Meer opleidingen delen concept Young Talent Academy

Flexibel en individueel

Lara BaarsParalympisch atlete Lara Baars

Deze flexibele en individuele onderwijskundige aanpak is momenteel voor onze andere opleidingen moeilijk of niet haalbaar. ROC Nijmegen heeft echter de ambitie een groter reservoir van opleidingen aan te bieden op basis van de YTA-benadering. In het voorjaar van 2018 zijn er met diverse opleidingen sparringsessies geweest om te kijken in hoeverre  opleidingen klaar zijn om bestaande programma’s verder uit te werken naar het flexibele onderwijskundige model van de Young Talent Academy.

Meer opleidingen voor sporters

Met de uitbreiding van het opleidingsaanbod voor sporters gaat een lang gekoesterde wens van  het opleidingsteam en de samenwerkende sportorganisaties in vervulling. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 gaan de opleidingen Sport en Bewegen  en Mediavormgeving geïndividualiseerde en flexibele leerwegen aanbieden. Sporters kunnen zich vanaf  1 oktober 2018 aanmelden bij een van deze opleidingen en gaan daar de specifieke vakken volgen. De generieke vakken en de duale begeleiding neemt het opleidingsteam van de Young Talent Academy voor zijn rekening. Zodoende maken alle partijen optimaal gebruik van de expertise van de Young Talent Academy. Ondertussen gaan de sparringsessies door om  te kijken welke opleidingen nog meer kunnen en willen aansluiten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Joop de Kleijn (024) 890 40 20 j.dekleijn@roc-nijmegen.nl

*Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties die door de minister van OCW worden vastgesteld krijgen een crebonummer.