Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Zorg voor de toekomst

De zorg verandert in een hoog tempo. En voor studenten aan een mbo-zorgopleiding is dat een flinke uitdaging. Daarom ontwikkelt ROC Nijmegen binnen het project Zorg voor de toekomst de praktijkroute ‘Leren op Locatie’. Binnen die route is er nog meer aandacht voor de praktijk. Studenten lopen stages bij verschillende zorginstellingen en doen zo extra werkervaring op. 

Wat doet Zorg voor de toekomst?

Binnen het samenwerkingsverband Zorg voor de toekomst werken vier mbo’s (ROC Nijmegen, ROC Friese Poort, Nova College en Graafschap College) aan de praktijkroute. Een praktijkroute is een opleidingstraject waar leren in de praktijk centraal staat. Het doel van Zorg voor de toekomst is het onderwijs en zorginstellingen enthousiast maken voor werkplekleren: een combinatie van leren en praktijk op de werkvloer. Studenten aan een zorgopleiding worden zo goed voorbereid op de toekomst. 

Met welke organisaties werkt Zorg voor de toekomst samen?

Naast de drie andere mbo’s werkt ROC Nijmegen binnen het onderzoek Zorg voor de toekomst samen met HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leven, ECBO, Vilans en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het samenwerkingsverband onderzoekt wat er moet gebeuren om praktijkroutes succesvol vorm te geven, zodat ook andere mbo-opleidingen met praktijkroutes aan de slag kunnen. 

Aan welke projecten werkt Zorg voor de toekomst?

Het project Zorg voor de toekomst wordt gesubsidieerd door NRO. De organisaties die aan het onderzoeksproject meedoen, gaan in het studiejaar 2020-2021 met de praktijkroute aan de slag.

Meer weten over het onderzoeksproject? Kijk op de website ECBO.

Welke opleidingen werken samen met Zorg voor de toekomst?

Terug naar boven