De BPV-docent begeleidt de student tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) vanuit het roc. Hij heeft hiervoor regelmatig contact met het leerbedrijf en de praktijkopleider. De BPV-docent bezoekt hij het leerbedrijf en is het aanspreekpunt voor de student en de praktijkopleider. Tijdens zijn bezoek aan het leerbedrijf spreekt hij met de student en de praktijkopleider over de voortgang. De BPV-docent kan een rol hebben in de beoordeling. De opleiding is eindverantwoordelijk voor de BPV-beoordeling van de student. De taken, verantwoordelijkheden en de bijbehorende competenties (profielschets) van de BPV-docent zijn hieronder beschreven.

Taken gericht op de student

 • Het voorbereiden van de student op de BPV-periode;
 • Het organiseren van het geven van feedback op de reflectie;
 • Bewaken van de voortgang en de aansluiting van de BPV op de leerdoelen van de student en de leermogelijkheden bij het leerbedrijf;
 • Ondersteunen bij het uitvoeren van het leerwerkplan, proeven en opdrachten;
 • Begeleiden en volgen van het persoonlijke leerproces en het mogelijk verwijzen naar en informeren van andere partijen;
 • Voeren van begeleidingsgesprekken met de student;
 • Ondersteunen van de student bij het maken van het portfolio;
 • Verslagleggen, documenteren en archiveren van relevante informatie in het studentvolgsysteem;
 • Informeren van de student tijdens de BPV;
 • Evalueren en - indien van toepassing – het beoordelen van de BPV.

Taken gericht op het leerbedrijf

 • Contact onderhouden met de praktijkopleider van de student en het gezamenlijk voeren van voortgangsgesprekken en eventuele beoordelingsgesprekken;
 • Contacten leggen en onderhouden en het verstrekken van relevante informatie aan het leerbedrijf;
 • Vervullen van een pr-functie namens ROC Nijmegen.

Taken gericht op de opleiding

 • Informeren van de BPV-coördinator/BPV-bureau over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen binnen BPV-instellingen;
 • Actieve bijdrage leveren aan beleid en de ontwikkeling van de BPV;
 • Bijwonen van overleg;
 • Informeren over BPV-resultaten en aanleveren van relevante gegevens;
 • Adviseren bij het plaatsen van studenten.

Benodigde kennis en vaardigheden van de BPV-docent

Verantwoordelijkheden

 • De BPV-(begeleider) docent is namens ROC Nijmegen verantwoordelijk voor het begeleiden van de student tijdens de BPV en de communicatie hierover met het bedrijf en de student. Hij handelt volgens vastgestelde protocollen, stemt af met collega's, de BPV-coördinator en zijn teammanager;
 • De BPV-(begeleider) docent legt verantwoording af aan de teammanager.

Bevoegdheden

De BPV-(begeleider) docent communiceert met de leerbedrijven en maakt afspraken over de ontwikkeling van de beroepshouding en de competenties van de student.

Kerntaken

De BPV-docent:

 • Begeleidt de student procesmatig tijdens zijn BPV-periode;
 • Draagt bij aan een goede borging van de praktijkopdrachten, zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend;
 • Onderhoudt contacten met de studieloopbaanbegeleider (slb’er) en leerbedrijven en zorgt voor afstemming met de praktijkopleider over de vorderingen van de student.

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten