1. Wat is verzuim?

Verzuim staat voor afwezigheid. Er zijn verschillende soorten verzuim: geoorloofd verzuim, ongeoorloofd verzuim, bijzonder verlof en te laat komen. Elke opleiding heeft een verzuimbureau. Daar moet uw zoon of dochter zich ziek melden en verlof aanvragen.

Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden, zoals gemelde ziekte of een vrijstelling. Dit type verzuim kan alleen met toestemming van school. Uw zoon of dochter moet geoorloofd verzuim daarom op tijd aanvragen, minimaal één dag van tevoren, via de verzuimmedewerker van de opleiding. Uw zoon of dochter moet dan wel een bewijsstuk of verklaring van de aanvraag meenemen, zoals een afspraakkaart voor een arts of een uitnodigingsbrief voor een rijexamen of huwelijk.

Ongeoorloofd verzuim

Dit is verzuim zonder een geldige reden. Hiermee overtreedt uw zoon of dochter de Leerplichtwet. De regelingen uit de Leerplichtwet worden door ons voor alle studenten aangehouden. Met ongeoorloofd verzuim komt uw zoon of dochter ook de door hem of haar ondertekende onderwijsovereenkomst niet na.

Onder ongeoorloofd verzuim wordt o.a. verstaan:

  • te laat in de les zonder geldige reden;
  • luxe verzuim (op vakantie buiten of deels buiten de schoolvakantie,lang weekend weg, familiebezoek, etc.);
  • spijbelen, verslapen, werken, autorijles / theorieles;
  • bezoek arts, etc. dat ook buiten schooltijd kan. Hierover moet altijd vooraf contact gezocht worden met de verzuimmedewerker.

Gaat uw kind zonder toestemming van school (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie en is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Bijzonder verlof

Deze regelingen zijn in de wet vastgelegd. Aan deze regels moeten we ons houden. Bijzonder verlof valt onder geoorloofd verzuim en kan dus aangevraagd worden. Uw zoon of dochter kan dit aanvragen door ruim vantevoren, minimaal 1 dag, een aanvraag in te dienen bij het verzuimbureau van de opleiding met een bewijsstuk of verklaring van de aanvraag. Alleen in bijzondere gevallen wordt bijzonder verlof goedgekeurd door de teammanager van de opleiding.

Te laat komen

Te laat op school komen is ook verzuim. Uw zoon of dochter komt te laat als hij/zij vanaf de start van de les te laat is.

Ziek zijn

Als uw zoon of dochter ziek is dan is dit geoorloofd verzuim. Maar dan moet uw zoon of dochter zich wel op tijd ziek hebben gemeld. Studenten melden zich telefonisch ziek bij het verzuimbureau van de opleiding, tussen 8.00 en 10.00 uur.
Is uw zoon of dochter jonger dan 18 jaar? Dan meldt u uw zoon/dochter telefonisch ziek bij het verzuimbureau van de opleiding.
Word je op school ziek? Meld je dan af bij het Verzuimbureau voordat je naar huis gaat.

Beter melden

Ga je weer naar school? Dan meldt de docent je weer beter, het eerste lesuur dat je weer aanwezig bent.

2. Wanneer melden wij verzuim van uw zoon of dochter?

Allereerst is het belangrijk te weten wanneer uw zoon of dochter les heeft. Daarom kunt u het beste eerst het rooster bekijken. Het rooster van uw zoon of dochter staat op onze speciale roostersite. Kies de klas van uw zoon of dochter om zijn/haar rooster te zien.

Wij zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen de IB-Groep). Wij melden bij DUO als uw zoon of dochter:

  1. 16 klokuren ongeoorloofd afwezig is in 4 weken (16 klokuren staan voor 22 lesuren). Is uw zoon of dochter één keer te laat in de les? Dan geldt dat als 1 lesuur afwezig.
  2. 10 keer te laat is gekomen. (Dit geldt dan als uw zoon of dochter jonger is dan 18 jaar)
  3. Zich zeer regelmatig ziek meldt.

Bij studenten die jonger zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw zoon of dochter woont. U wordt hier als ouder/verzorger schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Bij studenten die ouder zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeente waar uw zoon of dochter woont. Uw zoon of dochter wordt hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Meer informatie

  • Verzuimprotocol: ondertekend convenant ROC Nijmegen met gemeenten in het Rijk van Nijmegen.
     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten