Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Aanmeldformulier mavo, havo, vwo

Het studentenstatuut is op je inschrijving van toepassing. Hierin staan je rechten en plichten. Daarnaast is op alle examenkandidaten het examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (hierna: PTA) van toepassing.

In het examenreglement staan alle afspraken en procedures over de afname van het eindexamen (schoolexamen en centraal examen). Elk vak heeft een PTA. Het PTA beschrijft de inhoud, de vorm en de wijze waarop het cijfer van het schoolexamen tot stand komt. Het is belangrijk dat je weet wat er in het examenreglement en in het PTA staat. Je vindt deze documenten voor de start van je opleiding in Magister.  

Persoonlijke gegevens

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
- -
Wat is je geboortedatum?
Wat is je telefoonnummer?
Wat is je e-mailadres?

Onderwijswens
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Maak een keuze
Ongeldige invoer


Maak een keuze
Ongeldige invoerOngeldige invoerOngeldige invoerMaak een keuze

Maak een keuze


Maak een keuze

Bijzondere omstandigheden

Maak een keuze
Maak een keuze

Maak een keuze
Vul dit in

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Terug naar boven