Voor een beperkt aantal mbo-opleidingen gelden er nog (landelijk) aanvullende toelatingseisen. Aanvullende toelatingseisen gelden alleen wanneer de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt, of de organisatie en de inrichting van het onderwijs, specifieke eisen stellen aan de kennis of vaardigheden van een student. De aanvullende toelatingseisen zijn op geen enkele wijze gekoppeld zijn aan de persoonlijke kenmerken van de aanstaande student.

Het landelijk overzicht van de aanvullende toelatingseisen is in concept door het ministerie van OCW gepubliceerd. Als er meer informatie bekend is publiceren we dit via de website.

     
ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeterenOK, sluiten