MaatschappelijkeZorg-4

Maatschappelijke Zorg - 4
Let op: Voor deze opleiding geldt een beperkt aantal plaatsen.
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL
Studieduur 3 jaar en 6 maanden
Domein Zorg en welzijn
Crebo 23181
Locatie Campusbaan 6
Plaats Nijmegen
Aanmelden

In je toekomstig beroep ben je werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang, in welzijnsinstellingen en justitiële inrichtingen. Ouderen en cliënten met een beperking blijven indien mogelijk (langer) thuis wonen, waardoor je in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers ook professionele ondersteuning biedt bij mensen thuis. 

De doelgroep waarmee je gaat werken is zeer divers:

 • cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • cliënten met een of meer (chronische) ziekten en/of problemen, zoals ouderdomsziekte, een psychiatrische stoornis, een verslaving of gedragsproblemen.

Je gaat werken met cliënten die jouw begeleiding, zorg en aansturing nodig hebben in het leven.

Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De inzet van jouw persoonlijke kwaliteiten is daarbij het meest belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Je moet betrokken zijn, je kunnen inleven in anderen, maar ook grenzen kunnen stellen. Je houdt rekening met de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en van familie en je stimuleert zelfredzaamheid van de cliënt. 

Op kwalificatieniveau 4 werk je vaak in complexe situaties waarin veranderingen in het gedrag van cliënten en in ondersteuningsvragen vaak voorkomen. Je draagt een grote verantwoordelijkheid. Je moet veel improviseren om in onverwachte situaties zelfstandig te besluiten en te handelen. Je voert coördinerende taken uit en je begeleidt nieuwe collega’s en stagiaires. Je beschikt over brede specialistische kennis en vaardigheden en je handelt met veel kennis van zaken. Samen met de cliënt en familie beschrijf je realistische ondersteuningsplannen en zorg je ervoor dat deze worden uitgevoerd en aangepast.  

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg ben je gespecialiseerd in het werken met cliënten met één of meer beperkingen. Je beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden op het gebied van specifieke ondersteuningsbehoeften, begeleidingsmethodieken, het opbouwen van een netwerk, ziektebeelden en ondersteuningsplannen. Je hebt een helicopterview. Je beheerst een aantal verpleegtechnische handelingen, zoals het controleren en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp.

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Als Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen ondersteun je cliënten met vaak een meervoudige problematiek. Deze cliënten hebben tijdelijk of langdurig begeleiding nodig bij de dagelijkse bezigheden of het functioneren in de samenleving. Je beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden, die je toepast om de eigen kracht van de cliënten te versterken. Je werkt vaak in complexe en onvoorspelbare situaties.

Agogisch Medewerker GGZ

Als Agogisch Medewerker GGZ ondersteun je cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden of stoornissen. Je beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden die je toepast om cliënten met een veelvoud aan problemen te ondersteunen bij herstel of het vergroten van de zelfredzaamheid.

Inhoud van deze opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen:

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor alle beroepen binnen de Maatschappelijke Zorg van belang zijn. Daarnaast worden er generieke onderdelen aangeboden, zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels.     

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor de betreffende uitstroomrichting van belang zijn.

Keuzedelen

Passend bij jouw uitstroomrichting en belangstelling maak je een keuze uit een aantal vakken waarmee  je nog verder kunt verdiepen, bijvoorbeeld in een bepaalde doelgroep of als voorbereiding op een vervolgstudie. In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Bij deze opleiding starten we met keuzedelen in het 2e jaar. In het 1e studiejaar word je door de opleiding op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden die je hebt.

Alle theorie en vaardigheden die van belang zijn voor jouw toekomstig beroep komen aan de orde binnen het aanbod van cursussen, projecten en trainingen. Je leert de theorie die nodig is om verschillende cliënten te kunnen begeleiden, zoals kennis van ziektebeelden, de werking van medicijnen, de verschillende gedragsstoornissen, de methodieken van begeleiding en het maken van of het werken met zorgplannen. Je leert vaardigheden, zoals het uitvoeren van de dagelijkse verzorging, EHBO  en het (begeleiden bij) koken van een gezonde maaltijd en het voeren van gesprekken. Binnen de lessen drama en beeldende vorming ontwikkel je niet alleen je eigen creativiteit, maar ook de begeleiding van activiteiten voor cliënten. De groei van jouw persoonlijkheid loopt als een rode draad door de opleiding. Je ontwikkelt je verder in initiatief nemen, inlevingsvermogen hebben, oplossingsgericht werken, betrouwbaar zijn en met kritiek kunnen omgaan.

Na het eerste leerjaar kies je voor een uitstroomprofiel (Let op: keuzemogelijkheden worden aangeboden op basis van beschikbaarheid van daarbij passende stageplaatsen. Voor de uitstroomrichting Agogisch medewerker GGZ is het aantal stageplaatsen zeer beperkt; studenten dienen te solliciteren bij de betreffende instellingen. De uitstroomrichting Thuisbegeleider wordt in verband met onvoldoende arbeidsmarktperspectief niet aangeboden).

De opleiding op kwalificatieniveau 4 is verlengd naar 3½ jaar.

Stage

De stage (Beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Binnen de instellingen doe je praktijkervaring op, werk je aan praktijkleeropdrachten en leg je examens af. In ieder leerjaar loop je wekelijks 2 of meer dagen stage in de beroepspraktijk. De opleiding zorgt voor een stageplaats bij de verschillende doelgroepen waarvoor je wordt opgeleid. Een beroep binnen de Maatschappelijke Zorg betekent afwijkende werktijden en vakantieweken, vroege en late diensten en werken in het weekend. Dit geldt ook voor de verschillende stages. 

Na de opleiding

Na het behalen van het diploma op kwalificatieniveau 4 is doorstroming mogelijk naar hbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een Associated Degree Social Work. 

Meeloopdagen

Er zijn op dit moment geen meeloopdagen beschikbaar voor deze opleiding. Hou deze pagina in de gaten.

Instroommomenten

Deze opleiding start in augustus 2019.

Toelatingseisen

Beperkt aantal plaatsen 

In 2019-2020 hebben we een beperkt aantal plaatsen voor deze opleiding 

In Nijmegen hebben we komend studiejaar totaal (Zorg - 4 en Zorg - 3) 125 plaatsen beschikbaar. Iedereen die bij ons studeert, loopt namelijk stage. En het aantal stageplaatsen in de regio is helaas vrij klein. 

Meld jezelf zo snel mogelijk aan 

De eerste 125 studenten die zich aanmelden, kunnen starten. Wil je heel graag deze studie volgen? Zorg dan dat je: 

 • aan alle toelatingseisen voldoet; 
 • je zo snel mogelijk aanmeldt.  
   

Wachtlijst 

Natuurlijk hebben we ook een wachtlijst. Het kan namelijk gebeuren dat niet alle 125 studenten ook echt starten. De wachtlijst heeft 20 plaatsen beschikbaar. Als je niet bij de eerste 125 hoort en op deze lijst komt, nemen we contact met je op. 

Voor de zekerheid: schrijf je ook in bij een andere studie .

Zorg dat je je ook altijd inschrijft voor een andere studie die goed bij je past. Zo voorkom je dat je niet kunt gaan studeren. 

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
 • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Ben je VO-leerling? 

Vul dan vóór maandag 1 april je digitale doorstroomdossier (DDD) in. Op basis van de aanmelding en dit dossier plaatsen we je. Lees er meer over op Aanmelden en Intake

Ben je géén VO-leerling? 

Dan voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan op Aanmelden en Intake.

Verklaring Omtrent Gedrag

Tijdens je studie ga je stagelopen. Bij sommige stageplekken is een recente Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Houd er rekening mee dat het aanvragen tijd kost. Minimaal 4, maximaal 8 weken. Heb je geen strafbare feiten gepleegd? Dan beslist het Ministerie dat je het binnen 4 weken krijgt. Ben je wel in aanraking geweest met Justitie? Dan nemen ze binnen 8 weken een beslissing.  

Past deze opleiding bij jou?

Je hebt een open en positieve houding. Je vindt het leuk om cliënten van alle leeftijden te begeleiden, te ondersteunen en te verzorgen. In de beroepspraktijk worden hoge eisen gesteld aan je persoonlijkheid en stabiliteit. Het is belangrijk dat je beschikt over onderstaande vaardigheden en deze verder kunt ontwikkelen:

-Empathisch vermogen (je kunnen inleven in een ander)
-Initiatief nemen (je bent niet afwachtend, maar je handelt)
-Echt contact maken met een ander -Snel kunnen schakelen bij onverwachte  situaties
-Goed kunnen observeren en waarnemen en je handelen daarop kunnen afstemmen
-Goed kunnen formuleren en communiceren, met cliënten en verwanten en met collega's  

Inenting tegen Hepatitis B is verplicht voor alle BOL-studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg. We vinden het belangrijk dat je beschermd bent tegen deze ziekte. Het aantal studenten dat wij kunnen plaatsen op de verschillende uitstroomrichtingen vanaf het tweede leerjaar is afhankelijk van het beschikbare aantal stageplaatsen. Meld je tijdig aan.

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

Het lesgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BOL-studenten, bedraagt € 1168,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

De hoogte van het lesgeld voor 2020-2021 wordt in het voorjaar duidelijk.

Extra kosten

De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding:

 • Licenties € 145,00

De kosten voor het tweede leerjaar van deze opleiding:

 • Boeken € 19,55
 • Licenties € 160,10
 
Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van schooljaar 2019-2020 en kunnen voor het schooljaar 2020-2021 iets afwijken.
 
Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.

Hulp nodig bij het kiezen?

Twijfel je of een richting bij je past? Of wil je ervaren wat een opleiding inhoudt?

Open dagen

Tijdens de Open dag vind je de opleiding Maatschappelijke Zorg - 4 op de Campusbaan 6 in Nijmegen .

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft belangrijke onafhankelijke informatie over een opleiding. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt met de opleiding? Is het makkelijk om een stageplaats te vinden? De antwoorden op dergelijke vragen geven je belangrijke informatie als je wilt kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook makkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak studiebijsluiter genoemd.

Onze opleiding Landelijk
Doorstroom naar hbo 0,33 0,3
Percentage geslaagde studenten 0,7 0,76
Studenttevredenheid 7 7
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Agogisch medewerker GGZ - -
Kans op stage Agogisch medewerker GGZ
Kans op werk in jouw vakgebied Agogisch medewerker GGZ
Startsalaris (uurloon) Agogisch medewerker GGZ - -
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 0,91 0,93
Kans op stage Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Kans op werk in jouw vakgebied Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Startsalaris (uurloon) Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg - 12,58
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 1 0,84
Kans op stage Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Kans op werk in jouw vakgebied Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Startsalaris (uurloon) Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen - 12,47

Wat staat er in Studie in Cijfers?

Studenttevredenheid (rapportcijfer)
Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven.
Percentage geslaagde studenten (in afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten dat in het vorige schooljaar deze opleiding met een diploma verliet.
Doorstroom naar het hbo (na afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten met een diploma op niveau 4 dat verder ging met een hbo-opleiding.
Kans op werk in jouw vakgebied (na je opleiding)
De kans dat je na je opleiding werk vindt dat aansluit op je opleiding.
Kans op stage
De kans op een stageplaats voor deze opleiding.
Startsalaris
Het gemiddelde bruto uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint.

De informatie in de studiebijsluiter is gebaseerd op objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De cijfers over de kans op stage en de kans op werk zijn de laatste actuele gegevens van het SBB. De categorieën zijn altijd hetzelfde, waardoor je de opleidingen makkelijk kunnen vergelijken.

Waarom Studie in Cijfers?

Het is belangrijk dat je de juiste studiekeuze maakt. Een verkeerde studiekeuze heeft soms gevolgen voor je studiebeurs, of voor je motivatie. Wij helpen je graag de voor jou juiste opleiding te kiezen. Zo vergroot je je kans om succesvol mee te doen in onze maatschappij. Nu en later. 

Gerelateerde opleidingen

Verder in deze richting

Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer

Vergelijkbare opleidingen binnen dit domein

Apothekersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Doktersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Boxmeer
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Tandartsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen

Contact opnemen

Heb je vragen over je studie- of beroepskeuze, neem dan contact op met ons Infocentrum.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten