De Rutte-regeling (vavo)

De Rutte-regeling is bedoeld voor leerlingen die de kans lopen het voortgezet onderwijs zonder diploma te verlaten, maar door uitbesteding aan de vavo alsnog een diploma kunnen halen. Ook leerlingen waarvoor het vavotraject doelmatiger is vallen onder deze regeling (zakkers). Ook 16- en 17-jarigen die willen omprofileren of een vak willen volgen op het niveau van een eerder behaald diploma mogen van de Rutte-regeling gebruik maken.

Uitbesteding

Een vo-school kan besluiten een leerling uit te besteden aan een vavo. Dat mag de vavo van elk roc zijn waarmee de vo-school een samenwerkingsovereenkomst heeft (of alsnog aangaat). ROC Nijmegen heeft zo’n overeenkomst met de vo-scholen van het samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen.

De uitbestede leerling:

 • blijft bij de vo-school ingeschreven
 • mag na uitbesteding (met onderbroken leerweg) niet meer terug naar de vo-school
 • is ongeacht het aantal vakken dat wordt gevolgd voltijdsleerling (ook voor de tegemoetkoming studiekosten)
 • is niet lesgeldplichtig
 • heeft recht op gratis schoolboeken (via de vavo)
 • de behaalde resultaten komen niet op de kwaliteitskaart van de vo-school
 • mag eerder behaalde eindresultaten van het Centraal Examen meenemen
 • krijgt certificaten en diploma’s van de vavo
 • dient aanvraagformulier tegemoetkoming studiekosten in bij de vo-school
 • valt onder de (eind)verantwoordelijkheid van de vo-school

De vavo verzorgt:

 • alle onderwijs
 • de begeleiding
 • contact met ouders
 • examinering en diplomering
 • eventuele verzuimmeldingen bij leerplicht en RMC
 • de verantwoording van de behaalde resultaten naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de vo-school

Voorwaarden voor uitbesteding aan vavo

16- en 17-jarige:

 • moet op een vo-school staan ingeschreven. Als de voortgezet onderwijs-leerweg onderbroken is, mag de leerling weer worden ingeschreven op de vo-school om vervolgens naar de vavo te worden uitbesteed.
 • mag een vo-diploma hebben op het niveau van de opleiding die op de vavo wordt gevolgd. Dus: bij omprofileren of nieuwe vakken volgen op het niveau van het behaalde diploma kan een 16- en 17-jarige gebruik maken van de Rutte-regeling.
 • plaatsingscommissie vavo beslist over toelating

18 jaar of ouder:

Kan via de Rutte-regeling naar de vavo als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • moet op vo-school staan ingeschreven, de leerweg mag niet onderbroken zijn.
 • Omprofileren of nieuwe vakken volgen op het niveau van het eerder behaalde diploma mag voor 18 jaar en ouder ook onder de Rutte-regeling vallen.
 • plaatsingscommissie vavo beslist over toelating.

Diploma in augustus

Leerlingen die in augustus op de vavo een diploma kunnen behalen worden niet via de Rutte-regeling ingeschreven. Kostprijs van dit traject is € 350,-.

Zonder Rutte-regeling naar de vavo

 • leerling die minstens 18 jaar is of voor het Centraal Examen 18 jaar is: deze leerling is cursus-/lesgeldplichtig en heeft geen recht op gratis schoolboeken;
 • leerling is minstens 16 jaar en voor het Centraal Examen nog geen 18 jaar geworden: deze leerling valt niet onder de rijksbekostiging en moet dus zelf betalen, kosten € 700,- per vak.
 • plaatsingscommissie vavo beslist over toelating.
     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten