Antwoord voor de decaan

Antwoorddecanen okt 2016

Er is geen limiet aan het aantal aanmeldingen voor mbo-opleidingen. Aangezien we elke aanmelding uniek behandelen voert ROC Nijmegen regie op dubbele aanmeldingen (twee of meer). Elke dubbele aanmelding leidt tot een melding bij onze centrale intake. Met de aanmelder nemen we contact op voor een oriëntatie op opleiding met de eerste voorkeur. Op basis van dit contact vindt er een intakegesprek plaats bij de desbetreffende opleiding.

In het kader van LOB binnen het voortgezet onderwijs heeft het wel sterk de voorkeur dat het VO, met de leerling en ouder stuurt op een goede oriëntatie van zijn studiekeuze. Bijvoorbeeld aan de hand van meeloopdagen in het MBO.