Coronavirus
Lees hoe wij omgaan met corona (COVID-19).
Meer info

Re-integratie

Wil je weer aan het werk gaan? Of jezelf bijscholen? ROC Nijmegen werkt samen met gemeenten, UWV, bedrijven, werkenden en werkzoekenden. In de rol van opleider, adviseur en/of begeleider kunnen we jou misschien sneller aan een baan helpen!

Wat bieden we precies?

  • Een persoonlijk onderzoek naar mogelijkheden en capaciteiten. Dat gebeurt via een intakegesprek, een loopbaanonderzoek of een assessment
  • Om- of bijscholing in alle richtingen (waar mogelijk in combinatie met stage of werk)
  • Werkgelegenheidsprojecten; bemiddelen van langdurig werkzoekenden naar werk via een leer- en werktraject; werkgever(s), uitkeringsinstantie en ROC Nijmegen organiseren werkgelegenheidsprojecten op basis van een (toekomstig) tekort aan personeel
  • Sollicitatietraining en -begeleiding
  • Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO); bemiddelen van werkzoekenden naar werk via een individueel leer- en werktraject.

Meer weten?

Onze medewerkers van volwasseneneducatie geven je graag meer info over re-integratie.