Onderwijsassistent

Onderwijsassistent
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL
Studieduur 3 jaar
Domein Zorg en welzijn
Crebo 25485
Locatie Campusbaan 6
Plaats Nijmegen
Aanmelden
Let op: Voor deze opleiding geldt een maximum aantal aanmeldingen van 300 studenten. Het maximum aantal aanmeldingen is inmiddels bereikt. Dit betekent dat je bij je aanmelding op een wachtlijst komt. De ervaring leert dat er altijd een aantal aanmeldingen worden teruggetrokken. Er wordt contact met je opgenomen, zodra er ruimte is. Dit gebeurt op basis van datum van aanmelding. Na je aanmelding zul je een wachtlijstbrief ontvangen, waarin verdere informatie wordt vermeld. We adviseren je in ieder geval ook te informeren naar: - een opleiding waar geen stop op zit; - eenzelfde opleiding, maar dan bij een andere onderwijsinstelling. Voor hulp bij de keuze van een opleiding, kun je contact opnemen met het Infocentrum. Zij helpen je graag met al je opleidingsvragen.

Als Onderwijsassistent ben je zelfstandig aan het werk in de klas met leerlingen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Je helpt de leraar bij de lessen. Bijvoorbeeld door een opdracht nog eens extra uit te leggen aan leerlingen of door het klaarleggen van lesmateriaal voor de leraar. Maar je voert in de klas ook zelf allerlei taken uit onder begeleiding van de bevoegde leerkracht. Je speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen. Zo help je ze bijvoorbeeld met lezen. Je verricht onderwijsinhoudelijke taken en biedt sociaal-pedagogische zorg aan kinderen en jongeren. Je levert een bijdrage aan de organisatie binnen en buiten de klas. Je helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van een excursie of bij het verzamelen van lesmateriaal. Of je ondersteunt kinderen bij hun leertaken.

Je kunt werken in het basis- of speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Scholen in het basisonderwijs zijn tegenwoordig verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. Zij hebben van ‘s ochtends vroeg tot in de avond een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs, sportactiviteiten en culturele activiteiten. Belangrijk is dus dat je flexibel inzetbaar bent.

Tijdens de opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen voor je toekomstige beroep. Denk daarbij aan lessen die te maken hebben met de dagelijkse begeleiding van het kind. De zorg voor een juiste dagbesteding en goede sfeer in de groep. Je leert werken van een pedagogisch beleidsplan. Je leert activiteiten organiseren en af te stemmen op de behoefte van het kind. Je leert omgaan met kinderen van verschillende leeftijden en hun behoeften.

Inhoud van deze opleiding

Tijdens de opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen voor je toekomstige beroep. Denk daarbij aan lessen die te maken hebben met de dagelijkse begeleiding en verzorging van het kind. De zorg voor een juiste dagbesteding en goede sfeer in de groep. Je leert werken van een pedagogisch beleidsplan. Je leert activiteiten organiseren en af te stemmen op de behoefte van het kind. Je leert omgaan met kinderen van verschillende leeftijden en hun behoeften.

Het eerste studiejaar van deze opleiding is een basisjaar niveau 4 Pedagogisch Werk. In het laatste blok van dit basisjaar maak je een keuze uit één van de drie profielen:

1. Pedagogisch medewerker voor de kinderopvang (niveau 3)
2. Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker (niveau 4)
3. Onderwijsassistent (niveau 4)
Dit betekent dat je de opleiding na het eerste leerjaar dus op niveau 3 of niveau 4 vervolgt. 

Keuzedelen

In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Bij deze opleiding starten we met keuzedelen in het 2e jaar. In het 1e studiejaar word je door de opleiding op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden die je hebt.

Onderwijsvorm

De opleiding Pedagogisch Werk werkt volgens flexibel en op maat onderwijs. Dat betekent dat je op eigen wijze en in eigen tempo werkt aan leerdoelen, gekoppeld aan kwalificerende (praktijk-)examens. Hierdoor krijg je dus op een andere manier les dan je gewend bent. Je bent zelf regisseur van je eigen onderwijs en je wordt daarin begeleid door leercoaches. 

Je werkt minimaal 16 uur per week bij een geaccrediteerde instelling zoals het basis- of speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. De instelling moet een erkend leerbedrijf zijn. Daarnaast ga je één dag in de week naar school. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de vrijdag.

Stage

Je doet praktijkervaring op in de vorm van stage (Beroepspraktijkvorming, BPV) en praktijkleeropdrachten. De school zorgt voor een stageplaats. Je kunt stage lopen in het basis- en speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Scholen in het basisonderwijs zijn tegenwoordig verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. Zij hebben van ‘s ochtends vroeg tot in de avond een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs, sportactiviteiten en culturele activiteiten. Belangrijk is dus dat je flexibel inzetbaar bent.

Na de opleiding

Na het behalen van je diploma Onderwijsassistent op niveau 4, kun je doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen, waaronder de Pabo. Samen met je studieloopbaanbegeleider bekijk je de mogelijkheden.

Meeloopdagen

Er zijn op dit moment geen meeloopdagen beschikbaar voor deze opleiding. Hou deze pagina in de gaten.

Instroommomenten

Deze opleiding start in augustus 2019.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
  • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
  • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
  • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Om stage te kunnen lopen moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren. Houd er rekening mee dat het aanvragen tijd kost. Minimaal 4, maximaal 8 weken. Heb je geen strafbare feiten gepleegd? Dan beslist het Ministerie dat je het binnen 4 weken krijgt. Ben je wel in aanraking geweest met Justitie? Dan nemen ze binnen 8 weken een beslissing.  

Ben je VO-leerling? 

Vul dan vóór maandag 1 april je digitale doorstroomdossier (DDD) in. Op basis van de aanmelding en dit dossier plaatsen we je. Lees er meer over op Aanmelden en Intake

Ben je géén VO-leerling? 

Dan voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan op Aanmelden en Intake.

In 2019-2020 hebben we een beperkt aantal plaatsen voor deze opleiding 

In Nijmegen hebben we komend studiejaar 300 plaatsen beschikbaar voor de opleidingen Pedagogisch Werk niveau 3 en 4. Iedereen die bij ons studeert, loopt namelijk stage. En het aantal stageplaatsen in de regio is helaas vrij klein. 

Meld jezelf zo snel mogelijk aan 

De eerste 300 studenten die zich aanmelden, kunnen starten. Wil je heel graag deze studie volgen? Zorg dan dat je: 

  • aan alle toelatingseisen voldoet; 
  • je zo snel mogelijk aanmeldt.  
     

Wachtlijst

Natuurlijk hebben we ook een wachtlijst. Het kan namelijk gebeuren dat niet alle 300 studenten ook echt starten. De wachtlijst heeft een onbeperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als je niet bij de eerste 300 hoort en op deze lijst komt, nemen we contact met je op. 

Voor de zekerheid: schrijf je ook in bij een andere studie 

Zorg dat je je ook altijd inschrijft voor een andere studie die goed bij je past. Zo voorkom je dat je niet kunt gaan studeren. 

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

Het lesgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BOL-studenten, bedraagt € 1168,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

De hoogte van het lesgeld voor 2020-2021 wordt in het voorjaar duidelijk.

Extra kosten

Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig omdat veel van het onderwijs digitaal wordt aangeboden. Boeken (digitale licenties) en de licentie van ons digitale volgsysteem kosten in totaal €120,=. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van schooljaar 2018-2019 en kunnen voor het schooljaar 2019-2020 iets afwijken.

Hulp nodig bij het kiezen?

Twijfel je of een richting bij je past? Of wil je ervaren wat een opleiding inhoudt?

Open dagen

Tijdens de Open dag vind je de opleiding Onderwijsassistent op de Campusbaan 6 in Nijmegen .

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft belangrijke onafhankelijke informatie over een opleiding. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt met de opleiding? Is het makkelijk om een stageplaats te vinden? De antwoorden op dergelijke vragen geven je belangrijke informatie als je wilt kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook makkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak studiebijsluiter genoemd.

Onze opleiding Landelijk
Doorstroom naar hbo 0,47 0,49
Percentage geslaagde studenten 0,76 0,78
Studenttevredenheid 6,1 7,1
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 0,83 0,83
Kans op stage Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Kans op werk in jouw vakgebied Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Startsalaris (uurloon) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - 11,22
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Onderwijsassistent - 0,8
Kans op stage Onderwijsassistent
Kans op werk in jouw vakgebied Onderwijsassistent
Startsalaris (uurloon) Onderwijsassistent - 9,33

Wat staat er in Studie in Cijfers?

Studenttevredenheid (rapportcijfer)
Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven.
Percentage geslaagde studenten (in afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten dat in het vorige schooljaar deze opleiding met een diploma verliet.
Doorstroom naar het hbo (na afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten met een diploma op niveau 4 dat verder ging met een hbo-opleiding.
Kans op werk in jouw vakgebied (na je opleiding)
De kans dat je na je opleiding werk vindt dat aansluit op je opleiding.
Kans op stage
De kans op een stageplaats voor deze opleiding.
Startsalaris
Het gemiddelde bruto uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint.

De informatie in de studiebijsluiter is gebaseerd op objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De cijfers over de kans op stage en de kans op werk zijn de laatste actuele gegevens van het SBB. De categorieën zijn altijd hetzelfde, waardoor je de opleidingen makkelijk kunnen vergelijken.

Waarom Studie in Cijfers?

Het is belangrijk dat je de juiste studiekeuze maakt. Een verkeerde studiekeuze heeft soms gevolgen voor je studiebeurs, of voor je motivatie. Wij helpen je graag de voor jou juiste opleiding te kiezen. Zo vergroot je je kans om succesvol mee te doen in onze maatschappij. Nu en later. 

Gerelateerde opleidingen

Verder in deze richting

Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen

Vergelijkbare opleidingen binnen dit domein

Maatschappelijke Zorg - 4
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Apothekersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Doktersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Boxmeer
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Tandartsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen

Contact opnemen

Heb je vragen over je studie- of beroepskeuze, neem dan contact op met ons Infocentrum.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten