Woonzorgbegeleider (combi-opleiding)

Infoavond bezoeken Aanmelden

Als Woonzorgbegeleider houd je je bezig met wonen, zorg en welzijn. Je werkt in de woon- en leefomgeving van je cliënt. Dat kan het eigen huishouden van de cliënt zijn, maar ook een vervangende leefomgeving. Denk hierbij aan een kleinschalige wooneenheid of verpleeghuis. Je ondersteunt je cliënt in het dagelijks leven door het uitvoeren van huishoudelijke, verzorgende, verplegende en begeleidende taken. Je stemt je hulp af op de mogelijkheden van je cliënt en eventuele mantelzorg. Dat is zorg die familieleden, vrienden of buren geven. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager op lichamelijk en psychosociaal gebied. Je gaat van zorgen voor een cliënt naar zorgen dat een cliënt zelf de regie kan nemen over hun eigen zorg.

Naast praktische ondersteuning en begeleiding geef je als Woonzorgbegeleider ook voorlichting, advies en instructies. Een andere taak is het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en het coördineren van de zorg. Ook ben je het aanspreekpunt voor andere zorgverleners, collega’s en naasten resp. mantelzorgers van je cliënt.

Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het beroep van Woonzorgbegeleider ook. Je bent flexibel, ondernemend en doortastend. Ook ben je echt een initiatiefnemer. 

De opleiding

Je werkt straks met allerlei ‘typen’ zorgvragers: o.a. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Maar ook mensen met een psychische problematiek. Ook werk je veel samen met mantelzorgers en anderen uit het netwerk van de zorgdrager. Het is dus belangrijk dat je geïnteresseerd bent in mensen met bestaans-, gezondheids- en gedragsproblemen. Je hebt belangstelling voor de mogelijke oorzaken van deze problemen. Gedurende de hele opleiding werk je, zowel op school als in de beroepspraktijk, aan de ontwikkeling van belangrijke kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen. Denk hierbij aan je inleven in anderen, respect tonen, samenwerken en werken volgens bepaalde methoden en richtlijnen. Vanaf het eerste leerjaar word je getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Tijdens je opleiding verdiep je je uiteindelijk in de volgende twee richtingen:

 1. verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg; of
 2. gehandicaptenzorg.

Tijdens je opleiding krijg je ook Loopbaan en Burgerschap, de Nederlandse taal en rekenen.

Keuzedelen

In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Bij deze opleiding starten we met keuzedelen in het 2e jaar. In het 1e studiejaar word je door de opleiding op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden die je hebt.

Dubbelopleiding Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG (MZVZ)

Voor het beroep Woonzorgbegeleider volg je de opleiding Maatschappelijk Zorg / Verzorgende ig (mz-vz) als dubbelopleiding op niveau 3. Zo haal je twee diploma's tegelijk! Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het beroep van werknemers in de zorg sterk. Het is steeds belangrijker dat je flexibel bent, ondernemend en doortastend. Het beroep vraagt dat je mensen kunt begeleiden én zorg kunt verlenen. Deze dubbelopleiding speelt daarop in. Je studeert namelijk af met twee diploma's. Daarmee ben je breed inzetbaar en verbeter je je positie op de arbeidsmarkt.

Je begint de opleiding met een basisjaar. Daarna kun je nog de keuze maken voor de dubbelopleiding of voor een enkele opleiding in de zorg (de opleiding Verzorgende IG of Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3).

Wil je graag met deze dubbelopleiding starten, meld je dan aan voor de opleiding Woonzorgbegeleider MZ/VZ in Boxmeer.
Voor de afzonderlijke opleidingen Verzorgende IG of Maatschappelijke Zorg niveau 3 kun je je aanmelden in Nijmegen.

Voor de opleiding Woonzorgbegeleider word je ingeschreven bij zowel de opleidingen Verzorgende IG als Maatschappelijke Zorg, zodat je te zijner tijd ook twee diploma 's kunt ontvangen.

Stage

Je doet praktijkervaring op in de vorm van stages (Beroepspraktijkvorming , BPV). In de praktijk leer je om te gaan met allerlei situaties die zich voordoen als je werkt. Ook voer je praktijkleeropdrachten uit. Deze bereid je voor op school en voer je in de beroepspraktijk uit. De eerste 20 weken van je opleiding ben je op school. Daarna heb je elk jaar steeds meer BPV gedurende je opleiding. Je werkt op verschillende tijden. Dus niet alleen overdag, maar soms ook in het weekend, 's avonds of in vakanties. Je vakantiedagen verplaatsen we dan. De opleiding zorgt voor een stageplaats.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-diploma van een verwante opleiding op niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Bij verschillende zorginstellingen is het verplicht voorafgaand aan de stage een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk de opleiding te volgen.

Past dit bij jou?

Een Woonzorgbegeleider moet beschikken over een goede beroepshouding want je beroepshouding laat zien wie je bent als persoon en hoe je met collega’s en zorgvragers om wilt gaan.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je bent een echte samenwerker.
 • Je bent geïnteresseerd in je medemens; vooral in oudere mensen ouderen.
 • Je kunt je goed aanpassen aan andere mensen en culturen
 • Je staat open voor kritische tips en aanwijzingen van anderen
 • Je kunt goed omgaan met emotionele situaties
 • Je bent stressbestendig en zorgvuldig in het nakomen van afspraken
 • Je bent geduldig en sociaal
 • Je houdt ervan om mensen te verzorgen en om anderen te ondersteunen in hun zelfzorg

Dan beschik je over een goede basishouding die past bij het beroep van Woonzorgbegeleider!

Vervolg

Na afsluiting van de opleiding kun je als Woonzorgbegeleider gaan werken in:

 • woon-zorgcentra (verzorgingshuis/verpleeghuis);
 • de thuiszorg;
 • een instelling voor geestelijke gezondheidszorg;
 • woonvormen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Als Woonzorgbegeleider kun je in sommige instellingen een specialisatie volgen. Je kunt ook doorstromen naar een verwante opleiding op niveau 4. Bijvoorbeeld MBO-Verpleegkundige (je krijgt dan een aantal vrijstellingen) of Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg/Specifieke Doelgroepen.

Instroommomenten

Deze opleiding start in augustus 2017.

Kosten

Als je op 1 augustus 2017 achttien jaar of ouder bent, betaal je lesgeld. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt jaarlijks de hoogte van het bedrag. Op dit moment is het bedrag voor schooljaar 2017-2018 nog niet bekend. Het lesgeld voor schooljaar 2016-2017, voor BOL-studenten, bedraagt € 1137,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

Extra kosten

 

Het domein Zorg en welzijn

In het domein Zorg en Welzijn ben je altijd bezig met de gezondheid of het welzijn van mensen. Je werkt bijvoorbeeld met een specifieke doelgroep: kinderen, jongeren, ouderen of gehandicapten. Daarnaast kun je terecht komen in de algemene verpleging of verzorging óf je bezighouden met medicijnen of mondverzorging. Organisaties waar je kunt werken zijn: crèches, opvoedkundige bureaus, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en gehandicaptenzorginstellingen.

Past dit domein bij jou?

Je hebt veel geduld, kunt je goed inleven en hebt respect voor anderen. Ook ben je klantgericht, dienstverlenend en stressbestendig. Je moet stevig in je schoenen staan, omdat je complexe situaties tegen kunt komen. Verder heb je gevoel voor individuele gedrags- en reactiepatronen en speel je hier graag op in. Je bent iemand waar anderen naar luisteren, je bent sociaal en je kunt jezelf goed beheersen. Ook ben je ondernemend, betrokken en creatief. Daarnaast ben je communicatief en kun je omgaan met kritiek. Je kunt goed samen- als zelfstandig werken.

Arbeidsperspectief

Bij diverse organisaties in de regio Nijmegen kunnen ROC Nijmegen studenten goed terecht met de opleidingen:
Verzorgende-IG, MBO-Verpleegkundige en Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Maatschappelijke Zorg – 3,- Maatschappelijke Zorg – 4, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

In het kort

Niveau Niveau 3
Leerweg BOL
Studieduur 3 jaar
Domein Zorg en welzijn
Crebo 25491
Locatie Boxmeer

Meeloopdagen

Er zijn op dit moment geen meeloopdagen beschikbaar voor deze opleiding. Hou deze pagina in de gaten.

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft belangrijke onafhankelijke informatie over een opleiding. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt met de opleiding? Is het makkelijk om een stageplaats te vinden? De antwoorden op dergelijke vragen geven je belangrijke informatie als je wilt kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook makkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak studiebijsluiter genoemd.

Onze opleiding Landelijk
Studenttevredenheid 7,3 7,1
Percentage geslaagde studenten 74% 64%
Kans op stage
Kans op werk in jouw vakgebied
Startsalaris (uurloon) -

Wat staat er in Studie in Cijfers?

Studenttevredenheid (rapportcijfer)
Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven.
Percentage geslaagde studenten (in afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten dat in het vorige schooljaar deze opleiding met een diploma verliet.
Doorstroom naar het hbo (na afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten met een diploma op niveau 4 dat verder ging met een hbo-opleiding.
Kans op werk in jouw vakgebied (na je opleiding)
De kans dat je na je opleiding werk vindt dat aansluit op je opleiding.
Kans op stage
De kans op een stageplaats voor deze opleiding.
Startsalaris
Het gemiddelde bruto uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint.

De informatie in de studiebijsluiter is gebaseerd op objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De cijfers over de kans op stage en de kans op werk zijn de laatste actuele gegevens van het SBB. De categorieën zijn altijd hetzelfde, waardoor je de opleidingen makkelijk kunnen vergelijken.

Waarom Studie in Cijfers?

Het is belangrijk dat je de juiste studiekeuze maakt. Een verkeerde studiekeuze heeft soms gevolgen voor je studiebeurs, of voor je motivatie. Wij helpen je graag de voor jou juiste opleiding te kiezen. Zo vergroot je je kans om succesvol mee te doen in onze maatschappij. Nu en later. 

Ook interessant

Verder in deze richting

Verzorgende-IG
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Verzorgende IG
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Boxmeer
Verzorgende IG
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen

Vergelijkbare opleidingen binnen dit domein

Apothekersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Doktersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Tandartsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Tandartsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg - 4
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg - 4
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Boxmeer
Mbo-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Mbo-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Boxmeer
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
     
×
Wij gebruiken Cookies

ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Meer informatie

Cookies accepteren