Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Pop-up winkel voorziet bewoners Heumensoord van warme winterkleding

Broeken, dikke jassen, truien, mutsen en sjaals: de pop-up kledingwinkel aan de Vossenlaan heeft een ruim assortiment aan winterkleding. De winkel is speciaal opgezet voor Afghaanse vluchtelingen die verblijven op de noodopvanglocatie Heumensoord. Het is een initiatief van de sociale onderneming New Rootz, in samenwerking met ROC Nijmegen. Een oproep via social media om kleding te doneren leverde heel veel reacties uit de omliggende wijken op. De pop-upkledingwinkel heeft vanaf half november daardoor al heel veel bewoners van Heumensoord aan warme kleding kunnen helpen.

Praktijkleren middenin een woonwijk

Het opzetten van de pop-up winkel is voor studenten een ideale manier om praktijkervaring op te doen, én gelijktijdig een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. Coördinator Praktijkleercentrum Dorien Kaaijk is enthousiast: ”Praktijkleren is kenmerkend voor ons onderwijs. Deze locatie, een oud schoolgebouw midden in een woonwijk, is daarvoor heel geschikt: we werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties, zoals New Rootz. Nieuwe maatschappelijke activiteiten ontstaan hier als vanzelf. Onze studenten kunnen daar vervolgens mee aan de slag. We zijn een soort creatieve broedplaats.”

Gemiddeld zijn zo’n 15 roc-studenten per week actief in de winkel. Dit zijn vooral studenten van de opleiding dienstverlening. Ze doen ervaring op met verschillende werkprocessen: voorraadbeheer, onderhoud, veiligheidsaspecten, administratie, klantcontact etc.

Verschillende acties voor Heumensoord

Naast de kledingwinkel hebben docenten en studenten nog 2 andere activiteiten ontwikkeld voor de bewoners van Heumensoord. Er zijn activiteitenmiddagen georganiseerd voor en met jongeren. Daarnaast is er nog een taalproject opgezet, waarbij op een speelse manier de Nederlandse woordenschat wordt uitgebreid. Dorien Kaaijk: “Er ontstaat op deze manier heel eenvoudig contact tussen de jongeren van verschillende culturen. We zien ook de bereidheid om elkaar te helpen, en zich echt in elkaar te verdiepen. Dat draagt allemaal bij aan de leerervaring van de studenten. Het is heel mooi om dat te zien.”

Snuffelen aan de praktijk

De pop-up winkel is gevestigd in het Praktijkleercentrum (PLC) voor Zorg & Welzijn aan de Vossenlaan. Het PLC is 1 per maart geopend. Dorien Kaaijk licht toe: ”Studenten Zorg & Welzijn kunnen hier werken aan hun praktische beroepsvaardigheden. Door de corona-pandemie is het vinden van een stageplaats een stuk lastiger; daar hebben we met het PLC op ingespeeld.” In het praktijkleercentrum zijn de lokalen ingericht als in de praktijk. Zo zijn er meerdere patiëntenkamers, een ruimte voor dagbesteding, een atelier, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sport en spel ruimte.  

New Rootz: diversiteit en kansengelijkheid

New Rootz zet zich in voor jongeren die wortels in een ander land hebben, en naar Nederland zijn gekomen. Dit doen zij vanuit de gedachte dat iedereen een kans moet krijgen om zich te ontwikkelen en een plek te vinden in de samenleving. Diversiteit is daarbij een kracht. ROC Nijmegen onderschrijft dit gedachtegoed van harte, en is heel enthousiast over de samenwerking

pop-up store Nijmegen Heumensoord
Terug naar boven