Ondanks alle gedragsregels en richtlijnen kan het toch zijn dat je tegen een situatie aanloopt waar je niet helemaal gelukkig mee bent of waar je zelfs heel ontevreden over bent. Je kunt dan een klacht of suggestie indienen. Ga in eerste instantie in gesprek met de persoon met wiens besluit of gedrag je het niet eens bent. Probeer samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. Kom je er samen niet uit dan kun je hier een klacht indienen.

Klachten en suggesties

ROC Nijmegen kent drie soorten klachtenregelingen voor:

Klacht over toetsen en examens

Heb je een klacht over een toets en/of examen, bespreek deze dan zo snel mogelijk (in ieder geval binnen vijf werkdagen) met de teammanager van je opleiding. Kom je er samen niet uit, dan kun je een formele klacht indienen bij het examenbureau op de locatie waar je aan je examen/toets hebt deelgenomen. De klacht wordt dan door de domeinexamencommissie van de opleiding behandeld. Ben je het niet eens met de uitspraak van de domeinexamencommissie dan kun je binnen vijf werkdagen bezwaar aantekenen bij de examencommissie.
Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de examencommissie dan moet je binnen twee weken nadat de uitspraak is meegedeeld beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep, Kamer 1 Beroep over Examens. In dat geval treedt het reglement van de Commissie van Beroep ROC Nijmegen in werking.

Je rechten staan omschreven in het examenreglement hoofdstuk 4, paragraaf 2 en 3 (bezwaar en beroep)

Klacht over discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld

Kom je bij ons discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld tegen, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Zij zijn speciaal opgeleid om je te helpen bij dit soort situaties. Vertrouwenspersonen hebben een zwijgplicht. Dit betekent dat zij anderen niets vertellen zonder jouw toestemming. Je rechten staan duidelijk omschreven in de klachtenregeling discriminatie, seksuele intimidatie en agressie/geweld.

Klacht van algemene aard

Heb je een klacht of bezwaar over iets wat niet gaat over examinering, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld, dan geldt de regeling voor klachten van algemene aard. Wil je voordat je een klacht indient eerst weten wat je rechten en plichten zijn als student of ouder/verzorger, lees dan eerst het studentenstatuut of de klachtenregeling voor klachten van algemene aard eens door. Hieronder lees je hoe je je algemene klacht of suggestie indient.

Indienen

Stuur je algemene klacht en/of verbetersuggestie door een formulier in te vullen. Let op: voor een zorgvuldige afhandeling, is het belangrijk dat wij de volgende zaken van je weten:

  • Je naam
  • Ben je student/ouder/verzorger/bpv-begeleider/anders (geef dit aan bij omschrijving van de klacht)
  • Als je student bent: de naam van je opleiding en klas
  • Waarover wil je klagen?
  • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres

Behandeling

Na het indienen van een klacht ontvang je binnen een week een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat ook hoe je klacht wordt afgehandeld en binnen welke termijn. In alle gevallen krijg je zo snel mogelijk, maar binnen 15 werkdagen bericht met het resultaat van de afhandeling. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben om je klacht te verwerken. Hiervan stellen we je uiteraard op de hoogte. We zorgen er wel voor dat je klacht binnen 6 weken, 30 werkdagen, afgehandeld is.

Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met de afhandeling van je klacht dan moet je binnen zes weken nadat de uitspraak is meegedeeld beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep, Kamer 2 Beroep over Klachten van Algemene Aard. In dat geval treedt het reglement van de Commissie van Beroep ROC Nijmegen in werking.

Meer informatie

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten