Vwo

De vwo-opleiding is in principe een éénjarige opleiding. Je kunt een compleet vakkenpakket of slechts enkele vakken volgen. Bij voldoende certificaten wordt een diploma uitgereikt. Alle profielen van vwo zijn mogelijk. Je krijgt les in een volwassen leeromgeving.

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk de vakken over twee jaar te spreiden. Je doet dan een aantal vakken in het eerste jaar van de opleiding en de rest van de vakken in het tweede jaar. Bij plaatsing wordt bepaald welke vakken je in het eerste jaar gaat doen en welke vakken in het tweede jaar.

Vakken

Voor vwo worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Arabisch, biologie, wiskunde (A of B), natuurkunde, scheikunde, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, management & organisatie, tekenen en rekenen.

Begeleiding

Afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden vindt de begeleiding plaats door onze trajectbegeleider of één van de afdelingsmentoren. Per ingeschreven vak kun je begeleiding buiten de lessen om krijgen. Dit is geen bijles en de omvang van deze ondersteuning is beperkt.

Hulp nodig bij je keuze?

Heb je hulp nodig bij de keuze van een vervolgopleiding, dan kun je terecht bij de decaan.

Instroomeisen

Uitgangspunt is dat je aantoonbaar en naar behoren al ca. 3200 uur besteed hebt aan de 2e fase vwo.
'Naar behoren' is ter beoordeling van de plaatsingscommissie, bijvoorbeeld:

  • een bevordering naar vwo 6;
  • blijven zitten in vwo 5 met een gemiddelde van minimaal 5,5 en geen vak lager dan 5;
  • havodiploma met een gemiddelde van minimaal 7 en geen onvoldoende;
  • alle overige gevallen ter beoordeling van de plaatsingscommissie.

Aanmelden

Je moet jezelf op twee manieren aanmelden:

  1. registreren van je digitale aanmelding, én
  2. opsturen ingevulde formulieren en je cijferlijsten.

1. Digitaal aanmelden

Je moet je digitaal aanmelden via onderstaande knop:

Nu aanmelden voor vwo

2. Opsturen ingevulde formulieren en cijferlijsten

Toelichting op de schoolverklaring:
Als je nu bent ingeschreven bij een reguliere vo-school kun je mogelijk gebruik maken van de zogenaamde Rutte-regeling: je blijft ingeschreven bij de vo-school maar je volgt het onderwijs bij ons. Informeer hiernaar bij je huidige school en zend in dat geval de schoolverklaring mee.

  • Stuur bovenstaande formulieren op samen met alle relevante rapporten van eerder gevolgde opleidingen, gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en/of diploma's en een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Als je geen gewaarmerkte kopieën hebt van je cijferlijst en/of diploma, dan kun je die opvragen bij de betreffende school of downloaden van het ‘diplomaregister’ (ga naar DUO).

Adres
ROC Nijmegen
Vavo-opleidingen
t.a.v. Anneke Timmer
Marterstraat 45
6531 KA NIJMEGEN

Toelatingsprocedure

Pas nadat alle gevraagde formulieren door ons zijn ontvangen, wordt bekeken of de gewenste opleiding op grond van de toelatingseisen mogelijk is. Is dit het geval dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De intakegesprekken beginnen vanaf mei. Mocht de procedure problemen opleveren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met: dhr. Nico Kroon via intakehavovwo@roc-nijmegen.nl.

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie beslist na het intakegesprek over de toelating. De beslissing wordt genomen op grond van motivatie, getoonde studiehouding en vooropleiding.

Meer informatie

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten