Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Sterk Techniek - Rijk van Nijmegen

Techniek is een veelzijdig, uitdagend en mooi vak. Daarom wil Sterk Techniek regio Rijk van Nijmegen meer jongeren enthousiast maken voor een technisch beroep. Bijvoorbeeld door middelbare scholieren kennis te laten maken met een techniekopleiding bij ROC Nijmegen of door mee te lopen in het bedrijfsleven. 

Wat doet Sterk Techniek?

De missie van Sterk Techniek is vmbo-leerlingen inspireren en warm maken voor techniek. In Nederland is een groeiend tekort aan technisch opgeleid personeel. Daarom koppelt Sterk Techniek studenten, docenten, bedrijfsleven en lokale overheden aan elkaar. Tijdens allerlei projecten worden leerlingen meegenomen in de wereld van techniek en technologie. Zo ontdekken en beleven ze zelf wat het is om in de techniek te werken.

Met welke organisaties werkt Sterk Techniek samen?

Sterk Techniek regio Rijk van Nijmegen werkt samen met het bedrijfsleven, lokale overheden, ROC Nijmegen, vmbo-scholen, praktijkonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs. Deze scholen worden gekoppeld aan regionale bedrijven. 

Aan welke projecten werkt Sterk Techniek?

Het project Sterk Techniek Rijk van Nijmegen is in januari 2020 start gegaan. Vijf werkgroepen hebben drie maanden onderzoek gedaan naar het regionale bedrijfsleven. Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Welke succesvolle projecten zijn er al? Welke problemen spelen er? En wat zijn trends op het gebied van techniek en technologie? Daaruit zijn twaalf projecten ontstaan, die  allemaal iets te maken hebben met techniek of technologie. 

Xperience House

Xperience House is een experimenteer- en belevingshuis. Bij deze samenwerking tussen ROC Nijmegen en InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland (IWNL) maken leerlingen kennis met duurzame energie zoals zonnepanelen en warmtepompen. Ze mogen aan het huis sleutelen, energieverbruik meten en nadenken over nieuwe duurzame en technische oplossingen.

First Lego League

Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs maken bij de First Lego League kennis met technologie. In een periode van zes maanden bouwen en programmeren ze op locatie bij ROC Nijmegen een robot. Zo leren ze creatief en oplossingsgericht werken. Sterk Techniek koppelt dit project altijd aan een maatschappelijk thema, zoals zwerfafval. 

Gravity Race Car Challenge

In teams bouwen vmbo-leerlingen en techniekstudenten van ROC Nijmegen een zeepkist van metaal. In de Gravity Race Car Challenge strijden ze uiteindelijk om de winst. Zo komen leerlingen op creatieve en competitieve manier in aanraking met techniek. Ze werken met elkaar aan technische vaardigheden zoals elektro, installatie en bouw, maar ook vaardigheden als ontwerpen, samenwerken en oplossingen bedenken komen voorbij. Studenten aan de ROC-opleidingen Constructiewerk en Creatieve Technologie worden door extra eisen nog meer uitgedaagd.

Meer weten? Kijk op de website van Sterk Techniek Rijk van Nijmegen

Welke opleidingen werken samen met Sterk Techniek Rijk van Nijmegen?

Terug naar boven