1. Wat is verzuim?

Verzuim staat voor afwezigheid. Er zijn verschillende soorten verzuim: geoorloofd verzuim, ongeoorloofd verzuim, bijzonder verlof en te laat komen. Elke opleiding heeft een verzuimbureau. Daar moet uw zoon of dochter zich ziek of beter melden, verlof aanvragen en melden als hij/zij te laat is.

Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden, zoals gemelde ziekte of een vrijstelling. Dit type verzuim kan alleen met toestemming van school. Uw zoon of dochter moet geoorloofd verzuim daarom op tijd aanvragen, minimaal één dag vantevoren, via de verzuimmedewerker van de opleiding. Uw zoon of dochter moet dan wel een bewijsstuk of verklaring van de aanvraag meenemen.

Ongeoorloofd verzuim

Dit is verzuim zonder een geldige reden. Hiermee overtreedt uw zoon of dochter de Leerplichtwet. De regelingen uit de Leerplichtwet worden door ons voor alle studenten aangehouden. Met ongeoorloofd verzuim komt uw zoon of dochter ook de door hem of haar ondertekende onderwijsovereenkomst niet na.

Onder ongeoorloofd verzuim wordt o.a. verstaan:

  • te laat in de les zonder geldige reden;
  • luxe verzuim (lang weekend weg, familiebezoek, etc.);
  • spijbelen, verslapen, werken, autorijles / theorieles;
  • bezoek arts, etc. dat ook buiten schooltijd kan. Hierover moet altijd vooraf contact gezocht worden met de verzuimmedewerker.

Bijzonder verlof

Deze regelingen zijn in de wet vastgelegd. Aan deze regels moeten we ons te houden. Bijzonder verlof valt onder geoorloofd verzuim en kan dus aangevraagd worden. Uw zoon of dochter kan dit aanvragen kan door ruim vantevoren, minimaal 1 dag, een aanvraag in te dienen bij het verzuimbureau van de opleiding met een bewijsstuk of verklaring van de aanvraag. Alleen in bijzondere gevallen wordt bijzonder verlof goedgekeurd door de teammanager van de opleiding.

Te laat komen

Te laat op school komen is ook verzuim. Uw zoon of dochter komt te laat als hij/zij vanaf de start van de les te laat is. Uw kind moet dan eerst bij het verzuimbureau een 'te-laat'-briefje gaan halen want zonder briefje krijgt hij/zij geen toegang tot de les.

Ziek zijn

Als uw zoon of dochter ziek is dan is dit geoorloofd verzuim. Maar dan moet uw zoon of dochter zich wel op tijd ziek hebben gemeld. Hij of zij meldt zich ziek 's ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur via een speciale link in #OnderwijsOnline. Afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt binnen de opleiding van uw zoon of dochter neemt hij of zij contact op met het verzuimbureau of belt het speciale ziekmeldnummer van de opleiding.

2. Wanneer melden wij verzuim van uw zoon of dochter?

Allereerst is het belangrijk te weten wanneer uw zoon of dochter les heeft. Daarom kunt u het beste eerst het rooster bekijken. Het rooster van uw zoon of dochter staat op onze speciale roostersite. Eerst kiest u een locatie of richting (Campusbaan, Energieweg, Maasvallei, Marterstraat, Techniek, TEIS of de Vakopleiding) en vervolgens klikt u op 'Klassen'. U kiest vervolgens de klas van uw zoon of dochter. Zo kunt u het rooster van uw zoon of dochter inzien.

Wij zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen de IB-Groep). Wij melden bij DUO als uw zoon of dochter:

  1. 16 klokuren ongeoorloofd afwezig is in 4 weken (16 klokuren staan voor 22 lesuren). Is uw zoon of dochter één keer te laat in de les? Dan geldt dat als 1 lesuur afwezig.
  2. 10 keer te laat is gekomen. (Dit geldt dan als uw zoon of dochter jonger is dan 18 jaar)
  3. Zich zeer regelmatig ziek meldt.

Bij studenten die jonger zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw zoon of dochter woont. U wordt hier als ouder/verzorger schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Bij studenten die ouder zijn dan 18 jaar komt de melding terecht bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeente waar uw zoon of dochter woont. Uw zoon of dochter wordt hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Meer informatie

  • Verzuimprotocol: ondertekend convenant ROC Nijmegen met gemeenten in het Rijk van Nijmegen.
     
×
Wij gebruiken Cookies

ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Meer informatie

Cookies accepteren