Verzorgende-IG

Verzorgende-IG
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL
Studieduur 3 jaar
Domein Zorg en welzijn
Crebo 25491
Locatie Campusbaan 6
Plaats Nijmegen
Aanmelden

Als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) houd je je bezig met wonen, zorg en welzijn. Je werkt in de woon- en leefomgeving van je cliënt. Dat kan het eigen huishouden van de cliënt zijn, maar ook een vervangende leefomgeving. Denk hierbij aan een kleinschalige wooneenheid of verpleeghuis. Je ondersteunt je cliënt in het dagelijks leven door het uitvoeren van huishoudelijke, verzorgende, verplegende en begeleidende taken. Je stemt je hulp af op de mogelijkheden van je cliënt en eventuele mantelzorg. Dat is zorg die familieleden, vrienden of buren geven. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager op lichamelijk en psychosociaal gebied. Je gaat van zorgen voor een cliënt naar zorgen dat een cliënt zelf de regie kan nemen over hun eigen zorg.

Naast praktische ondersteuning en begeleiding geef je als Verzorgende-IG ook voorlichting, advies en instructies. Een andere taak is het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en het coördineren van de zorg. Ook ben je het aanspreekpunt voor andere zorgverleners, collega’s en naasten resp. mantelzorgers van je cliënt.

Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het beroep van Verzorgende-IG ook. Je bent flexibel, ondernemend en doortastend. Ook ben je echt een initiatiefnemer. 

Als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) heb je bovendien een grote kans op een baan. Er is veel werkgelegenheid in dit vakgebied en dat blijft voorlopig zo, want de Nederlandse bevolking vergrijst.

Combi-opleiding Maatschappelijke Zorg/ Verzorgende IG (MZVZ)

Met de combi-opleiding MZVZ haal je twee diploma's tegelijkertijd. Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het beroep van werknemers in de zorg sterk. Het is steeds belangrijker dat je flexibel bent, ondernemend en doortastend. Het beroep vraagt dat je mensen kunt begeleiden én zorg kunt verlenen. Deze combi-opleiding speelt daar op in. Je studeert namelijk af met twee diploma's. Daarmee ben je breed inzetbaar en verbeter je je positie op de arbeidsmarkt.

Inhoud van deze opleiding

Je werkt straks met allerlei ‘typen’ zorgvragers: o.a. ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Maar ook mensen met een psychische problematiek. Ook werk je veel samen met mantelzorgers en anderen uit het netwerk van de zorgdrager. Het is dus belangrijk dat je geïnteresseerd bent in mensen met bestaans-, gezondheids- en gedragsproblemen. Je hebt belangstelling voor de mogelijke oorzaken van deze problemen. Gedurende de hele opleiding werk je, zowel op school als in de beroepspraktijk, aan de ontwikkeling van belangrijke kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen. Denk hierbij aan je inleven in anderen, respect tonen, samenwerken en werken volgens bepaalde methoden en richtlijnen. Vanaf het eerste leerjaar word je getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Tijdens je opleiding verdiep je je uiteindelijk in één van de volgende drie richtingen:

 1. verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg; of
 2. kraamzorg.
 3. gehandicaptenzorg

Tijdens je opleiding krijg je ook Loopbaan en Burgerschap, de Nederlandse taal en rekenen.

Keuzedelen

In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Bij deze opleiding starten we met keuzedelen in het 2e jaar. In het 1e studiejaar word je door de opleiding op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden die je hebt.

Stage

Je doet praktijkervaring op in de vorm van stages (Beroepspraktijkvorming , BPV). In de praktijk leer je om te gaan met allerlei situaties die zich voordoen als je werkt. Ook voer je praktijkleeropdrachten uit. Deze bereid je voor op school en voer je in de beroepspraktijk uit. Je doet elk jaar praktijkervaring op in een stage. Je werkt op verschillende tijden. Dus niet alleen overdag, maar soms ook in het weekend, 's avonds of in vakanties. Je vakantiedagen verplaatsen we dan. De opleiding zorgt voor een stageplaats.

Na de opleiding

Na afsluiting van de opleiding kun je als Verzorgende-IG gaan werken in:

 • woon-zorgcentra (verzorgingshuis/verpleeghuis);
 • de thuiszorg;
 • de kraamzorg;
 • een instelling voor geestelijke gezondheidszorg;
 • woonvormen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Als Verzorgende-IG kun je in sommige instellingen een specialisatie volgen. Je kunt ook doorstromen naar een verwante opleiding op niveau 4. Bijvoorbeeld MBO-Verpleegkundige (je krijgt dan een aantal vrijstellingen) of Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg/Specifieke Doelgroepen.

Meeloopdagen

Er zijn op dit moment geen meeloopdagen beschikbaar voor deze opleiding. Hou deze pagina in de gaten.

Instroommomenten

Deze opleiding start in augustus 2019.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
 • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Ben je VO-leerling? 

Vul dan vóór maandag 1 april je digitale doorstroomdossier (DDD) in. Op basis van de aanmelding en dit dossier plaatsen we je. Lees er meer over op Aanmelden en Intake

Ben je géén VO-leerling? 

Dan voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan op Aanmelden en Intake.

Bij verschillende zorginstellingen is het verplicht voorafgaand aan de stage een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk de opleiding te volgen.

Past dit bij jou?

Een Verzorgende moet beschikken over een goede beroepshouding want je beroepshouding laat zien wie je bent als persoon en hoe je met collega’s en zorgvragers om wilt gaan.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je bent een echte samenwerker.
 • Je bent geïnteresseerd in je medemens; vooral in oudere mensen ouderen.
 • Je kunt je goed aanpassen aan andere mensen en culturen
 • Je staat open voor kritische tips en aanwijzingen van anderen
 • Je kunt goed omgaan met emotionele situaties
 • Je bent stressbestendig en zorgvuldig in het nakomen van afspraken
 • Je bent geduldig en sociaal
 • Je houdt ervan om mensen te verzorgen en om anderen te ondersteunen in hun zelfzorg

Dan beschik je over een goede basishouding die past bij het beroep van Verzorgende IG!

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

Het lesgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BOL-studenten, bedraagt € 1168,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

De hoogte van het lesgeld voor 2020-2021 wordt in het voorjaar duidelijk.

Extra kosten

De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding:

Boeken € 540,95
Licenties € 368,75

De kosten voor het tweede leerjaar van deze opleiding:

Boeken € 98,70
Licenties € 73,40

De kosten voor het derde leerjaar van deze opleiding:

Boeken € 20,-
 
Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van schooljaar 2019-2020 en kunnen voor het schooljaar 2020-2021 iets afwijken.

Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.

Hulp nodig bij het kiezen?

Twijfel je of een richting bij je past? Of wil je ervaren wat een opleiding inhoudt?

Open dagen

Tijdens de Open dag vind je de opleiding Verzorgende-IG op de Campusbaan 6 in Nijmegen .

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft belangrijke onafhankelijke informatie over een opleiding. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt met de opleiding? Is het makkelijk om een stageplaats te vinden? De antwoorden op dergelijke vragen geven je belangrijke informatie als je wilt kiezen voor een opleiding. Je kunt zo ook makkelijk opleidingen met elkaar vergelijken. Studie in Cijfers wordt ook vaak studiebijsluiter genoemd.

Onze opleiding Landelijk
Doorstroom binnen mbo 0,31 0,25
Percentage geslaagde studenten 0,73 0,7
Studenttevredenheid 7,5 7,2
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden Verzorgende IG 0,97 0,93
Kans op stage Verzorgende IG
Kans op werk in jouw vakgebied Verzorgende IG
Startsalaris (uurloon) Verzorgende IG - 12,85

Wat staat er in Studie in Cijfers?

Studenttevredenheid (rapportcijfer)
Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven.
Percentage geslaagde studenten (in afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten dat in het vorige schooljaar deze opleiding met een diploma verliet.
Doorstroom naar het hbo (na afgelopen schooljaar)
Het percentage studenten met een diploma op niveau 4 dat verder ging met een hbo-opleiding.
Kans op werk in jouw vakgebied (na je opleiding)
De kans dat je na je opleiding werk vindt dat aansluit op je opleiding.
Kans op stage
De kans op een stageplaats voor deze opleiding.
Startsalaris
Het gemiddelde bruto uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint.

De informatie in de studiebijsluiter is gebaseerd op objectieve gegevens van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De cijfers over de kans op stage en de kans op werk zijn de laatste actuele gegevens van het SBB. De categorieën zijn altijd hetzelfde, waardoor je de opleidingen makkelijk kunnen vergelijken.

Waarom Studie in Cijfers?

Het is belangrijk dat je de juiste studiekeuze maakt. Een verkeerde studiekeuze heeft soms gevolgen voor je studiebeurs, of voor je motivatie. Wij helpen je graag de voor jou juiste opleiding te kiezen. Zo vergroot je je kans om succesvol mee te doen in onze maatschappij. Nu en later. 

Gerelateerde opleidingen

Verder in deze richting

Verzorgende IG
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Woonzorgbegeleider (combi Maatschappelijke Zorg / Verzorgende IG)
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer
MZ/VZ: Woonzorgbegeleider (combi-opleiding)
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Boxmeer

Vergelijkbare opleidingen binnen dit domein

Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg - 3
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg - 4
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Apothekersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Doktersassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Agogisch Medewerker GGZ
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 3: Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Maatschappelijke Zorg 4: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Boxmeer
MBO-Verpleegkundige
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Boxmeer
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Onderwijsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BBL in Nijmegen
Tandartsassistent
Zorg en welzijn
Niveau 4 BOL in Nijmegen
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Zorg en welzijn
Niveau 3 BOL in Nijmegen
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Zorg en welzijn
Niveau 3 BBL in Nijmegen

Contact opnemen

Heb je vragen over je studie- of beroepskeuze, neem dan contact op met ons Infocentrum.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten