ROC Nijmegen kent een medezeggenschapsstatuut waarin is vastgelegd hoe de medezeggenschapsstructuur binnen de gehele organisatie er uitziet.

ROC Nijmegen kent momenteel geen ouderraad. Veel van onze studenten zijn 18 jaar of ouder en daarmee volwassen en handelingsbekwaam. De studentenraad vertegenwoordigt hen in het overleg met het College van Bestuur.

Een roc hoeft uit zichzelf geen ouderraad in te stellen, maar is hiertoe wel verplicht als tenminste 25 ouders daar om vragen. Het College van Bestuur draagt dan zorg voor de instelling van de ouderraad. Alle ouders zijn kiesgerechtigd en kunnen zich verkiesbaar stellen.

Een ouderraad wordt opgericht t.b.v. onze gehele organisatie en kan zich niet beperken tot één locatie. Als de ouderraad wordt ingesteld, bepaalt het College van Bestuur welke bevoegdheden deze krijgt. Het doel waartoe de ouderraad zichzelf opricht is van invloed op de aan de raad toe te kennen bevoegdheden.

     
ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeterenOK, sluiten