Mavo

De mavo-opleiding binnen de vavo is een éénjarige opleiding, waarbij je in een volwassen leeromgeving naar school gaat. Je kunt alle profielen doen. Naast de vaklessen moet je ook deelnemen aan de werkgroep.  In deze uren werk je onder begeleiding aan een vakoverstijgende praktische opdracht (PO), aan oriëntatie op leren en werken en maak je het profielwerkstuk. Eventuele certificaten van de vo-school kun je meenemen. Na het behalen van de resterende certificaten krijg je van ons een diploma uitgereikt.

Doelgroep

Mavo (vmbo-t) is bedoeld voor:

 • jongvolwassenen die door omstandigheden een gebroken opleiding hebben;
 • jongeren die tot inzicht zijn gekomen dat ze meer kunnen dan ze in eerdere jaren hebben laten zien;
 • jongeren die op een reguliere dagschool niet meer terecht kunnen.

Vakken

Op de mavo worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, wiskunde, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer-1, maatschappijkunde, NaSk-1 (natuurkunde), NaSk-2 (scheikunde) en biologie en rekenen.

Bij alle vakken geldt dat deelname aan schoolexamens, het maken van praktische opdrachten en het volgen van de les verplicht is om aan het Centraal Examen te mogen deelnemen. De vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer-1 zijn voor iedereen verplicht. De keuze van twee andere vakken (de profielvakken) wordt bepaald door de profielkeuze:

Profielkeuze

 • Techniek: wiskunde en NaSk-1 of NaSk-2 (NaSk-2 alleen bij voldoende aanmelding)
 • Zorg en Welzijn: biologie, wiskunde, aardrijkskunde of maatschappijkunde
 • Landbouw: wiskunde, biologie of NaSk-1 of NaSk-2 (NaSk-2 alleen bij voldoende aanmelding)
 • Economie: economie, een tweede vreemde taal of wiskunde

De andere twee (of drie) vakken zijn vrij te kiezen. Door de keuze van deze vrije vakken is eventueel een tweede profiel mogelijk. De mbo-opleidingen binnen ROC Nijmegen kijken vooral naar het vakkenpakket.

Begeleiding

Afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden vindt de begeleiding plaats door onze zorg coördinator of één van de afdelingsmentoren. Per ingeschreven vak kun je begeleiding buiten de lessen om krijgen. Dit is geen bijles en de omvang van deze ondersteuning is beperkt.

Decaan

Heb je hulp nodig bij de keuze van een vervolgopleiding, dan kun je terecht bij de decaan.

Instroomeisen

Het behalen van een mavo-diploma is mogelijk indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je Nederlands is zowel schriftelijk als mondeling op niveau;
 • je kunt zelfstandig werken en komt afspraken na;
 • je volgt wat er om je heen en in de wereld gebeurt;

Bij de volgende vakken geldt dat je een ruime  voldoende moet hebben op een mavo-bb diplomacijferlijst, of iets gelijkwaardigs: Engels, Duits, NaSk-1, NaSk-2, wiskunde. Als er onduidelijkheid of twijfel bestaat over je vooropleiding, dan maak je intaketoetsen.

Aanmelden

Je moet jezelf op twee manieren aanmelden:

 1. registreren via je digitale aanmelding, én
  2. opsturen ingevulde formulieren en cijferlijsten.

1. Digitaal aanmelden

Je moet je digitaal aanmelden via onderstaande knop:

Nu aanmelden voor mavo

2. Opsturen ingevulde formulieren en cijferlijsten (voor zover van toepassing)

Toelichting op de schoolverklaring:
Als je nu bent ingeschreven bij een reguliere vo-school kun je mogelijk gebruik maken van de zogenaamde Rutte-regeling: je blijft ingeschreven bij de vo-school maar je volgt het onderwijs bij ons. Informeer hiernaar bij je huidige school en zend in dat geval de schoolverklaring mee.

 • Stuur bovenstaande formulieren op samen met alle relevante rapporten van eerder gevolgde opleidingen, gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en/of diploma's en een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Als je geen gewaarmerkte kopieën hebt van je cijferlijst en/of diploma, dan kun je die opvragen bij de betreffende school.

Adres
ROC Nijmegen
Vavo-opleidingen
t.a.v. Anneke Timmer
Marterstraat 456531 KA NIJMEGEN

Toelatingsprocedure

Pas nadat alle gevraagde formulieren door ons zijn ontvangen, wordt bekeken of de gewenste opleiding op grond van de toelatingseisen mogelijk is. Is dit het geval, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De intakegesprekken beginnen vanaf mei. Mocht bovenstaande procedure problemen opleveren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mevr. Marijke Dalmulder via intakemavo@roc-nijmegen.nl.

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie beslist in alle gevallen over de toelating. De beslissing wordt genomen op grond van motivatie, getoonde studiehouding en vooropleiding.

Meer informatie

 • Kom naar onze Infoavonden
 • Telefonisch spreekuur met mevrouw Marijke Dalmulder (van het mavoteam) op dinsdagmiddag na 14.15. Telefoonnummer 06 40889600 of
 • vraag per mail via: intakemavo@roc-nijmegen.nl
     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten