Havo

Informatie vooraf

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we gestopt met het aanbieden van het havo-toelatingsjaar. Leerlingen die voor deze tweejarige opleiding in aanmerking zouden komen, doen nu examen in de helft van de vakken en het jaar daarna in de rest van de vakken.

De eenjarige opleiding

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we gestopt met het aanbieden van het havo-toelatingsjaar. Leerlingen die voor deze tweejarige opleiding in aanmerking zouden komen, doen nu examen in de helft van de vakken en het jaar daarna in de rest van de vakken.

Vakken

De vakken binnen de eenjarige opleiding zijn Nederlands, Engels, Duits, Frans, Arabisch, biologie, wiskunde (A of B), natuurkunde, scheikunde, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, management & organisatie en tekenen.

Begeleiding

Afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden vindt de begeleiding plaats door onze trajectbegeleider of één van de afdelingsmentoren. Per ingeschreven vak kun je begeleiding buiten de lessen om krijgen. Dit is geen bijles en de omvang van deze ondersteuning is beperkt.

Probleem met kiezen?

Heb je hulp nodig bij de keuze van een vervolgopleiding, dan kun je terecht bij de decaan.

Instroomeisen

De plaatsingscommissie beslist op basis van je vooropleiding en het advies van je vorige (mavo-) school of je in aanmerking komt.

 • Je moet over havo-capaciteiten beschikken.

Verder voldoe je aan minstens één van de volgende eisen:

 • Je hebt een mavo-diploma (vmbo-t)
  • Alle vakken hebben samen een gemiddeld cijfer van minimaal een 7
  • Je bent niet een keer blijven zitten op de mavo
  • Je vorige mavoschool moet een positief advies over plaatsing op de havo afgeven
  • Als je nog geen 18 jaar bent moet je vorige mavoschool instemmen met herinschrijving
 • Je hebt een overgangsbewijs naar havo 5 of vwo 5
 • Als je dreigt te blijven zitten in havo 4: 
  • De plaatsingscommissie kijkt naar het voortraject
  • Indien vooropleiding mavo: zie boven bij punt 1.
 • Overgangsbewijs mbo (niveau 4). In dit geval wordt teruggegrepen op de mavo-eindcijferlijst.

De éénjarige opleiding (klas 4 en 5 in één jaar)

Uitgangspunt is dat je aantoonbaar en naar behoren al ca. 1600 uur besteed hebt aan de 2e fase havo. 'Naar behoren' is ter beoordeling van de plaatsingscommissie, bijvoorbeeld:

 • een bevordering naar havo 5;
 • blijven zitten in havo 4 met een gemiddelde van minimaal 5,5 en geen vak lager dan 5;
 • blijven zitten in vwo 4, met een cijferlijst ter beoordeling van de plaatsingscommissie;
 • gezakt in havo 5;
 • een mavodiploma met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7.
 • je bent niet op de mavo blijven zitten.
 • alle overige gevallen ter beoordeling van de plaatsingscommissie.

Aanmelden

Je moet jezelf op twee manieren aanmelden:

 1. registreren via je digitale aanmelding, én
 2. opsturen ingevulde formulieren en cijferlijsten.

1. Digitaal aanmelden

Je moet je digitaal aanmelden via de onderstaande knop:

Havo eenjarig

2. Opsturen ingevulde formulieren en cijferlijsten

2.1 Je valt onder de Rutte-regeling

Als je nu bent ingeschreven bij een reguliere vo-school kun je mogelijk gebruik maken van de zogenaamde Rutte-regeling: je blijft ingeschreven bij de vo-school maar je volgt het onderwijs bij ons. Informeer hiernaar bij je huidige school.

Stuur bovenstaande formulieren op samen met alle relevante rapporten van eerder gevolgde opleidingen, gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en/of diploma's. Als je geen gewaarmerkte kopieën hebt van je cijferlijst en/of diploma, dan kun je die opvragen bij de betreffende school of downloaden bij het ‘diplomaregister’ (ga naar DUO.nl).

2.2 Je valt niet onder de Rutte-regeling

 • Download het aanmeldingsformulier(zelf invullen) 
 • Stuur bovenstaand formulier op samen met alle relevante rapporten van eerder gevolgde opleidingen, gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten en/of diploma's. Als je geen gewaarmerkte kopieën hebt van je cijferlijst en/of diploma, dan kun je die opvragen bij de betreffende school of downloaden bij het ‘diplomaregister’ (ga naar DUO.nl).

Stuur alles op per post:

Adres 
ROC Nijmegen
Vavo-opleidingen 
Marterstraat 45 
6531 KA NIJMEGEN  

Of per mail naar: intakehavovwo@roc-nijmegen.nl. Daar kun je ook terecht met vragen.

Toelatingsprocedure

Als alle gevraagde formulieren door ons zijn ontvangen, wordt bekeken of de gewenste opleiding op grond van de toelatingseisen mogelijk is. Is dit het geval dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De intakegesprekken beginnen vanaf mei.

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie beslist na het intakegesprek over de toelating.

Meer informatie

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten