Minder piekdrukte in spits na aanpassing collegetijden

Geplaatst op 01 februari 2019

Sinds september 2018 is het in Nijmegen minder druk tijdens de piek van de ochtendspits. De maatregel van de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen om de aanvangstijden van de eerste lesuren beter te spreiden, heeft resultaat. Dat is vooral te merken in de trein, maar ook op straat.

Om de drukte tijdens de ochtendspits te verminderen, verplaatsten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit vanaf de start van dit studiejaar de aanvang van het onderwijs met een kwartier. De universiteit begint een kwartier eerder om 8.30 uur, de hogeschool start een kwartier later om 9 uur. Het ROC in Nijmegen blijft juist op 8.30 uur als start van de eerste lessen.

En de gevolgen daarvan zijn nu bekend: door een betere spreiding van het verkeer over de tijd is de piek van de spits afgevlakt en de verkeersdoorstroom verbeterd. Het aantal treinreizigers om  8.15 uur is verminderd met gemiddeld 22 procent. In de bus is het aantal reizigers op het drukste moment met 10 procent gedaald. Op de Heyendaalseweg – een van de drukste toegangswegen op de campus  – zijn vijf procent minder fietsers tijdens de dinsdagochtendspits. Dat is de drukste dag van de week . De gemiddelde snelheid van auto’s op de Heyendaalseweg is met vijf kilometer per uur toegenomen tot 27 km per uur (om 8.30 uur). De gemiddelde wachttijd voor verkeerslichten is voor zowel auto’s als fietsers met 8,5 procent afgenomen.

Resultaat

Wethouder mobiliteit Harriet Tiemens: ‘We hebben het over nogal wat reizigers: het aantal studenten op de campus is in het afgelopen jaar met 2000 studenten gegroeid tot een totaal van 49.000. Dat een groot deel van hen vijftien minuten heeft geschoven in hun agenda’s om de spitsdrukte te beperken, is goed nieuws voor alle spitsreizigers, ook voor de mensen die niet op de campus moeten zijn. Spreiding draagt bovendien bij aan de verkeersveiligheid. Door samen te werken hebben we een prachtig resultaat bereikt.’

Een voorbeeld om te volgen

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: ‘De vraag naar openbaar vervoer groeit in rap tempo. Om ervoor te zorgen dat het OV zoveel mogelijk reizigers kan blijven bedienen moeten we alle zeilen bijzetten. Een deel van de oplossing zit in het beter spreiden van reizigers. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit doen het. Studenten vragen vroeger op te staan, je moet het maar durven. Je ziet gelijk dat het werkt als niet iedereen tegelijk de trein of bus in stapt. Ik ga graag met de resultaten uit Nijmegen in gesprek met andere regio's, want ik hoop dat velen dit geslaagde voorbeeld gaan volgen!’

Vorig jaar november nam de Tweede Kamer een motie aan van Mustafa Amhaouch (CDA) en Jan Paternotte (D66) om te onderzoeken of het ook bij andere onderwijsinstellingen zin heeft om de collegetijden aan te passen, met als doel de druk weg te nemen in overvolle bussen en treinen. 

Meting

De drukte in trein en bus zijn geanalyseerd op basis van OV-chipkaartdata (gemeten gedurende twee weken). Voor de analyse van het autoverkeer is gebruik gemaakt van navigatiesystemen die weergeven hoe snel de automobilist rijdt (meting over maanden september en oktober, tussen 8.00 en 9.15 uur).

Projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heyendaal

Het wijzigen van de collegetijden is een initiatief van de projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heyendaal. Deze is in 2016 ontstaan met als doel de campus duurzaam bereikbaar te houden en uiteindelijk CO2-neutraal te krijgen. De projectgroep bestaat uit Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC, Radboudumc, ARRIVA, NS, Connexxion, gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Ministerie I&W en studentenvakbond AKKU. Naast de projectgroep is er ook een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde, wethouder en directies van de betrokken instellingen en OV-bedrijven.

Andere plannen

De projectgroep werkt verder aan plannen voor het verduurzamen van de mobiliteit op de campus. Bijvoorbeeld met betrekking tot de aanvoer van goederen. Men denkt aan een centraal afleveradres voor leveranciers van waaruit de goederen per elektrisch voertuig over de campuslocaties verspreid worden. Dit kan het aantal vervoersbewegingen, en daarmee de CO2-uitstoot, op de campus beperken. Ook werkt de projectgroep mee aan de pilot MaaS (mobility as a service). Hierin wordt een combinatie van vervoersmogelijkheden aangeboden; niet het vervoermiddel maar mobiliteit staat centraal. Zo kunnen medewerkers aansluitend op het openbaar vervoer van en naar de campus ook gebruik maken van deelauto’s en deelfietsen. In de loop van dit jaar zal dat zijn beslag gaan krijgen.

Noot voor de pers

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • Freico Amberg, woordvoerder wethouder Tiemens: 06 - 4634 4481
  • Anja van Kessel: woordvoerder Radboud Universiteit 024 361 11 32 of 06 - 2896 7921
  • Michiel Geursen: woordvoerder van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 06 - 5520 6336

STUDENTEN HEYENDAAL

2017

2018

Aantal studenten HAN

24043

24564

Aantal studenten RU

20967

22142

Aantal Studenten ROC Nijmegen, Heyendaalseweg .

2000

2000

Totaal

47010

48706