De nieuwe leerweg

Naast de reguliere mavo bieden wij met ingang van komend schooljaar ook de nieuwe leerweg.

Wat is de nieuwe leerweg?

In de nieuwe leerweg volg je naast theorievakken ook het praktijkvak economie en ondernemen. Je gaat aan de slag met vraagstukken uit het (economisch) werkveld. Opdrachtgevers hebben bijvoorbeeld jouw hulp nodig bij het oplossen van een concreet probleem.

Samen met je medeleerlingen ga je op een creatieve manier laten zien wat jij hebt bedacht voor de opdrachtgever en wat je geleerd hebt. Je ontdekt het werkveld niet in een gewoon leslokaal. Het vak wordt gegeven in een andere omgeving dan dat je op de middelbare school vaak ziet. 

Hoe ziet de nieuwe leerweg eruit?

  • Je volgt voor één vak praktijkles in plaats van theorieles. 
  • Je krijg voor dit vak drie uur per week praktijkles.
  • Je legt voor dit vak geen centraal schriftelijk examen af. 
  • Het zesde of zevende vak in het vrije deel. 

Voor wie is de nieuwe leerweg?

  • Je bent gezakt en je volgde op je huidige school al het praktijkvak economie en ondernemen.
  • Je bent gezakt en je wilt je kansen vergroten door een theorievak in het vrije deel in te wisselen voor het praktijkvak economie en ondernemen.
  • Je gaat een volledig pakket doen op ons vmbo-t en je hebt interesse in het praktijkvak economie en ondernemen. 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem even contact met ons op, wij helpen je graag!

Contact opnemen

Terug naar boven