Wil jij onze studenten helpen succesvol te zijn in het leven? Weet jij je kennis en kunde op een bevlogen manier over te brengen op jongeren en volwassenen? ROC Nijmegen zoekt voor het team Onderwijs van de directie Strategie en Beleid, een enthousiaste Manager Team Onderwijs

 • Voor 0.8 – 1.0 fte
 • Waardering in schaal 12 (max € 5158,- bruto per maand bij fulltime aanstelling)
 • Beoogde startdatum is 1 maart 2018, voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband
 • Locatie Campusbaan, Nijmegen
   

Over ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een regionaal opleidingen centrum voor beroepsonderwijs en educatie. De onderwijsinstelling verzorgt opleidingen en cursussen in het kader van de onderwijswet en op basis van commerciële activiteiten. Binnen ROC Nijmegen zijn ongeveer duizend medewerkers werkzaam en we hebben ruim 9000 studenten.

ROC Nijmegen heeft de opleidingen georganiseerd in de onderwijsdirecties Techniek, -Zorg en Welzijn en -Economie. Deze onderwijsdirecties zijn verspreid over enkele vestigingen in Nijmegen en Boxmeer. Stafdirecties ondersteunen het College van Bestuur en het management op beleidsmatig terrein. Alle ondersteunende processen, waaronder human resources, ICT, financiën zijn belegd bij de stafdirectie. Er worden drie stafdirecties onderscheiden binnen ROCN; de stafdirectie Planning & Control, -Operations en -Strategie en Beleid.

Het tweehoofdige College van Bestuur vormt samen met de drie Onderwijsdirecteuren en de Stafdirecteuren het Directeuren Overleg (DO).

De stafdirectie Strategie & Beleid bestaat uit het team Communicatie & Marketing, het team HRM en het team Onderwijs. Elk team wordt aangestuurd door een manager. De verschillende managers ressorteren onder de directeur S&B. Samen vormen ze het Management Team (MT).

Je hebt, binnen het team Onderwijs, een leidende rol in het versterken, ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsbeleid. Wij verwachten van je dat je je innovatieve kracht inzet om vernieuwingen in ons onderwijs in gang te zetten en verder helpt tot op het concrete niveau van de onderwijsteams. Als manager van het team Onderwijs ben je niet verantwoordelijk voor de implementatie van de onderwijsvisie, maar stuur je op inhoud en proces van facilitering. Hierbij staat advisering van de onderwijsteams en kennisdeling tussen de teams centraal.

Als manager geef je sturing aan het team Onderwijs en je levert in die zin een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs binnen ROCN. Het team Onderwijs voorziet in inhoudelijke professionals op onder andere de gebieden onderwijsontwikkeling, arbeidsmarkt, logistiek, projectmanagement, begeleiding en examinering. Het team Onderwijs gaat een nieuwe fase in. Verdere teamontwikkeling binnen het team Onderwijs is een belangrijk doel waar de manager mee aan de slag gaat.

De volgende criteria voor een effectieve en inhoudelijk aansturing zijn daarbij in elk geval:

 • een visionaire onderwijskundige richtinggever;
 • een onderzoeker, ondernemer en verbinder in houding en gedrag;
 • een people manager met oog voor omgang met een expert team;
 • een manager die kan spelen met concurrerende waarden, belangen en doelen;
 • een manager die intern inhoudelijk verbindt en versterkt.
   

Inhoud en context 2017 e.v.

Binnen het ROC Nijmegen ligt het primaat voor onderwijskwaliteit bij de onderwijsteams. Hoewel ontwikkelingen als digitalisering, individualisering en maatwerk uitnodigen om meer samen te werken en integrale oplossingen te creëren voor complexe problemen en uitdagingen, zijn hier nog belangrijke stappen in te zetten. Een vergezicht dat overigens steeds concretere vormen krijgt.

In het bijzonder is het wenselijk het primaire onderwijskundige proces meer vorm te geven om zo nog intensiever in te spelen op ontwikkelingen in het werkveld. 

Er is het afgelopen periode hard gewerkt om meer structuur t.b.v. de onderwijsontwikkeling vorm te geven. Zo zijn de nieuwe KD's geïmplementeerd en wordt invulling gegeven aan de vertaalslag van de onderwijsvisie.

Focus en ontwikkelingen

De primaire opdracht voor de onderwijsteams is het implementeren van de onderwijsvisie. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de onderwijsdirecteuren en teammanagers. De opdracht voor het gehele team Onderwijs is het op inhoud en proces ondersteunen en faciliteren van de onderwijsteams hierin. Verder is het team Onderwijs adviseur in beleidsvoorbereiding en kaderstelling. Jouw primaire opdracht is daar leiding aan te geven.

De focus van de dienstverlening is gericht op maatwerk voor studenten in termen van tempo, inhoud en leerstijl, slimme en flexibele verbinding tussen binnen- en buitenschools leren. Daarnaast op de afstemming van het onderwijs voor volwassenen in het algemeen en is de onderwijskundige opzet van het curriculum gebaseerd op het leren van de student binnen de context van het team en het bijbehorende werkveld.

Het team Onderwijs werkt in samenhang en samenwerking met de lijn om de ambitie te realiseren en dient verder ingericht te worden op de gevraagde dienstverlening en expertise. De onderwijsorganisatie is in de basis gereed met uitgangspunten rondom conceptuele keuzen (onderwijs, onderwijs & examinering, examinering en kwaliteit). Als manager ben jij daarin een sturende en stuwende kracht. Je zoekt, om invulling te geven, aan deze ontwikkeling verbinding en aansluiting met de leden uit het werkveld om mee te denken en uit te voeren. De manager van het team Onderwijs legt hiërarchisch verantwoording af aan de directeur Strategie en Beleid en inhoudelijk aan het Directeuren Overleg. 

Wat moet je kunnen?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau; (bij voorkeur een master Onderwijskunde)
 • Je hebt inhoudelijke onderwijskundige kennis; deze kennis heb je opgedaan binnen de context van het beroepsonderwijs 
 • Je bent een people manager en hebt aantoonbaar ervaring op dit gebied;
 • Sterke affiniteit met onderwijsorganisaties;
 • Je hebt zicht op ontwikkelingen in het BVE veld;
 • Je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering;
 • Je hebt veranderkundig inzicht, kunt verbinden en je bent in staat om de vertaalslag te maken op basis van een sterk gerichte externe oriëntatie naar de interne organisatie;
 • Je hebt kennis en ervaring met onderwijsontwikkelingen, onderwijsinnovatie en leiding geven aan een team professionals.
   .

Wat bieden wij?

 • Een salaris in schaal 12 conform de cao MBO
 • 13e maand (8,33%)
 • Vakantiegeld (8%)
 • Tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten
 • Volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen


Wil je meer weten over de vacature?

Je kunt contact opnemen met Rutger den Haan (directeur Strategie en Beleid), r.denhaan@roc-nijmegen.nl of via de managementassistent Inge Matulessy: 024 890 4412.

Solliciteren?


Stuur je motivatie en cv uiterlijk 31 december

 

Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

     
ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeterenOK, sluiten