Adviseur Leerwerkloketten Flexibele brigade

Voor het Landelijk Team Samenwerkingen (ressorterend onder de directie WB) van het UWV, zijn we op zoek naar een:

Adviseur Leerwerkloketten Flexibele brigade

m/v (12 fte, minimaal 24 uur per week)

 • Standplaats: diverse locaties Functiegroep: 7
 • Tijdelijk tot 1-1-2023 (detachering is bespreekbaar) Vacaturenummer:
 • Je bent werkzaam binnen een, in onderling overleg te bepalen, bovenregionaal gebied.
 • Qua functionele aansturing val je onder de projectleider van het regionale Leerwerkloket en hiërarchisch onder UWV.

Het Leerwerkloket

 Het Leerwerkloket geeft sinds 2005 onafhankelijk informatie en advies over vraagstukken omtrent scholing en loopbaan. In een Leerwerkloket werken adviseurs van UWV, (centrum)gemeenten en ROC samen. Zij bieden onafhankelijk scholings- en loopbaanadvies aan werkzoekenden, werkenden, studenten en scholieren en verwijzen waar nodig door naar samenwerkingspartners. Er is een Leerwerkloket in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s.

De instroom bij de regionale Leerwerkloketten is als gevolg van de coronacrisis sterk toegenomen. Door te werken met een aantal flexibel in te zetten adviseurs kan snel maatwerk voor de regio geleverd worden. De Flexibele Brigade bestaat uit één flexibele pool van 12 fte en ondersteunt de Leerwerkloketten met grote vraag en lange wachtlijsten in heel Nederland.

Landelijk Team Samenwerkingen

Uitgangspunt van de visie van UWV is: wij werken samen met partners op de arbeidsmarkt. UWV investeert daarom nadrukkelijk in samenwerking met gemeenten, sociale partners, onderwijs en andere partijen in het sociale domein. Deze samenwerking is erop gericht om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak waarbij werkgevers en werkzoekenden zoveel mogelijk worden bediend vanuit één loket.

Team Samenwerkingen speelt een verbindingsrol tussen UWV centraal en decentraal, divisieoverstijgend en in de keten. UWV is hierin niet beleidsbepalend maar coördineert, concretiseert en faciliteert, samen met haar partners. Een dergelijke ambitie vereist verbinding en afstemming van activiteiten en initiatieven vanuit UWV in de richting van ketenpartners en ook vanuit ketenpartners naar UWV, zodat een gecoördineerde samenwerking met gemeenten en partners ontstaat, zowel in de arbeidsmarktregio’s als op centraal niveau, afgestemd op de gezamenlijke doelen en UWV doelen. Dit past ook in het doel om met partners optimaler samen te werken. Hierbij spelen wij een belangrijke rol, daar waar het “het transparant maken van de arbeidsmarkt” betreft.

We willen de samenwerking met gemeenten en ketenpartners versterken door het:

 • ondersteunen van elkaars dienstverlening;
 • benutten en delen van elkaars expertise;
 • gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.

Intern stimuleren we de samenwerking met gemeenten en ketenpartners door activiteiten in onderlinge samenhang uit te voeren en het delen van kennis en informatie, met als doel een eenduidige benadering van gemeenten en intensiveren van de samenwerking.

Het Landelijk Team Samenwerkingen voert regie binnen UWV op infrastructuur, wettelijke taken en aanvullende diensten. We werken met gemeenten samen in de Programmaraad. De activiteiten van het Landelijk Team Samenwerkingen raken aan meerdere taakgebieden binnen UWV. Onderstaande teams werken samen met diverse externe partners en werken divisie overstijgend:

Team Samenwerkingen:

 • Samenwerking Gemeenten;
 • UWV Portaal;
 • Banenafspraak;
 • Leerwerkloketten.

Leerwerkloket

Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leven Lang Ontwikkelen betrokken zijn: UWV, gemeenten, on- derwijsinstellingen, SBB en, werkgevers, werkne- mers. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, ar- rangementen, producten en diensten die de aanslui- ting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. In elk van de 35 arbeidsmarktregio’s is een Leer- werkloket.

Een team van leerwerkadviseurs staat klaar voor scholieren en studenten, werkenden, werkzoeken- den en werkgevers met informatie en onafhankelijk advies over opleidingen en werkend leren.

Profiel
In deze uitdagende rol ben je (mede-) verantwoordelijk voor:

 •  de begeleiding van individuele klanten bij studie- en loopbaanvragen;
 • het signaleren van behoeften, kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt;
 • een actieve samenwerking met het netwerk van professionals, zoals: collega leerwerkadviseurs, jobcoaches, klantmanagers en adviseurs van gemeente en UWV, werkgevers en scholen;
 • de kwaliteit van de dienstverlening en het delen van kennis;
 • het organiseren van bijeenkomsten en workshops voor klanten en professionals;
 • het (mee)werken aan leerwerktrajecten met partners in de regio;
 • de verwijzing naar relevante informatie als het gaat om studie- en loopbaanmogelijkheden op individueel en groepsniveau;
 • het up-to-date houden van kennis over scholing, de arbeidsmarkt en de financieringsmogelijkheden.
 • De concrete invulling van je taken is afhankelijk van de speerpunten van het regionale Leerwerkloket, waarbij de klant altijd centraal staat.

Functie-eisen:

 • Je hebt ervaring met methoden, technieken en instrumenten van studie- en loopbaanbegeleiding
 • Je beschikt over uitgebreide kennis van opleidings- en arbeidsmarktmogelijkheden en de sociale kaart in de regio;
 • Je krijgt energie van een zelfstandige invulling van je functie;
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • Je combineert een onderzoekende houding en analytisch vermogen met een heldere wijze van (digitaal) communiceren;
 • Je werkt actief aan het creëren van kansen;
 • Je bent iemand die samenwerking met zowel collega’s als externe partners hoog in het vaandel heeft staan om zo gezamenlijk doelen te realiseren;
 • Je bent klantgericht, beschikt over inlevingsvermogen en hebt een praktische instelling;
 • Je bent bereid te reizen.

Competenties: 

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Motiveren/stimuleren
 • Organiseren eigen werk
 • Oordeelsvorming
 • Flexibel gedrag
 • Organisatiesensitiviteit

Wij bieden:                                                                                                                                       

Een dynamische werkomgeving, waarin je solistisch te werk gaat in een enthousiast team waar je altijd op terug kunt vallen.

Solliciteren                                                                                                                                           

Voor deze vacature wordt in eerste instantie intern geworven bij alle partnerorganisaties van Leerwerkloket.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV naar Rieky Janssen, Landelijk manager Leerwerkloketten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit kan tot en met 28 februari aanstaande.

Ben je komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan aan in je sollicitatie!

Liever eerst meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Rieky Janssen, Landelijk manager Leerwerkloketten, per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of telefonisch 06-46160868.