Jaargang 20, nummer 1

 • Meer opleidingen delen concept Young Talent Academy

  De Young Talent Academy (voorheen Johan Cruyff College) van ROC Nijmegen geeft jonge, talentvolle topsporters de mogelijkheid sport en studie succesvol te combineren. Van het YTA-concept gaan nu meer studenten profiteren. Voor het Crebo* Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie ligt er al jaren een programma dat vrijwel individueel door elke sporter gevolgd kan worden. Het programma is...

 • Nieuwe opleidingsnamen secretariële beroepen

  Per 1 juli van dit jaar kennen we een aantal nieuwe opleidingsnamen voor secretariële beroepen. Door de naamsverandering hopen we - in vergelijking met de vroegere namen - een duidelijker link te leggen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 • Novia werkt aan sterk beroepsonderwijs in de regio

  Vmbo- en mbo-scholen in de regio Nijmegen werken samen aan sterk beroepsonderwijs. Dat doen ze in het NOVIA-scholennetwerk. Samenwerking en goede afstemming zijn nu in versterkte mate van belang. Onder meer door ontwikkelingen in het (beroeps)onderwijs, door demografische ontwikkelingen en door sterke en snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Om hun ambities richting 2021 waar te maken, hebben...

 • Doorstroom via LeerWerkTraject naar ROC Nijmegen

  ROC Nijmegen heeft met de scholen voor voortgezet onderwijs van de scholengroep Alliantie VO en Het Rijks afspraken gemaakt over doorstroom van basisberoepsgerichte leerlingen met een LeerWerkTraject (LWT). Wat betekent dat voor jou als je te maken krijgt met leerlingen die voor een LWT (willen) kiezen?

 • MBO'ers zijn studenten

  De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, gaat wettelijk verankeren dat jongeren in het mbo voortaan aangesproken worden als student. De huidige term deelnemer is volgens haar niet dekkend voor de positie van mbo-studenten.

 • Schrappen centraal eindexamen is geen goed plan

  Het middelbaar beroepsonderwijs is op de hoogte gesteld van het plan centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs af te schaffen. Scholen krijgen dan de mogelijkheid zelf examens te maken. Grote diversiteit in het uitstroomniveau van leerlingen ligt op de loer. Niet in het belang van de leerling en complicerend voor het onderwijs. Hoe zit dat?