VerzorgendeIG

Verzorgende IG
Niveau Niveau 3
Leerweg BBL
Studieduur 3 jaar
Domein Zorg en welzijn
Crebo 25491
Locatie Campusbaan 6
Plaats Nijmegen
Aanmelden

Als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) houd je je bezig met wonen, zorg en welzijn. Je werkt in de woon- en leefomgeving van je cliënt. Dat kan het eigen huishouden van de cliënt zijn, maar ook een vervangende leefomgeving. Denk hierbij aan een kleinschalige wooneenheid of verpleeghuis. Je ondersteunt je cliënt in het dagelijks leven door het uitvoeren van huishoudelijke, verzorgende, verplegende en begeleidende taken. Je stemt je hulp af op de mogelijkheden van je cliënt en eventuele mantelzorg. Dat is zorg die familieleden, vrienden of buren geven. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager op lichamelijk en psychosociaal gebied. Je gaat van zorgen voor een cliënt naar zorgen dat een cliënt zelf de regie kan nemen over hun eigen zorg.

Naast praktische ondersteuning en begeleiding geef je als Verzorgende-IG ook voorlichting, advies en instructies. Een andere taak is het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en het coördineren van de zorg. Ook ben je het aanspreekpunt voor andere zorgverleners, collega’s en naasten resp. mantelzorgers van je cliënt.

Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het beroep van Verzorgende-IG ook. Je bent flexibel, ondernemend en doortastend. Ook ben je echt een initiatiefnemer.

Als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) heb je bovendien een grote kans op een baan. Er is veel werkgelegenheid in dit vakgebied en dat blijft voorlopig zo, want de Nederlandse bevolking vergrijst.

Inhoud van deze opleiding

Je werkt straks met allerlei ‘typen’ zorgvragers: o.a. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Maar ook mensen met een psychische problematiek. Ook werk je veel samen met mantelzorgers en anderen uit het netwerk van de zorgdrager. Het is dus belangrijk dat je geïnteresseerd bent in mensen met bestaans-, gezondheids- en gedragsproblemen. Je hebt belangstelling voor de mogelijke oorzaken van deze problemen. Gedurende de hele opleiding werk je, zowel op school als in de beroepspraktijk, aan de ontwikkeling van belangrijke kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen. Denk hierbij aan je inleven in anderen, respect tonen, samenwerken en werken volgens bepaalde methoden en richtlijnen. Vanaf het eerste leerjaar word je getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Tijdens je opleiding verdiep je je uiteindelijk in de branche waarin je werkzaam bent. Tijdens je opleiding krijg je ook Loopbaan en Burgerschap, de Nederlandse taal en rekenen.

Keuzedelen

In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. In de loop van deze opleiding starten we met keuzedelen. Wij begeleiden je bij het maken van de keuzes voor de diverse keuzedelen.

Stage

Je werkt minimaal 20 uur per week bij een zorginstelling. En je hebt daarnaast wekelijks 1 lesdag.

Na de opleiding

Het kan zijn dat je na je opleiding blijft werken bij de instelling maar daarnaast kun je ook gaan werken in:

 • woon-zorgcentra (verzorgingshuis/verpleeghuis);
 • de thuiszorg;
 • de kraamzorg;
 • een instelling voor geestelijke gezondheidszorg;
 • woonvormen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Als Verzorgende-IG kun je in sommige instellingen een specialisatie volgen. Je kunt ook doorstromen naar een verwante opleiding op niveau 4. Bijvoorbeeld MBO-Verpleegkundige.

Instroommomenten

De opleiding start in september. Bij voldoende vraag vanuit het werkveld start de opleiding ook in januari.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
 • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Om te kunnen starten met de opleiding heb je een arbeidsovereenkomst afgesloten met een erkend leerbedrijf. 

Bij deze studie houden we een intakegesprek met jou voordat we je toelaten. In dit gesprek bekijken we graag samen met je of deze opleiding goed bij je past.  

Na je aanmelding, krijg je van ons een e-mail. Hierin staat precies welke stappen je nog moet zetten. Zit je op het Voortgezet Onderwijs? Dan zorg je ervoor dat je vóór 1 april je Digitale Doorstroomdossier hebt afgerond. Kom je niet van het VO? Dan neem je je papieren doorstroomdossier mee. In de e-mail staat precies hoe het werkt. Wil je alvast meer weten? Kijk dan ook eens bij Aanmelden en Intake.

Deze opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is bedoeld voor deelnemers, die een leerarbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur per week hebben afgesloten bij een zorg- of welzijnsinstelling. Je werkgever komt met jou de gewenste kwalificatie, de uitstroomrichting en het startmoment van de opleiding overeen.  Als dit is afgerond kun je je aanmelden voor het betreffende opleidingstraject. 

Bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen is het verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om te werken en daarmee de opleiding te volgen.

We nemen je ook een AMN-Talentenscan af en de conclusie hiervan nemen we op in het opleidingsadvies.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Tijdens de intake kijken we samen naar wat je aan begeleiding nodig hebt, hoe je motivatie is voor deze opleiding.

Meer informatie

Je hebt ook een leerarbeidsovereenkomst bij een zorginstelling voor minimaal 20 uur in de week. Onze ervaring is dat werkgevers voor deze opleiding de leeftijdseis van 18 jaar stellen. Let op: je werkgever meldt je in principe aan voor de opleiding.

Past dit bij jou?

Een Verzorgende moet beschikken over een goede beroepshouding want je beroepshouding laat zien wie je bent als persoon en hoe je met collega’s en zorgvragers om wilt gaan.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je bent een echte samenwerker.
 • Je bent geïnteresseerd in je medemens; vooral in oudere mensen ouderen.
 • Je kunt je goed aanpassen aan andere mensen en culturen
 • Je staat open voor kritische tips en aanwijzingen van anderen
 • Je kunt goed omgaan met emotionele situaties
 • Je bent stressbestendig en zorgvuldig in het nakomen van afspraken
 • Je bent geduldig en sociaal
 • Je houdt ervan om mensen te verzorgen en om anderen te ondersteunen in hun zelfzorg

Dan beschik je over een goede basishouding die past bij het beroep van Verzorgende IG!

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

Het cursusgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BBL-studenten niveau 3 en 4, bedraagt € 588,-. Lees ook meer over bijkomende studiekosten.

De hoogte van het lesgeld voor 2020-2021 wordt in het voorjaar duidelijk.

Extra kosten

De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding:

 • Boeken € 499,25
 • Licenties € 385,85

De kosten voor het tweede leerjaar van deze opleiding:

 • Boeken € 159,40
 • Licenties € 108,80

De kosten voor het derde leerjaar van deze opleiding:

 • Boeken € 20,00
Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van schooljaar 2019-2020 en kunnen voor het schooljaar 2020-2021 iets afwijken.

Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.

Hulp nodig bij het kiezen?

Twijfel je of een richting bij je past? Of wil je ervaren wat een opleiding inhoudt?

Open dagen

Tijdens de Open dag vind je de opleiding Verzorgende IG op de Campusbaan 6 in Nijmegen .

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft belangrijke onafhankelijke informatie over een opleiding. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt met de opleiding? Is het makkelijk om een stageplaats te vinden? De antwoorden op dergelijke vragen geven je belangrijke informatie als je wilt kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook makkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak studiebijsluiter genoemd.

Onze opleiding Landelijk
Doorstroom binnen mbo 0,03 0,06
Percentage geslaagde studenten 0,8 0,78
Studenttevredenheid 7,5 7,4
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Verzorgende IG 0,99 0,97
Kans op leerbaan Verzorgende IG 5 5
Kans op werk in jouw vakgebied Verzorgende IG
Startsalaris (uurloon) Verzorgende IG - 15,06

Wat staat er in Studie in Cijfers?

Studenttevredenheid (rapportcijfer)
Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven.
Percentage geslaagde studenten (in afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten dat in het vorige schooljaar deze opleiding met een diploma verliet.
Doorstroom naar het hbo (na afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten met een diploma op niveau 4 dat verder ging met een hbo-opleiding.
Kans op werk in jouw vakgebied (na je opleiding)
De kans dat je na je opleiding werk vindt dat aansluit op je opleiding.
Kans op stage
De kans op een stageplaats voor deze opleiding.
Startsalaris
Het gemiddelde bruto uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint.

De informatie in de studiebijsluiter is gebaseerd op objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De cijfers over de kans op stage en de kans op werk zijn de laatste actuele gegevens van het SBB. De categorieën zijn altijd hetzelfde, waardoor je de opleidingen makkelijk kunnen vergelijken.

Waarom Studie in Cijfers?

Het is belangrijk dat je de juiste studiekeuze maakt. Een verkeerde studiekeuze heeft soms gevolgen voor je studiebeurs, of voor je motivatie. Wij helpen je graag de voor jou juiste opleiding te kiezen. Zo vergroot je je kans om succesvol mee te doen in onze maatschappij. Nu en later. 

Gerelateerde opleidingen

Verder in deze richting

Woonzorgbegeleider (combi Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG)
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer
MZ/VZ: Woonzorgbegeleider (combi-opleiding)
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Boxmeer
Verzorgende-IG
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen

Vergelijkbare opleidingen binnen dit domein

Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg - 4
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Apothekersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Doktersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Boxmeer
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Tandartsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen

Contact opnemen

Heb je vragen over je studie- of beroepskeuze, neem dan contact op met ons Infocentrum.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten