Jurist

voor 0,8 fte

ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een regionaal opleidingen centrum voor beroepsonderwijs en educatie. De onderwijsinstelling verzorgt opleidingen en cursussen in het kader van de onderwijswet en op basis van commerciële activiteiten. ROC Nijmegen heeft de opleidingen georganiseerd in onderwijsdirecties, verspreid over enkele vestigingen. Naast de onderwijsdirecties hebben de stafdirecties een specifieke beleidsmatige, adviserende en uitvoerende taak en verlenen ondersteuning aan het College van Bestuur en het management ten behoeve van de gehele organisatie. Het College van Bestuur vormt samen met de Onderwijsdirecteuren en de Stafdirecteuren het DO.

Directie Planning & Control

De directie Planning & Control ondersteunt de organisatie bij het waarborgen van de kwaliteit en het in control zijn op het gebied van onderwijs, personeel, ondersteunende processen, organisatie, financiën en besluitvormingsprocessen en adviseert bij de doorontwikkeling op deze gebieden. De focus ligt daarbij op tweede- en derdelijns ondersteuning. Derdelijns ondersteuning vindt plaats vanuit concern control, (concern) audit en de examencommissie. Daarnaast is de directie trekker van roc-brede plannen zoals het concernplan, de kwaliteitsagenda en het strategisch beleidsplan. De directie P&C ondersteunt het College van Bestuur in haar sturing, coördineert besluitvormingsprocessen, adviseert het directieteam bij strategische vraagstukken, verzorgt het informatiemanagement voor ROC Nijmegen en voert regie op het programmamanagementproces. De centrale rol van de directie is om op roc-breed niveau vanuit onafhankelijke positie te signaleren, te monitoren, te analyseren en te reflecteren.

De Directeur Planning & Control stuurt de jurist en de andere bestuursondersteuners hiërarchisch aan. Het College van Bestuur, de bestuurssecretaris, de onderwijs- en stafdirecteuren en hun managers zijn feitelijk opdrachtgever.

Wat ga je doen:

 • Je bent binnen ROC Nijmegen aanspreekpunt en adviseur op het gebied van juridische zaken en zorgt ervoor dat deze goed verlopen en bewaakt een juridisch correcte besluitvorming.
 • Je adviseert over een correcte toepassing van de wet- en regelgeving in voorliggende casuïstiek.
 • Je adviseert en onderhoudt een functionele lijn met HR en PZ met betrekking tot arbeidsrechtelijke vraagstukken (vertaling wetgeving, casuïstiek, opstellen vso, e.d.).
 • Je verstrekt daarnaast juridisch advies over diverse vraagstukken aan directeuren en managers.
 • Je bevordert actief de juiste toepassing en handhaving van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving, instellingsbeleid, gedragscodes en richtlijnen e.d. en zorgt daarmee voor stroomlijning en versterking van (de kwaliteit en de voortgang van) juridische processen binnen de organisatie.
 • Je beheert de juridische documenten en toetst bestaand beleid en voorgenomen besluiten op genoemde terreinen. Je ontwikkelt nieuw beleid voor juridische vraagstukken in de context van het middelbaar beroepsonderwijs en de onderwijs-wetgeving. De jurist adviseert in dit verband tijdig over risico’s, kansen en effecten ter zake en initieert overleg daarover.
 • Je adviseert en informeert over de juridische structuur en de governance van de organisatie, over samenwerkingsvormen en contracten of overeenkomsten met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen en over aanbestedingsprocedures en het contracteren met betrekking tot leveringen en diensten aan ROC Nijmegen;
 • Je adviseert over de bekostigingsrelatie tussen de rijksoverheid en ROC Nijmegen en over de wederzijdse rechten en plichten van ROC Nijmegen en de bij de instelling ingeschreven studenten;
 • Je adviseert en informeert over de rechtsverhouding tussen ROC Nijmegen en haar medewerkers in loondienst en andere personen die met Onderwijs(ondersteunende)werkzaamheden zijn belast.

 Word je hier enthousiast van? Solliciteer dan!

Wat moet je kunnen en welke kwaliteiten neem je mee:

In het algemeen: je werkt en denkt oplossingsgericht, je bent onderzoekend, je kan goed doorvragen, je luistert goed, je bent loyaal en integer en beschikt over een analytisch en rationeel denkvermogen. Daarnaast:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van het Nederlands Recht en specialistische kennis van en affiniteit met arbeidsrecht en onderwijsrecht en kennis van algemeen vermogensrecht en het overeenkomstenrecht;
 • Je beschikt over goede advies- en sociale vaardigheden op bestuurs-, directie- en managementniveau;
 • Je bent vaardig in het vroegtijdig signaleren van relevante ontwikkelingen en toont daarbij organisatiesensitiviteit;
 • Je bent vaardig in het analyseren, proactief signaleren en duiden en vertalen van de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • Je werkt en denkt oplossingsgericht;
 • Je bent vaardig in het redigeren van en bijdragen aan bestuurlijke documenten;
 • Je bent in staat complexe informatie op een eenvoudige manier te communiceren.

Wat hebben wij te bieden:

 • Een degelijk inwerktraject;
 • Een salaris in schaal 11 cao mbo ( bruto per maand);
 • Een 13e maand (8,33%);
 • Inhouse sportfaciliteiten;
 • Ruime tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering;
 • Evenementen zoals de jaarlijkse ROC brede Studiedag en Personeelsdag;
 • Studiedag(delen) en uitje(s) met je team;
 • Leuke, informele personele activiteiten.

Rollen en (kern)competenties ROC Nijmegen:

De kerncompetenties van ROC Nijmegen zijn klantgerichtheid, ondernemerszin, samenwerken en zelfontwikkeling. Een link naar onze rollen en competenties vind je hieronder.

https://www.roc-nijmegen.nl/vacatures

 Informatie en procedure:

 • Het betreft de functie van Jurist (een functiebeschrijving is opvraagbaar);
 • De ingangsdatum is per zo spoedig mogelijk;
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Je werkt op locatie in Nijmegen en waar mogelijk thuis

Meer weten over deze vacature?

Mail dan met Margriet Everaert, stafmedewerker Bestuur en Beleid; m.everaert@roc-nijmegen.nl.

 •  Reageer uiterlijk 24 september 2021 via onderstaand sollicitatieformulier en voeg je CV en je motivatiebrief toe;
 • Een reactie op je sollicitatie kun je binnen twee weken na sluitingsdatum van de vacature verwachten;
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in september/oktober;
 • Misschien heb je op een later moment nog informatie uit deze vacature nodig, bijv. een telefoonnummer. De vacature sluit automatisch wanneer de reactietermijn is verstreken. Bewaar daarom deze vacature op je computer.

Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Jurist

Wij nemen je sollicitatie alleen in behandeling als je jouw CV en motivatiebrief toevoegt.
Vul uw naam in
Vul uw achternaam in
Vul uw telefoonnummer in
Vul uw e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Waarom past het salaris niet bij jouw salariswens?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Ongeldige invoer
Geef aan bij welk team je nu werkt

Geef aan of je een tijdelijk of een vast dienstverband hebt
Vul in
Geef aan wanneer en bij welk team je hebt gewerkt

Wij nemen uw sollicitatie alleen in behandeling als u uw CV en motivatiebrief toevoegt.

De maximale bestandsgrootte per bijlage is 10MB.

Invalid Input
Invalid Input
Vul een toelichting in
Geef aan dat u geen robot bent. (Hiermee voorkomen wij valse sollicitaties.)