Vanaf 1 oktober 2017 kunnen vo-leerlingen zich bij ons aanmelden voor een vervolgopleiding in schooljaar 2018-2019. Nog steeds zijn ALLE vo-leerlingen bij ons welkom. Leerlingen en vo-scholen gaan echter wel te maken krijgen met enkele wettelijk bepaalde veranderingen.

opendeur

Per 1 januari 2018 zijn deze nieuwe, wettelijke maatregelen van kracht. Ze zijn geformuleerd in de wet-Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het MBO. Deze maatregelen gelden voor degenen die zich vanaf 1 oktober 2017 aanmelden. In het kort komt het neer op het hier volgende.

Welkom en toelatingsrecht

Alle aanmelders voor schooljaar 2018-2019 die dat doen vóór 1 april 2018 zijn welkom. Deze leerlingen hebben toelatingsrecht bij de opleiding van hun eerste voorkeur. Dit geldt voor alle mbo-studenten en alle middelbare beroepsopleidingen (BOL of BBL). Toelatingsrecht betekent dat een aanmelding bij een opleiding van de eerste voorkeur ook leidt tot toelating. ROC Nijmegen kan aanmelders daarbij vragen deel te nemen aan een verplichte activiteit zoals een intakegesprek. De diplomavereisten voor mbo-niveau 2,3 of 4 blijven onveranderd.

Regio Nijmegen, doorstroom vo-mbo en LOB

In de regio Nijmegen zijn er afspraken gemaakt over loopbaanoriëntatie en begeleiding in vo en mbo. In onze regio kiezen we ervoor om deze afspraken te blijven hanteren. Het digitaal doorstroomdossier voor de pilot vo-scholen is daarmee een verplichte activiteit voor de vo-leerling en is bedoeld als ondersteuning bij de studiekeuze.

Studiekeuzeadvies

Alle aanmelders in het mbo hebben recht op een studiekeuzeadvies. Dit laatste op verzoek van de aanmelder d.w.z. de aanmelder kan/mag hiertoe contact opnemen met ROC Nijmegen.

Aanvullende toelatingseisen

Voor enkele opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen. Naar verwachting worden deze landelijk bepaald. Helaas zijn ze nu nog niet bekend. Tevens kan er bij enkele opleidingen sprake zijn van een beperkte opleidingscapaciteit (aantal beschikbare plaatsen). ROC Nijmegen streeft ernaar deze informatie uiterlijk 1 oktober a.s. te communiceren.

Ondersteuning en begeleiding

Voor aanmeldingen bij ROC Nijmegen met een extra ondersteuningsbehoefte blijft gelden dat daar in de intake extra aandacht voor is. Nadere afspraken maken we met de leerling en ouders/wettelijk vertegenwoordiger.

Een kwalificatieplichtige jongere uit de regio die zich na 1 april aanmeldt voor een opleiding kan ook bij ons starten, maar mogelijk niet bij de opleiding van zijn eerste voorkeur. In een intakegesprek zullen we de wensen en mogelijkheden nader verkennen. (Streven is dat alle aanmeldingen voor 1 april binnen zijn.)

Alle mbo-studenten krijgen in schooljaar 2018-2019 een (bindend) studieadvies in het eerste jaar van hun opleiding.

Informatievoorziening

Omdat bepaalde onderdelen van de wet - zoals bepalingen over aanvullende toelatingseisen en de verplichte gegevensuitwisseling tussen vo en mbo - nog moeten worden uitgewerkt komt er binnenkort meer informatie beschikbaar. Wij zullen via onze website, bijeenkomsten met het vo en via andere media en momenten aanvullende informatie verstrekken.

Een goede samenwerking met het vo, een doorlopende leerlijn met loopbaanoriëntatie en begeleiding naast een warm welkom en kennismaking met nieuwe studenten blijven we zien als belangrijke middelen om studenten een goede start te geven in het MBO.

Mocht je nu al vragen hebben over de veranderingen m.b.t. toelating dan horen wij die graag. Tijdens de Decanendag van 5 oktober aanstaande staat het onderwerp op de agenda. Als je nu al specifieke vragen hebt dan kun je die stellen aan p.vissers@roc-nijmegen.nl

Agenda

Maandag 17 juni 2019 Infoavond
Donderdag 3 oktober 2019 Decanendag
Zaterdag 23 november 2019 Open Dag
Donderdag 23 januari 2020 Wintermeeting
Donderdag 12 maart 2020 Open Dag
Dinsdag 21 april 2020 Vavo-avond
Maandag 15 juni 2020 Infoavond
     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten