Studenten

Aangepast op 25 juni 09.12 uur

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen met betrekking tot corona (COVID-19) die voor jou, als roc-student, van belang zijn.

De overheid heeft een landelijk telefoonnummer geopend 0800-1351 voor alle vragen over het coronavirus. Heb je specifiek een vraag voor ons? Dan kun je bellen naar 024 890 4500

 • Vanaf 28 juni adviseert ROC Nijmegen de mondkapje te gebruiken als je rondloopt in het gebouw. Kun je tijdens een praktijkles geen 1,5 meter afstand houden? Ook dan adviseren we je een mondkapje te dragen en elkaars gezondheid te respecteren.

 • Het advies is om zo min mogelijk te reizen. Maar het reizen van en naar school geldt als een noodzakelijke reis en mag dus.

  We vragen je om zo veel mogelijk lopend, met de fiets, of het openbaar vervoer naar school te komen. Je mag je auto alleen op het roc-terrein parkeren als je een autorisatie hebt vanwege bijvoorbeeld een medische beperking.

 • Vanaf 2 maart mogen studenten van het mbo weer ten minste 1 dag per week fysiek onderwijs op school of een andere locatie volgen. We gaan ervoor dit zo snel mogelijk te organiseren. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de andere maatregelen en uitgangspunten, zoals het bewaken van 1,5 meter afstand. Hoe dit er voor iedere student precies uit gaat zien kan verschillen.

  We mogen slechts een beperkt aantal studenten in de gebouwen toelaten om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen. Je hoort van je opleiding of en wanneer je op school wordt verwacht.

 • Ja, in principe wel. Inmiddels is het mogelijk om bij vrijwel iedere opleiding onderwijs op afstand te volgen. Ben je ziek? Dan geldt de gebruikelijke verzuimprocedure.

  •  Je luistert altijd naar de instructies van de docent.
  • Je mag geen lessen opnemen of met je telefoon of op een andere manier opnames van jouw docent of medestudent maken. Net zoals dit ook in een normale les niet mag, mag dit ook niet tijdens een digitale les.
  • Tijdens een online les mag je altijd een achtergrond gebruiken in Teams
  • Een docent kan je verplichten om de camera aan te zetten in verband met aanwezigheidscontrole.
  • Als je de regels overtreedt, kun je - net zoals tijdens reguliere lessen - worden bestraft.
 • Je krijgt 100% les. Een deel van je lessen op school en het grootste deel online, of in BPV. 

  Vanaf 2 maart mogen studenten van het mbo weer ten minste 1 dag per week fysiek onderwijs op school of een andere locatie volgen. We gaan ervoor dit zo snel mogelijk te organiseren. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de andere maatregelen en uitgangspunten, zoals het bewaken van 1,5 meter afstand. Hoe dit er voor iedere student precies uit gaat zien kan verschillen.

 • Waar mogelijk worden praktijklessen ingepland. Praktijklessen op locaties krijgen voorrang op theorielessen.

 • Per locatie mag een beperkt aantal studenten per dag binnen zijn (30% van wat normaal op een dag binnen is) . De roosters worden gemaakt binnen drie bloktijden op een dag. Daarbinnen volg je lessen van 45 minuten:

  • Blok 1: 08.30 – 11.45 uur
  • Blok 2: 12.30 – 15.45 uur
  • Blok 3: 16.30 – 22.00 uur

  In de lesblokken is steeds 15 minuten pauze.
  De lessen in de avond worden alleen ingezet voor examens en praktijklessen.

  Vanaf periode 3 kan het zijn dat ook het 5e en 10e uur worden ingeroosterd. Dit gebeurt alleen wanneer dit voor jou als student beter uitkomt omdat lessen dan beter op elkaar aansluiten.

  Jouw eigen lesrooster ontvang je van je opleiding.

 • De kantines blijven gesloten voor studenten.

 • Na de zomer gaan we er nu vanuit dat we de 1,5 meter afstand regel kunnen laten vervallen. De overheid neemt hierover 13 augustus een definitief besluit. We informeren jullie daarna zo snel mogelijk over de gevolgen voor jullie lessen.

 • In de week van 30 augustus:

  • Worden examens afgenomen
  • Kunnen stages starten
  • Kunnen voorbereidende activiteiten voor stages plaatsvinden
  • Start het onderwijs voor Educatie
  • Start het onderwijs voor vavo
  • Start het onderwijs voor de Entree-opleiding
  • Worden studenten met specifieke vragen begeleid door het expertisecentrum

  In de week van 6 september:

  • Starten de introducties voor eerstejaarsstudenten
  • Starten de lessen voor de 2e, 3e en 4e jaarsstudententen van de mbo-opleidingen.
 • Elke klas/groep heeft een studieloopbaanbegeleider (SLB-er) die verantwoordelijk is voor de studentbegeleiding. Is iets niet duidelijk is of je loopt ergens tegen aan? Bespreek dit dan met je SLB-er.

 • Je kunt je alleen ziek melden als je geen online les kunt volgen of als je niet kunt deelnemen aan een examen. Dit doe je bij Het PresentiePunt van je opleiding.
  Ben je nog geen 18? Dan moet je ouder/verzorger je ziekmelden bij Het PresentiePunt van je opleiding.

   

 • Heb je geen studieplek thuis, dan ben je welkom op een van onze locaties om te komen studeren zolang er plek is. Hou je daarbij aan de geldende regels die worden aangegeven in het gebouw. Het Studiecentrum op de Campusbaan in Nijmegen is open van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Tussendoor en erna wordt schoongemaakt.
  Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met je docent of met de Beveiliging via 024-890 4032.

 • Op alle locaties zijn looproutes aangegeven. Daarmee kunnen we de 1,5 meter in de gangen garanderen. De beveiliging let ook op of iedereen zich houdt aan de looproutes. Bij de ingangen van alle gebouwen, en bij sommige trapopgangen, staan zuilen met handgel om je handen te ontsmetten. En op alle toiletten kun je, na het wassen, je handen drogen met papieren doekjes.

  Blijf zoveel mogelijk in het lokaal. Bij elk klaslokaal staat aangegeven hoeveel mensen het lokaal in mogen. In de klaslokalen staan alle stoelen en tafels op 1,5 meter afstand. Het is niet de bedoeling dat je gebruik maakt van meubilair met een rood kruis erop.

  In de lokalen zijn handgel, handschoenen, en schoonmaakdoekjes of spray om tafels en stoelen schoon te maken voordat de les start. Verlaat je de les? Maak dan de tafel en stoel die je hebt gebruikt schoon voor de volgende student.

  Sinds dinsdag 1 december zijn studenten, docenten, andere medewerkers en bezoekers verplicht een mondkapje te dragen op school. Je gebruikt dus een mondkapje zodra je de school binnenloopt en zet deze af wanneer je de school verlaat. Je draagt je mondkapje ook tijdens de praktijklessen. Zie ook het antwoord onder de vraag ‘Zijn mondkapjes verplicht?’.

 • We hebben sinds het begin van de corona-uitbraak onze ventilatie in de gebouwen aangepast. Ondanks dat nog niet onomstoten bewezen is dat aerosolen in de ventilatie kunnen zorgen voor een coronabesmetting, willen we geen enkel risico lopen. 

  Campusbaan, Heijendaalseweg en Energieweg

  Voor Campusbaan, Heijendaalseweg en Energieweg betekent het dat de luchtbehandeling op continu is gezet (ook ’s nachts) en de ventilatie maximaal is, zonder recirculatie. Hierdoor wordt 100% buitenlucht gebruikt en wordt de afgezogen lucht niet hergebruikt maar meteen naar buiten geblazen. In mei zijn alle luchtfilters vervangen door schone filters.

  Boxmeer en Marterstraat

  Op de locaties Marterstraat en Boxmeer wordt gebruik gemaakt van een ander systeem met afzuigventilatoren. Dat betekent dat buitenlucht wordt aangezogen via de buitengevel. Hierdoor vindt er geen recirculatie plaats van ventilatielucht en is er continue natuurlijke ventilatie met buitenlucht.

 • Studeer je nu af? Dan hoor je via je opleiding wanneer er naast examens op afstand ook weer examens op school plaatsvinden. Studeer je nu niet af? Dan hoor je via je opleiding wanneer de examens weer starten.

 • Deze hele nieuwe situatie rondom het coronavirus zorgt voor veel veranderingen. Het vraagt veel van je. We willen natuurlijk niet dat je tussen de wal en het schip valt.

  Als je het idee hebt dat je studie er onder lijdt, bijvoorbeeld omdat je het moeilijk vindt om jezelf te motiveren, of omdat je niet goed weet hoe je moet beginnen? Neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider. Deze zal je op weg helpen.

 • Ja, in principe wel. Hiervoor geldt de gebruikelijke verzuimprocedure. Daarbij houden we ons ook aan de RIVM-richtlijnen, ter bescherming van studenten en medewerkers. Studenten moeten dus thuisblijven bij klachten als neusverkoudheid of hoesten, keelpijn, koorts. Dit zijn zoals de RIVM het noemt, milde klachten. Zo nodig kan de volgende examengelegenheid worden gebruikt.

 • Heb je zorgen waardoor je je op school niet kunt concentreren? Pieker je veel of heb je andere vragen? Blijf er niet mee rondlopen! Je kunt op werkdagen tussen 3 en 5 uur chatten via Check It. We helpen je graag.

 • We zijn terughoudend in het geven van een negatief bindend studieadvies (BSA) voor 2020-2021
  Je kunt nog steeds een negatief BSA krijgen, maar dat gebeurt niet zomaar. Hierbij worden ook jouw persoonlijke omstandigheden meegewogen.

 • We vinden het belangrijk voor je studie en de continuïteit van de opleiding om stages zo veel mogelijk te laten doorlopen. Houd je hierbij wel aan de richtlijnen van het RIVM en eventuele maatregelen die bij jouw stagebedrijf zijn genomen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider (slb' er).

 • Wij adviseren je om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland, tenzij de plaatselijke autoriteiten anders besluiten.

 • Nederlandse studenten in het buitenland kunnen allereerst contact opnemen met de eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade telefonisch te bereiken via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.
 • Door corona kun je misschien niet meer naar je werk. Dit kan er voor zorgen dat je in de financiële problemen komt. Lees op de site van DUO welke mogelijkheden er voor jou zijn. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met DUO.

 • Zorginstellingen hebben extra handen nodig tijdens de coronacrisis. Wil jij helpen? Meld je dan aan via www.extrahandenvoordezorg.nl. Ook als je geen ervaring hebt in de zorg, kun je je steentje bijdragen. Ga naar Ready2Help van het Rode Kruis.

 • Heb je een verbetersuggestie of een klacht over ons onderwijs op afstand, of examinering in verband met het corona-virus? Meld een suggestie of klacht onderaan deze pagina.