Nederlands leren op de werkvloer

Nederlands leren op de werkvloer? Het kan. Na onze cursus begrijpen uw medewerkers veiligheids- en werkinstructies beter.  Ook het invullen van overdrachtsformulieren gaat gemakkelijker? Of wilt u misschien dat uw personeel beter gaat e-mailen? Wij helpen u graag met een maatwerk-oplossing. Zowel voor uw buitenlandse werknemers als voor laaggeletterde autochtone medewerkers kunnen wij iets betekenen. Lessen verzorgen we graag op de werkplek van de cursisten.

Welke resultaten kunt u van ons verwachten?

Beter geschoold personeel is voor elk bedrijf belangrijk. En Nederlands leren is een voorbeeld van scholing. Voordelen verbonden aan een betere beheersing van het Nederlands:

 • minder ziekteverzuim door veiliger werken,
 • hogere productiviteit,
 • minder schade
 • betere  informatie-uitwisseling .

Kortom: uw medewerkers zijn na afloop van de cursus beter op hun taak toegerust.

Nederlands leren bij ROC Nijmegen

De werkwijze van ROC Nijmegen is een combinatie van groepsgewijs en zelfstandig leren. Het programma bevat ook digitaal lesmateriaal waarmee deelnemers zowel thuis als ‘op school' in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken om Nederlands te leren. Of om bepaalde aspecten van het Nederlands beter te beheersen.

 

Wil je meer weten? Neem even contact met ons op

Contact opnemen

Financiële regelingen voor uw bedrijf

Tel Mee Met Taal 

De regeling Tel Mee Met Taal is interessant. Uw bedrijf krijgt een aantrekkelijk percentage van de scholingskosten op cursussen niveauverhoging Nederlands voor uw personeel vergoed. Halverwege het tweede kwartaal 2019 kunt u naar verwachting weer subsidie aanvragen. Deze regeling is onder andere toepasbaar bij onze maatwerktrajecten op het gebied van taalvaardigheid bij medewerkers.

O&O-fondsen 

Per branche zijn er Opleiding en Ontwikkelingsfondsen beschikbaar, zogenaamde O&O-fondsen. Deze fondsen bieden een financiële bijdrage voor de scholing van werknemers binnen de branche. De fondsen worden bestuurd door de sociale partners binnen de sector en gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven. Als u gebruikt wilt maken van een O&O fonds voor de scholing van uw werknemers neemt u contact op met uw brancheorganisatie. De voorwaarden en aangeboden services kunnen per O&O-fonds namelijk verschillen.

Ervaringen van bedrijven

Weidmann Transformer Supplies, Wijchen

weidman logoMondelinge communicatie op de werkvloer is belangrijk voor efficiëntie en veiligheid. We hebben op basis van veertien maatwerkbijeenkomsten de cursisten getraind in hun vaardigheid in de Nederlandse taal. Maatwerk was nodig omdat de verschillen in spreekvaardigheid onderling groot waren. Weidmann heeft een taalmaatje in het bedrijf aangesteld om effectief te oefenen.

Resultaat

De werknemers spreken meer Nederlands op de werkvloer en durven hun vragen te stellen. Er is meer communicatie en er is meer gelegenheid voor Weidmann om goede werkinstructies te geven. Nederlands leren was leuk.

Inhoud van het traject

 • Duur van het traject: veertien bijeenkomsten van 2,5 uur gedeeltelijk in werktijd
 • Inclusief intake om het beginniveau vast te stellen
 • Korte gesprekken voor op de werkvloer
 • Aandacht voor begrijpen van eenvoudige mondelinge werk/veiligheidsinstructies, zoveel mogelijk gebruik makend van materiaal van het bedrijf
 • Deelnemen aan werkoverleg
 • Daarnaast computerprogramma om spreken en woordenschat te vergroten.

Reacties deelnemers

"Dat er in zo’n kort traject al zoveel resultaat te zien zou zijn. De werknemers spreken meer Nederlands op de werkvloer en durven hun vragen te stellen. Ze komen vaker naar de werkbegeleider toe en deze hoeft geen tekeningen meer te gebruiken om iets uit te leggen. De werknemers waren zeer gemotiveerd om deel te nemen. “, woordvoerder Wiedman Transformer Supplies

NRF, bedrijf in koelsystemen, Mill 

nrf logoDe communicatie op de werkvloer moest drastisch verbeterd worden. Vooral op het gebied van leesvaardigheid voor het lezen van werk- en veiligheidsinstructies en het schrijven van overdrachten. Laaggeletterde werknemers zijn geschoold op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Bij dit traject lag de nadruk meer op lees- en schrijfvaardigheid. Sommige werknemers had moeite om het VAPRO-certificaat te halen.  Wij hebben voor NRF een maatwerktraject van veertien weken gemaakt.

Inhoud van het traject

 • Duur van het traject: veertien in company bijeenkomsten van 2,5 uur
 • Intake om beginniveau vast te stellen
 • Vanwege het niveauverschil is er in twee groepen gewerkt
 • Korte gesprekken op de werkvloer
 • Werk- en veiligheidsinstructies lezen en begrijpen
 • Overdrachten aan collega’s
 • Deelnemen aan werkoverleg
 • Aandacht voor arbeidsvoorwaarden/ informatie van bedrijf ( mails / presentaties e.d.)
 • Computerprogramma om lezen en grammatica te oefenen.

Reacties van deelnemers

“Het traject voldoet aan de verwachtingen van de werknemers. Onze werknemers zijn zeer gemotiveerd. De teamleiders merken dat ze er mee bezig zijn als ze hen spreken.”

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen - Veiligheidscertificaat VCA voor laag taalvaardige werknemers

rijkvannijmegenHet veiligheidscertificaat VCA is onmisbaar in veel technische beroepen. Iedere werknemer in de bouw heeft het certificaat nodig om de bouwplaats te mogen betreden. Het examen is behoorlijk talig en vaak een struikelblok. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarbij laag taalvaardige medewerkers in groepsverband tijdens een intensieve cursus worden voorbereid op dit examen. In samenwerking met Werkbedrijf Rijk van Nijmegen hebben we deze cursus voor aan meerdere groepen gegeven.

 

Resultaat

Het slagingspercentage voor deze cursus is opgelopen naar 75%.   

Inhoud van het traject

 • Duur van het traject: vier weken, vier dagdelen per week
 • Een dagdeel duurt drie uur
 • De cursist dient zes uur per week te studeren in onze online leeromgeving met video’s en proefexamens
 • Het examen volgt op de laatste cursusdag op een locatie naar keuze
 • Voorafgaand aan het traject toetsen we of een kandidaat voldoet aan het instroomniveau A2 op lezen en luisteren (voldoet de kandidaat niet hieraan, dan volgt een taalverhogingstraject)
 • De cursus VCA wordt verzorgd door een docent met aanvullende NT2-bevoegdheid (voor anderstalige cursisten belangrijk)
 • Groepsgrootte: maximaal vijftien personen
 • Cursus is zowel in company als op een van onze locaties in Nijmegen, Wijchen, Beuningen of Groesbeek te volgen

Wilt u meer weten? Neem even contact met ons op.

Contact opnemen