Nieuwe website, nieuwe campagne!

Eind september krijgt ROC Nijmegen een nieuwe website. De website heeft als doel alle informatie voor de bezoeker van de site makkelijk vindbaar te maken. En vanaf 1 oktober gaat onze nieuwe wervingscampagne van start: ROC(k) your world!

Nieuwe website

Voor onze nieuwe website bezocht ROC Nijmegen alle doelgroepen. We keken waar hun behoefte ligt als het gaat om welke informatie zij zoeken op de website. Zo praatten we bijvoorbeeld met decanen, scholieren en ouders en haalden veel input op. Die input is meegenomen in het ontwerp en de totstandkoming van de website. Er wordt nu nog getest bij gebruikers van de website of zij alles goed kunnen vinden. Eind deze maand gaat de website live!

Nieuwe wervingscampagne ’20-’21

Onder het motto “ROC(k) your world” gaat ROC Nijmegen komend schooljaar nieuwe mbo-studenten werven, voor het schooljaar ‘20-‘21. Het kiezen van een vervolgopleiding is een belangrijke en spannende stap. De wereld ligt aan je voeten; maar er is zoveel keuze, en wat is de juiste keuze? Goede voorlichting is hierbij van groot belang; voorlichting vanuit ons als ROC Nijmegen, maar ook vanuit jullie als decanen van deze vmbo- en havo-leerlingen. Samen kunnen wij ze helpen om de juiste keuze te maken, ondersteund door verschillende voorlichtingsmomenten en -materialen. Tijdens de decanendag (3 okt: vmbo, 10 okt: havo) ontvangen jullie de campagnematerialen die jullie binnen je eigen school kunnen inzetten: posters, kaarten en folders.