Afspraken over doorstroom LWT - ROC Nijmegen

Voor de leerling die cognitief in staat is een vmbo basisberoepsgericht diploma te behalen, maar een praktisch georiënteerde leerstijl heeft, is het volgen van een LeerWerkTraject (LWT) in het vmbo mogelijk. Het LWT biedt de leerling een pedagogisch-didactisch klimaat, dat inspeelt op zijn specifieke mogelijkheden, capaciteiten en belangstelling. Het gaat om praktisch gerichte leerlingen, die minder goed passen bij theoretisch georiënteerde vakken en de examinering van het vmbo.

Wettelijk verplichte afspraken

De leerling in een LWT dient ter afsluiting van zijn vmbo-opleiding slechts een gedeelte van het examen te doen. De leerling ontvangt echter een volwaardig basis-beroepsgericht (bb)-diploma. Daarbij geldt uitdrukkelijk de afspraak dat de vmbo-bb-leerling met LWT doorstroomt naar een verwante opleiding. De leerling stroomt verwant door. Het beroepsgerichte vak en de stage zitten in dezelfde branche als de niveau-2 opleidingsrichting. De vmbo-school en het mbo bepalen gezamenlijk per situatie wanneer ze een doorstroom als voldoende verwant beschouwen. In principe dus een verwante mbo-niveau-2 opleiding in een BBL leerweg. Indien er in de regio geen verwante opleiding beschikbaar is, maken we maatwerkafspraken voor de leerling. Afspraken over de doorstroom naar vervolgonderwijs zijn wettelijk verplicht tussen de aanleverende school (vmbo) en de ontvangende school, in  dit geval ROC Nijmegen. In de regio Rijk van Nijmegen hanteren we een standaardconvenant voor doorstroom vanuit LWT naar ROC Nijmegen.

Digitaal DoorstroomDossier

Maatwerk verlaagt de kans op het voortijdig schoolverlaten en verhoogt de kans op het behalen van een startkwalificatie. Voor ROC Nijmegen is het zeer gewenst een goed beeld te verkrijgen van de leerling en zijn redenen voor het volgen van een LWT. Het digitaal doorstroomdossier voorziet in die behoefte en bevat informatie die leerling en mentor invullen.  

Afspraken over begeleiding

Tevens is het mogelijk om voor de begeleiding en de overstap naar het mbo aanvullende (begeleidings)afspraken met ons te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de toeleverende vmbo-school om hiervoor tijdig contact met onze Centrale Intake op te nemen. Bij extra begeleiding kan het gaan om bijvoorbeeld een (extra) kennismakingsgesprek, een bezoek aan een van onze locaties, het volgen van een gastles of meeloopdag bij de opleiding die de voorkeur geniet. Indien een school geen convenant LWT heeft en vragen heeft over doorstroom LWT naar ROC Nijmegen, dan kan de school contact opnemen met het bestuurssecretariaat ROC Nijmegen, via ons KlantContactCentrum. https://www.roc-nijmegen.nl/contact-opnemen

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten