Johan Cruyff College Nijmegen gaat door als Young Talent Academy

Uniek en succesvol YTA Celeste

JCC Nijmegen heeft sinds 2006 deel uitgemaakt van een netwerk, waarin werd samengewerkt met andere Cruyff Colleges. JCC Nijmegen heeft aan het einde van 2016 deze samenwerking beëindigd op basis van een verschil in onderwijskundig inzicht. Ook met het Cruyff Institute is overeengekomen het samenwerkingsverband niet te verlengen. Het Johan Cruyff College Nijmegen resp. ROC Nijmegen wil vasthouden aan het eigen concept. Juist het Nijmeegse concept waarin jonge NOC*NSF-geïndiceerde sporters persoonlijk begeleid worden, maakte het Johan Cruyff College Nijmegen uniek en succesvol. Die lijn trekt ROC Nijmegen door met de Young talent Academy.

Bijzondere aanpak

Jaarlijks begeleidde JCC Nijmegen ruim honderd jonge sporters. En met succes. Klinkende namen hebben hier hun diploma behaald en baat gehad bij de bijzondere aanpak van de Nijmeegse opleiding. Met passie, trots en gedrevenheid heeft het team van JCC Nijmegen een pedagogisch-didactisch aanpak ontwikkeld die recht doet aan de bijzondere omstandigheden waarmee studerende topsporters te maken hebben. Een aanpak die gehandhaafd wordt, ook nu de naam veranderd is.

Verbinding maken

Tijdens buitenlandse trainingsstages kan er gewoon worden doorgestudeerd: alle lessen worden opgenomen. Leren op afstand is de normaalste zaak van de wereld geworden in dit concept. Studenten maken zelf hun rooster en krijgen daarbij intensieve begeleiding van betrokken studiecoaches. Docenten bezoeken wedstrijden van hun studenten en ontmoeten buiten de schoolse omgeving ook de ouders. Op die manier ontstaat een bijzondere binding tussen studenten, ouders, verenigingen, coaches en docenten. De intensieve contacten zorgen voor een wij-gevoel en zijn van cruciaal belang voor een succesvolle begeleiding van de student. Andere opleidingen binnen ROC Nijmegen en andere scholen oriënteren zich inmiddels op dit concept.

Namen noemen

Sporters als Lieke Martens (voetbal), Wout Poels (wielrennen), Lidewij Welten en Robbert Kemperman (beiden hockey), Celeste Plak (volleybal), Kelly van Zon (paralympisch tafeltennis), Raymond Swertz (biljarten), Angela Malestein en Jessy Kramer (handbal) zijn succesvolle alumni van de opleiding. Bij de laatste Olympische Spelen waren 17 atleten van JCC Nijmegen vertegenwoordigd van wie er inmiddels 16 een diploma behaald hebben.

Gevolgen voor studenten

Het stoppen van de samenwerking met het Cruyff Institute en de andere JCC’s (vier in getal: Amsterdam, Roosendaal, Enschedé en Groningen) zal voor de zittende studenten geen gevolgen hebben. De studenten worden in staat gesteld om hun opleiding gewoon af te ronden binnen de afspraken met het Cruyff Institute. Vanaf 2020 zullen er geen JCC-studenten meer ingeschreven staan bij ROC Nijmegen.

Young Talent Academy

Instromers vanaf 1 oktober 2017 komen terecht bij de opleiding Young Talent Academy. Dit betekent dat dit studiejaar de laatste lichting studenten is gestart bij het JCC in Nijmegen. Nu is de Young Talent Academy als nieuwste opleiding van ROC Nijmegen aan zet. De pay off luidt niet voor niets: WE ARE SPORT.

Meer info