Expo

In Expo geven we decanen, mentoren en schoolleiders informatie over het onderwijs bij ROC Nijmegen. 

 • Detailhandel: Ecobelt excellent studentenbedrijf

  Ecobelt is Het studentenbedrijf van het ROC Nijmegen, opleiding Detailhandel. Ecobelt verkoopt prachtige riemen van gerecycled materiaal. Het bedrijf kwam kwam met tijdens een Pitch Battle in Arnhem, eind januari, als beste uit de bus. De jonge ondernemers versloegen zelfs vijf teams van de HAN Hogeschool. Ons groepje springt er uit, zegt Freekje Ariëns (20) namens haar studiegenoten.

 • Evaluatie DecanenWintermeeting 2019

  7 februari verzorgde ROC Nijmegen zijn jaarlijkse Wintermeeting. Een dertigtal decanen was daarbij aanwezig. 21 aanwezigen vulden de evaluatie in. Niet iedereen vulde echter volledig in. Het overall cijfer voor de Wintermeeting (n=19) is 7,5 Een ruime voldoende.

 • Studie in Cijfers geactualiseerd

  Studie in Cijfers, de zogheten studiebijsluiter, geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Studie in Cijfers helpt scholen bij het voorlichten van hun leerlingen. En het helpt leerlingen en hun ouders bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. De...

 • Dirk Megens is mbo-Leraar van 2019

  Collega Dirk Megens werd 26 januari in de categorie mbo uitgeroepen tot Leraar van Jaar 2019. Dirk werkt als docent Economie en rekenen bij onze opleiding Facilitair Leidinggevende.

 • Het Fitlokaal helpt

  Het Fitlokaal helpt bewoners van Boxmeer die aan hun gezondheid willen werken. Inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen namelijk sinds begin januari via bekostiging door de gemeente bij Het Fitlokaal van ROC Nijmegen gaan sporten!

 • Ambassadeur Roy gaat voor de titel

  Dit schooljaar is Roy Boateng, student Marketing, Communicatie en Evenementen, student-ambassadeur van ROC Nijmegen. Samen met 41 ambassadeurs van andere mbo-scholen strijdt hij om de titel van Landelijke Ambassadeur mbo.

 • Beste beentje voor tijdens Zevenheuvelenloop

  Op zondag 18 november lopen ook dit jaar weer zo’n 2500 lopers in teamverband de vijftien kilometer van de Zevenheuvelenloop, de zogenaamde Bedrijvenloop. Lopers die allemaal ontvangen en gecaterd worden door 60 van onze studenten Facilitaire Dienstverlening, onder leiding van vier studenten die al twee maanden met de voorbereidingen bezig zijn. Daarnaast houden nog zes van onze studenten zich...

 • Kom op bezoek met je derdejaars leerlingen

  Dit schooljaar ontvangen we in drie van onze gebouwen derdejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het gaat om de gebouwen Campusbaan 6 (Economie en Zorg en Welzijn), Heijendaalseweg 98 (Technovium-techniekopleidingen) en onze locatie in Boxmeer, Begijnenstraat 2.

 • Bindend Studieadvies - vervolg

  Binnen de ‘Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’ heeft het bindend studieadvies (bsa) een vaste plaats gekregen. Iedere student die wordt ingeschreven in een mbo-opleiding, krijgt in het eerste jaar een bsa.

 • Cas Spijkers Academie presenteert zich in Den Haag

  Dit jaar kreeg de Provincie Gelderland de kans zich te presenteren in Den Haag tijdens het Prinsjesfestival van 13 t/m 18 september. Een week lang stonden de thema’s Food, Health en Sport centraal. De chefkoks van Papendal verzorgden er samen met de Cas Spijkers Academie Nijmegen het ‘Diner van de toekomst’.

 • Kiesmbo.nl

  Deze maand gaan mbostad.nl en beroepeninbeeld.nl definitief op in het nieuwe platform kiesmbo.nl

 • Doedag VeVa, meeloopdagen, decanenmiddag

  Er is behoefte aan een helder beeld van de opleiding en de vakrichtingen binnen VEVA die we op ROC Nijmegen aanbieden. Met dat doel halen we militairen naar onze opleidingen. Met hun materiaal, kennis en ervaring gaan ze vmbo-leerlingen tijdens een Doedag een duidelijk beeld geven van een baan bij defensie.

 • Evaluatie Decanendag 27 september

  Ruim 40 decanen waren aanwezig tijdens de Decanedag van 27 september. 31 van hen retourneerden de enquete.Het overall cijfer voor deze Decanendag was 7,3.

 • Kies wat je verder brengt!

  Maandag 1 oktober jl. startte onze voorlichtings-/wervingscampagne gericht op vo-scholieren, hun ouders en op decanen en mentoren. De laatste drie als belangrijke raadgevers bij het maken van een juiste studiekeuze. Wat een vmbo'er of havist verder brengt, is natuurlijk heel persoonlijk. Om te kunnen ontdekken wat datgene is voor de betreffende leerling, is het belangrijk dat wij elkaar blijven...

 • Meer opleidingen delen concept Young Talent Academy

  De Young Talent Academy (voorheen Johan Cruyff College) van ROC Nijmegen geeft jonge, talentvolle topsporters de mogelijkheid sport en studie succesvol te combineren. Van het YTA-concept gaan nu meer studenten profiteren. Voor het Crebo* Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie ligt er al jaren een programma dat vrijwel individueel door elke sporter gevolgd kan worden. Het programma is...

 • Nieuwe opleidingsnamen secretariële beroepen

  Per 1 juli van dit jaar kennen we een aantal nieuwe opleidingsnamen voor secretariële beroepen. Door de naamsverandering hopen we - in vergelijking met de vroegere namen - een duidelijker link te leggen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 • Novia werkt aan sterk beroepsonderwijs in de regio

  Vmbo- en mbo-scholen in de regio Nijmegen werken samen aan sterk beroepsonderwijs. Dat doen ze in het NOVIA-scholennetwerk. Samenwerking en goede afstemming zijn nu in versterkte mate van belang. Onder meer door ontwikkelingen in het (beroeps)onderwijs, door demografische ontwikkelingen en door sterke en snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Om hun ambities richting 2021 waar te maken, hebben...

 • Jaargang 19, nummer 5

  Dit is de laatste editie van Expo van dit schooljaar. De Expo-redactie wenst alle lezers een mooie zomer toe! Het volgende nummer van Expo verschijnt in september.

 • Jaargang 19, nummer 4

  Graag vragen we je aandacht voor onze lente-Expo. Een uitnodiging om het 10-jarig bestaan van de Cas Spijkers Academie te komen vieren, twee artikelen die direct inspelen op vragen van decanen en een verzoek om onze enquete in te vullen. 

 • Jaargang 19, nummer 2

  Deze expo verschijnt met de Open Dag van 1 maart in zicht. Ook deze Open Dag is er een speciaal programma voor mentoren. In de volgende Expo (nummer 3) lees je de uitwerking van de evaluatie DecanenWintermeeting in Boxmeer.  

 • Jaargang 19, nummer 1

  Deze Expo verschijnt vlak voor onze Open Dag van 25 november. Dit keer is er tijdens de Open Dag een speciaal programma voor mentoren. Vorig jaar was er veel belangstelling om met derdejaars vmbo-t bij ons op bezoek te komen. De reacties na een bezoek waren zo positief dat we er een vervolg aan geven. 

 • Jaargang 18, nummer 5

  Vaklui zijn momenteel moeilijk te krijgen. Sluit het mbo onvoldoende aan bij de arbeidsmark? Het College van bestuur van ROC Nijmegen schreef een open brief. ‘’Zo’n leraar hebben wij ook,’’ dacht Eline Kilkens toen ze een opsomming hoorde van kenmerken van kanshebbers op de titel Leraar van het Jaar. Ze kwam met haar klas in actie. Met het bestuur van de Decanenkring VMBO Nijmegen e.o. zijn de data bepaald voor decanenactiviteiten in schooljaar 2017 – 2018. Ook de data van onze Open Dagen staan erbij. De MBO Scanner is een applicatie van het ministerie van Onderwijs, een online hulpmiddel dat allerlei interessante informatie over het middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar maakt. Voor de liefhebber van cijfers en vergelijkingen. Ondertussen is in Boxmeer de renovatie van ons pand in de Begijnenstraat in volle gang. Leerlingen krijgen bij het aanmelden voor schooljaar 2018-2019 te maken met wettelijk bepaalde veranderingen. Inge van Berlo wijdt haar column aan de vraag wat telt: de student of de VSV-cijfers? Kun je het beste via het mbo of via het havo naar het hbo? Mbo’ers presenteren op het hbo vrijwel hetzelfde als havisten?

 • Jaargang 18, nummer 4

  Als decaan of mentor heb je in deze fase van het schooljaar te maken met late beslissers. Niet overal is nog plaats. Wat ga je dan adviseren? In deze Expo aandacht voor interessante opleidingen met plaats. Onze studenten kookten voor daklozen. We zijn trots op ze. En dat geldt ook voor twee studenten van onze opleiding Toerisme die medailles wonnen. Een kort bericht gaat over verkorting van de opleidingsduur bij beveiligingsopleidingen. Onze locatie in Boxmeer heeft een nieuwe manager, Martijn van Lanen. Voor decanen en schoolleiders in het Boxmeerse zal Martijn een partner zijn die gericht is op verdere intensivering van de samenwerking.

 • Jaargang 18, nummer 3

  Er zijn op dit moment nog steeds vmbo- en havo-leerlingen die niet weten wat te kiezen. In deze Expo aandacht voor de mogelijkheden die we nu nog kunnen bieden om hen te helpen: meelopen met Kiezen op Maat en/of een beperkte, gratis beroepeninteressetest. Belangrijk om er toch nog even tegenaan te gaan. Voortijdige uitval of switchen en dus tijdverlies voor de student willen we allemaal graag voorkomen. Een korte evaluatie van de Wintermeeting vind je ook in deze Expo. Tot slot: we zijn supertrots op Jelle en Ramon, onze Nederlands kampioenen CAD-tekenen.

 • Jaargang 18, nummer 2

  In deze Expo besteden we aandacht aan leerbedrijven en aan berichten in de media die suggereren dat het niet meer nodig zou zijn een vmbo-diploma te behalen om naar het mbo te gaan. Er is aandacht voor de verhuizing van de Cas Spijkers Academie. En: we ontmoeten student-ambassadeur Britt Kwisthout van de opleiding Verpleging. Zij vertelt over de meerwaarde van haar ambassadeurschap. Tot slot: wij zijn supertrots op collega Hans Baltussen. Hij zag op een stage-adres in Malawi dat er een tekort was aan ongeveer alles. Dit jaar wordt in Malawi een verloskliniek gebouwd met geld dat zijn stichting Passion for People bij elkaar bracht.