Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider

Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider

Wat leer je op de opleiding Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider?

Let op: deze uitstroomrichting wordt in verband met onvoldoende arbeidsmarktperspectief niet aangeboden.

Als Thuisbegeleider werk je alleen en zelfstandig in zeer complexe situaties. Vaak spelen meerdere problematieken tegelijkertijd. Je beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden die je toepast bij het veranderen van het gedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. D.m.v. intensieve gesprekken en coaching geef je de cliënt inzicht in het eigen functioneren en schep je kansen voor de cliënt om zich verder te ontwikkelen.   

Je gaat werken met cliënten die jouw begeleiding, zorg en aansturing nodig hebben in het leven.

Je biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De inzet van jouw persoonlijke kwaliteiten is daarbij het meest belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Je moet betrokken zijn, je kunnen inleven in anderen, maar ook grenzen kunnen stellen. Je houdt rekening met de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en van familie en je stimuleert zelfredzaamheid van de cliënt. 

Op kwalificatieniveau 4 werk je vaak in complexe situaties waarin veranderingen in het gedrag van cliënten en in ondersteuningsvragen vaak voorkomen. Je draagt een grote verantwoordelijkheid. Je moet veel improviseren om in onverwachte situaties zelfstandig te besluiten en te handelen. Je voert coördinerende taken uit en je begeleidt nieuwe collega’s en stagiaires. Je beschikt over brede specialistische kennis en vaardigheden en je handelt met veel kennis van zaken. Samen met de cliënt en familie beschrijf je realistische ondersteuningsplannen en zorg je ervoor dat deze worden uitgevoerd en aangepast.

Dit uitstroomprofiel wordt dit schooljaar niet aangeboden.

Na de opleiding

Na het behalen van het diploma op kwalificatieniveau 4 is doorstroming mogelijk naar hbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een Associated Degree Social Work.


 • Lees meer over de niveaus
 • Leerweg BBL
 • Opleiding duurt 0 jaar
 • Lesgeld € 588,- per jaar
  Lees meer over de bijkomende kosten
 • Start begin schooljaar 2020
 • Crebocode
 • Campusbaan  6
  Nijmegen

Aanmelden

Hoe werkt het aanmelden?

Kom naar de open dag

Op 23 november 2019 is er tussen 10:00 en 15:00 uur een open dag voor de opleiding Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider. Maak kennis met docenten en studenten. We staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden!

Opleidingslocatie

Campusbaan 6
Nijmegen

Meer over de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen.

De BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg biedt het onderwijs aan binnen een nieuw onderwijsconcept. Het jaarklassensysteem heeft plaatsgemaakt voor een afwisseling van zelfstandig werken, samenwerken in leergroepjes of in een intervisiegroep, korte hoorcolleges, trainingen en workshops. Je werkt aan leertaken die jou toeleiden naar de examens. Docentcoaches begeleiden je gedurende de lesdag. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid, je maakt keuzes uit het onderwijsaanbod en je hebt de mogelijkheid om op eigen tempo te leren.

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor alle beroepen binnen de Maatschappelijke Zorg van belang zijn. Daarnaast worden er generieke onderdelen aangeboden, zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels. 

Profieldeel

Het profieldeel bestaat uit beroepsspecifieke kennis en vaardigheden die voor de betreffende uitstroomrichting van belang zijn.

Keuzedelen

Passend bij jouw uitstroomrichting en belangstelling maak je een keuze uit een aantal vakken waarmee je nog verder kunt verdiepen, bijvoorbeeld in een bepaalde doelgroep of als voorbereiding op een vervolgstudie. In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Bij deze opleiding starten we met keuzedelen in het 2e jaar. In het 1e studiejaar word je door de opleiding op de hoogte gebracht van de keuzemogelijkheden die je hebt. 

Alle theorie en vaardigheden die van belang zijn voor jouw toekomstig beroep komen aan de orde binnen het aanbod van cursussen, projecten en trainingen. Je leert de theorie die nodig is om verschillende cliënten te kunnen begeleiden, zoals kennis van ziektebeelden, de werking van medicijnen, de verschillende gedragsstoornissen, de methodieken van begeleiding en het maken van of het werken met zorgplannen. Je leert vaardigheden, zoals het uitvoeren van de dagelijkse verzorging, EHBO  en het (begeleiden bij) koken van een gezonde maaltijd en het voeren van gesprekken. Binnen de lessen drama en beeldende vorming ontwikkel je niet alleen je eigen creativiteit, maar ook de begeleiding van activiteiten voor cliënten. De groei van jouw persoonlijkheid loopt als een rode draad door de opleiding. Je ontwikkelt je verder in initiatief nemen, inlevingsvermogen hebben, oplossingsgericht werken, betrouwbaar zijn en met kritiek kunnen omgaan.

De opleiding op kwalificatieniveau 4 duurt 3 jaar.

Past het beroep Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider bij mij?

 • Met mensen werken

 • Werken volgens strakke regels

 • Probleem oplossen

 • Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
  • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
  • mbo-diploma van een opleiding minimaal op niveau 2
  • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

  Deze opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is bedoeld voor volwassen deelnemers, die een leerarbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur per week hebben afgesloten bij een zorg- of welzijnsinstelling. Je werkgever komt met jou de gewenste kwalificatie, de uitstroomrichting en het startmoment van de opleiding overeen. Als dit is afgerond kun je je aanmelden voor het betreffende opleidingstraject. 
  Bij verschillende zorg- en welzijnsinstellingen is het verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om te werken en daarmee de opleiding te volgen.

  Om te kunnen starten met de opleiding heb je een arbeidsovereenkomst afgesloten met een erkend leerbedrijf. 

  Bij deze studie houden we een intakegesprek met jou voordat we je toelaten. In dit gesprek bekijken we graag samen met je of deze opleiding goed bij je past.  

  Na je aanmelding, krijg je van ons een e-mail. Hierin staat precies welke stappen je nog moet zetten. Zit je op het Voortgezet Onderwijs? Dan zorg je ervoor dat je vóór maandag 1 april je Digitale Doorstroomdossier hebt afgerond. Kom je niet van het VO? Dan neem je je papieren doorstroomdossier mee. In de e-mail staat precies hoe het werkt. Wil je alvast meer weten? Kijk dan ook eens bij Aanmelden en Intake.

  Past deze opleiding bij jou?

  Je hebt een open en positieve houding. Je vindt het leuk om cliënten van alle leeftijden te begeleiden, te ondersteunen en te verzorgen. In de beroepspraktijk worden hoge eisen gesteld aan je persoonlijkheid en stabiliteit. Het is belangrijk dat je beschikt over onderstaande vaardigheden en deze verder kunt ontwikkelen:

  • Empathisch vermogen (je kunnen inleven in een ander)
  • Initiatief nemen (je bent niet afwachtend, maar handelt)
  • Echt contact maken met een ander
  • Snel kunnen schakelen bij onverwachte situaties
  • Goed kunnen observeren en waarnemen en je handelen daarop kunnen afstemmen
  • Goed kunnen formuleren en communiceren, met cliënten en verwanten en met collega's  
 • De stage (Beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Binnen de instellingen doe je praktijkervaring op, werk je aan praktijkleeropdrachten en leg je examens af. Je hebt dan ook een leerarbeidsovereenkomst voor minimaal 20 uur per week bij een instelling.

  Een beroep binnen de Maatschappelijke Zorg betekent afwijkende werktijden en vakantieweken, vroege en late diensten en werken in het weekend. Dit geldt ook voor de verschillende stages. 

 • Het lesgeld is € 588,- per jaar.

  Bijkomende kosten

  De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding:
  • Boeken € 19,55
  • Licenties € 160,10
  Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van schooljaar 2019-2020 en kunnen voor het schooljaar 2020-2021 iets afwijken.

  Om de opleiding goed te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Veel van ons onderwijs bieden we digitaal aan.
 • Op het mbo mag je zelf een aantal vakken kiezen: Keuzedelen heet dat. Het aantal vakken waaruit je kunt kiezen, verschilt per jaar en per opleiding. Je hoort op school welke Keuzedelen je kunt gaan doen. 

  Lees meer over Keuzedelen in het mbo

 • We vinden jouw persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Daarom krijg je extra ondersteuning als het nodig is. We bieden hulp voor van alles; van begeleiding bij beroepskeuze tot financiële problemen. Wees dus niet bang om hulp te vragen.

 • In elk geval vóór 1 april.

  • Zit je nu op school? Vul ook je DDD (digitale doorstroomdossier) in
  • Zit je nu niet op school? Dan voeren we eerst een intakegesprek

  Lees alles over aanmelden bij ROC Nijmegen.

 • Ben je VO-leerling? 

  Vul dan naast je aanmelding vóór 1 april je digitale doorstroomdossier (DDD) in. Op basis van de aanmelding en het DDD plaatsen we je. Lees er meer over op Aanmelden en toelaten

  Ben je géén VO-leerling? 

  Na je aanmelding voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan bij Intakegesprek.

  Ga je BBL doen?

  Dan houden we altijd een intakegesprek.

Meeloopdagen

De data van de meeloopdagen zijn op dit moment nog niet bekend.

Hoe ziet een meeloopdag er uit?

Aanmelden voor de opleiding Maatschappelijke Zorg 4: Thuisbegeleider!

Hoe werkt het aanmelden?