Doorstromers naar hbo doen het goed

Resultaat onze studentenJV2016

We hebben onze eigen studenten gevolgd die in september 2015 direct zijn doorgestroomd naar het hbo. 67% van hen had op 1 oktober 2016 een propedeusediploma en/of was nog actief op het hbo. Dat is een forse verbetering ten opzichte van 2015. Toen was dat nog 59%.Onze studenten presteren dus bovengemiddeld. Bron: Jaarverslag ROC Nijmegen 2016, p. 29

Meer info

Meer over doorstroom vanuit ons ROC vind je in het bestuursverslag over 2016 op p. 29 e.v.