Veel minder opleidingen met beperkte capaciteit

Om leerlingen goed voor te kunnen lichten is belangrijk dat een decaan weet welke opleidingen van ons een beperkte opleidingscapaciteit hebben en welke aanvullende eisen hebben. Hieronder bieden we jullie een overzicht. Weliswaar onder voorbehoud. De definitieve keuzes worden uiterlijk 1 oktober op de website gepubliceerd.  

Beperkte opleidingscapaciteit 

Het aantal opleidingen met beperkte opleidingscapaciteit is sterk geslonken bij ROC Nijmegen. We hebben de volgende overwegingen genomen om te komen tot de opleidingen met beperkte capaciteit: 

 • Er zijn bindende afspraken met het werkveld, zoals Defensie en afspraken rondom zorgplicht.
 • Arbeidsmarktperspectief met betrekking tot Mediavormgeving. 
 • Er is een beperkt aantal BPV plaatsen in deze regio en omliggende regio’s (ook op basis van SBB-cijfers).
 • Er is een gering arbeidsmarktperspectief afgezet tegen de omvang studentenaantallen per cohort. 

Opleidingen met beperkte opleidingscapaciteit schooljaar 2020-2021: 

Zorg en Welzijn

 • Schoonheidsverzorging, niveau 3 + 4, BOL 
 • Haarverzorging, niveau 2 + 3 + 4, BOL 

Economie

 • VEVA – Aankomend Medewerker Grondoptreden, niveau 2, BOL 
 • VEVA – Aankomende Onderofficier Grondoptreden, niveau 3, BOL 

Techniek

 • Mediavormgever, niveau 4, BOL 
 • VEVA- Medewerker Beheer ICT met Keuzedeel Veiligheid, niveau 3 , BOL (Defensie) 
 • VEVA – Bedrijfsautotechnicus met Keuzedeel Veiligheid, niveau 2, BOL (Defensie) 

Wat het aantal plaatsen wordt, wordt via de website bekend gemaakt.  

Opleidingen met aanvullende eisen 

Het aantal opleidingen met aanvullende eisen is voor schooljaar 2020-2021 ongewijzigd. Ook inhoudelijk zijn de eisen niet veranderd. Ook voor deze informatie geldt dat deze nog onder voorbehoud is en uiterlijk 1 oktober definitief op de website wordt gepubliceerd.  

Opleiding:

Aanvullende eis:

Mediavormgever, niveau 4, BOL 

Eis: voldoende creatieve en artistieke aanleg 

De leerling krijgt intakegesprek en neemt het volgende mee: 

 • Een portfolio met 10 tot 15 producten die hij/zij heeft ontworpen.  
 • Daarnaast krijg de leerling een huiswerkopdracht. Deze ontvangt hij/zij voorafgaand aan het gesprek. 

Er wordt vooral gelet op originaliteit en vindingrijkheid, gevoel voor compositie en presentatie/verzorging van het meegebrachte werk. 

Opleidingen Sport & Bewegen 

Eis: benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit 

 • Leerling neemt een referentiedocument van leraar lichamelijke opvoeding/sport vo mee naar intake-activiteit