroten

Reacties deelnemers

"Dat er in zo’n kort traject al zoveel resultaat te zien zou zijn. De werknemers spreken meer Nederlands op de werkvloer en durven hun vragen te stellen. Ze komen vaker naar de werkbegeleider toe en deze hoeft geen tekeningen meer te gebruiken om iets uit te leggen. De werknemers waren zeer gemotiveerd om deel te nemen.“

- Woordvoerder Weidmann Transformer Supplies.

NRF, bedrijf in koelsystemen, Mill 

De communicatie op de werkvloer moest drastisch verbeterd worden. Vooral op het gebied van leesvaardigheid voor het lezen van werk- en veiligheidsinstructies en het schrijven van overdrachten. Laaggeletterde werknemers zijn geschoold op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. 

Bij dit traject lag de nadruk meer op lees- en schrijfvaardigheid. Sommige werknemers had moeite om het VAPRO-certificaat te halen.  Wij hebben voor NRF een maatwerktraject van veertien weken gemaakt.

Inhoud van het traject

 • Duur van het traject: veertien bijeenkomsten van 2,5 uur bij NRF
 • Intake om beginniveau vast te stellen
 • Vanwege het niveauverschil is er in twee groepen gewerkt
 • Korte gesprekken op de werkvloer
 • Werk- en veiligheidsinstructies lezen en begrijpen
 • Overdrachten aan collega’s
 • Deelnemen aan werkoverleg
 • Aandacht voor arbeidsvoorwaarden/ informatie van bedrijf ( mails / presentaties e.d.)
 • Computerprogramma om lezen en grammatica te oefenen

Reacties van deelnemers

“Het traject voldoet aan de verwachtingen van de werknemers. Onze werknemers zijn zeer gemotiveerd. De teamleiders merken dat ze er mee bezig zijn als ze hen spreken.”

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Het veiligheidscertificaat VCA is onmisbaar in veel technische beroepen. Ook in de de bouw heeft iedere werknemer het certificaat nodig om de bouwplaats te mogen betreden.

Het examen vraagt echter een behoorlijke kennis van de Nederlandse taal en is daarom vaak een struikelblok. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarbij laag-taalvaardige medewerkers in groepsverband tijdens een intensieve cursus worden voorbereid op dit examen.
In samenwerking met Werkbedrijf Rijk van Nijmegen hebben we deze cursus voor aan meerdere groepen gegeven.