Novia werkt aan sterk beroepsonderwijs in de regio

Samenwerking 

Logo NOVIA

De partners in NOVIA werken aan toegankelijk en herkenbaar beroepsonderwijs in de regio Rijk van Nijmegen. De gezamenlijke verbinding en samenwerking komt tot stand door middel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het beroepsonderwijs, doorlopende leerlijnen (beroepsgericht als meer algemeen vormend) en met een zichtbare samenwerking met het werkveld.

Regionaal netwerk

Deze ambitie krijgt vorm via een jaarlijkse ontwikkelagenda. We werken al langer samen, en kennen elkaar. Nieuw is dat de samenwerking nu wordt georganiseerd tussen de scholen met ondersteuning van een programmamanager-VMBO en een programmamanager-MBO. Deze managers ondersteunen de directeuren en bestuurders. Ze zijn de initiator, aanjager en bewaker van ambities en projecten en organiseren de diverse NOVIA-bijeenkomsten. Voor elke school en sector komt er tevens een contactpersoon beschikbaar, specifiek gericht op samenwerking vmbo-mbo. De contactpersonen zijn bekend met de NOVIA-ambities en -projecten. Ze zijn de contactpersoon voor de eigen school en voor de regio in vmbo-mbo-contacten. Alle contactpersonen worden in schooljaar 2018-2019 uitgenodigd voor een gezamenlijk netwerkbijeenkomst NOVIA.

Programmamanagers

Voor het vmbo is Sofie Eisenburger de nieuwe programmamanager-vmbo voor 2018-2019. Sofie is tevens werkzaam bij de Alliantie VO als programmaleider van de Werkplaats. Voor het mbo is José Kosters de nieuwe programmamanager voor 2018-2019. José is tevens werkzaam bij ROC Nijmegen als auditor/adviseur.

Wil je meer weten over NOVIA? Kijk dan naar de   pdf NOVIA Strategy Paper of neem contact op met: j.kosters@roc-nijmegen.nl