Studeren kost geld. Denk bijvoorbeeld aan lesgeld, een boekenpakket, opleidingsmaterialen, reiskosten en eventueel een laptop. Specifieke informatie over studiekosten vind je overigens bij elke opleiding op deze website.

Studiefinanciering

Als je achttien bent of ouder dan betaal je lesgeld. Tegelijkertijd kom je in aanmerking voor studiefinanciering en een reisproduct. Het studentenreisproduct is onderdeel van je studiefinanciering. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

Les- en cursusgeld

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld. Het innen van het lesgeld (BOL) wordt centraal geregeld door de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van OC&W. Voor cursusgeld (BBL) ontvang je een factuur van ROC Nijmegen.

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. Voor studeren onder de 18 heeft het Nibud een financiële checklist opgesteld.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

Lesgeld BOL-studenten schooljaar 2019-2020

Het lesgeld voor BOL-studenten bedraagt € 1.168,-.

Cursusgeld voor BBL- en deeltijd-BOL-studenten schooljaar 2019-2020

  • € 243,- voor een niveau 1 en 2 opleiding
  • € 588,- voor een niveau 3 en 4 opleiding

Je ontvangt hiervoor een factuur van ROC Nijmegen.

Kosten volwassenenonderwijs schooljaar 2019-2020

Je betaalt lesgeld als je op 1 augustus van het lesjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding aan het vavo volgt. De hoogte van het lesgeld voor volwassenenonderwijs (vavo) voltijd is € 1.163,-. De hoogte van het wettelijk cursusgeld voor vavo deeltijd is € 0,77 per 45 minuten onderwijs.

Kosten cursus Nederlands voor Nederlandssprekenden (NT1) schooljaar 2019-2020

De hoogte van het cursusgeld is €45,- per jaar. Lees meer over deze cursus, of u deze kunt volgen en hoe u zich kunt aanmelden.

Kosten Nederlands als Tweede Taal (NT2) schooljaar 2019-2020

De hoogte van het cursusgeld is €45,- per jaar. Lees meer over deze cursussen en hoe u zich kunt aanmelden.

In termijnen betalen

Het is mogelijk om je les- of cursusgeld in delen te betalen. Ook kun je met onze leverancier Studers een regeling afspreken om je boeken en licenties in termijnen te betalen.

Teruggave les- of cursusgeld

Als je je diploma haalt voor het einde van het schooljaar kun je in aanmerking komen voor teruggave van een gedeelte van het lesgeld of cursusgeld. Voor BOL-studenten loopt deze procedure via DUO, niet via ROC Nijmegen. Een BBL-student vult het formulier 'Restitutie wettelijk cursusgeld' in en dient dit in bij ROC Nijmegen, samen met een kopie van het diploma.

Schoolkosten: basisuitrusting voor rekening van school

Het grootste deel van de schoolkosten komt voor rekening van de school. Dit zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen. Deze kosten heten de basisuitrusting school.

Zo moeten wij zorgen voor leslokalen, praktijklokalen, apparatuur, machines, softwarelicenties voor gebruik binnen het opleidingsprogramma, tentamens, examens en herkansingen, ouderavonden, opleidingsinformatie, schoolpas, administratiekosten. Ook verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, ingrediënten voor bijvoorbeeld de koksopleiding komen voor onze rekening.

Evenals de introductiedagen, werkweken en excursies die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma zijn. Dus onderwerpen die nodig zijn om de opleiding te volgen en het diploma te behalen.

Schoolkosten: onderwijsbenodigdheden voor rekening van student

Daarnaast komt een deel van de schoolkosten voor rekening van de student. Dit zijn de kosten van leermiddelen waarover de student dient te beschikken voor het volgen van de opleiding en waarover jezelf verantwoordelijkheid draagt. Hierin hoeft de school dan ook niet te voorzien.

Je opleiding informeert je over de boeken en andere leermiddelen die je nodig hebt. Je kunt ze bestellen bij Studers. Deze boekhandel kent een betalingsregeling. Uiteraard staat het je vrij voor een andere leverancier te kiezen. Kosten voor licenties, leermiddelen en dergelijke zijn opgenomen in de leermiddelenlijst bij Studers.

Het gaat met name om onderwijsbenodigdheden in de zin van leermiddelen zoals studieboeken, licenties voor computerprogramma’s die in de plaats komen van studieboeken, agenda, rekenmachine of persoonlijk gebruiksmateriaal zoals gereedschap, laptop, werkkleding en werkschoenen, kopieerkaart/kopie en printkosten.

Deze materialen zijn nodig voor het verwerven van de gevraagde competenties van de opleiding, het behalen van het diploma en zijn (en blijven) eigendom van de student. In een aantal gevallen is het mogelijk om deze leer- en gebruiksmaterialen via ROC Nijmegen of Studers aan te schaffen. De afname via ROC Nijmegen is niet verplicht. Je mag deze benodigde leermiddelenmaterialen ook zelf elders aanschaffen.

ROC Nijmegen heeft per opleiding informatie beschikbaar waar deze opleidingsgebonden schoolkosten in staan vermeld. Wil je snel een overzicht van de kosten voor jouw opleiding? Selecteer jouw opleiding uit de leermiddelenlijst bij Studers. 

Op 28 en 29 augustus en op 2 en 3 september is Studers (voorheen Van Dijk) aanwezig op diverse locaties om vragen van studenten te beantwoorden:

Woensdag 28 augustus

9.00 - 12.00 uur: Energieweg 25, Nijmegen
13.00 - 16.00 uur: Begijnenstraat 2, Boxmeer

Donderdag 29 augustus

9.00 - 12.00 uur: Campusbaan 6, Plaza
13.00 - 16.00 uur: Heyendaalseweg 98, Atrium

Maandag 2 september

9.00 - 12.00 uur: Heyendaalseweg 98, Atrium
13.00 - 16.00 uur: Campusbaan 6, Plaza

Dinsdag 3 september

9.00 - 12.00 uur: Begijnenstraat 2, Boxmeer
13.00 - 16.00 uur: Energieweg 25, Nijmegen

De hoogte van de schoolkosten in het mbo verschilt per opleiding. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €500 en €1000 euro per jaar in het mbo. ROC Nijmegen heeft als streven om de kosten zo laag mogelijk te houden voor studenten.

Meer informatie over schoolkosten voor mbo studenten zie Rijksoverheid: kosten-mbo-opleiding.

Schoolkosten: vrijwillig voor student

Binnen ROC Nijmegen worden extra voorzieningen, faciliteiten en activiteiten aangeboden die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. Het is een keuze van de student om van deze voorzieningen en faciliteiten gebruik te maken. Als je daar voor kiest dan moet je de kosten voor deze voorzieningen en faciliteiten apart betalen. 

Voorbeelden van deze schoolkosten zijn: extra service bij de intake zoals een individueel assessment, softwarelicenties voor gebruik buiten het opleidingsprogramma, kluisverhuur, extra excursies (of vervoer hierbij) ter verhoging van de kwaliteit van de opleiding, extra maatschappelijke -, culturele - en sport activiteiten, studentenfeesten. Indien deze activiteiten plaatsvinden tijdens de reguliere schooluren en je besluit er niet aan deel te nemen dan worden er door school vervangende lessen en opdrachten aangeboden.

Voor meer informatie over de hoogte van en het betalen van schoolkosten en de overeengekomen extra faciliteiten kun je contact opnemen met ROC Nijmegen of deze inzien op de leermiddelenlijst van je opleiding.

Aanschaf laptop

Voor de meeste opleidingen raden wij je een laptop aan. Bij de Campusshop, www.campusshop.nl, kun je een goede laptop aanschaffen tegen een schappelijke prijs. De betaling ervan kun je eventueel spreiden in makkelijke termijnen. De Campusshop biedt ook reparatie-service.

Hulp

Als het aanschaffen van leermiddelen financieel problematisch voor je is, kun je dit melden tijdens de intake en via je Trajectbegeleider contact leggen met medewerkers van ons Financieel Spreekuur. Via het Financieel Spreekuur kun je, afhankelijk van jouw situatie, bijvoorbeeld gebruik maken van:

Documenten

Formulieren

Studiefinanciering

Actuele informatie over financiële regelingen:

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten