Het leerbedrijf heeft voor stagiairs dezelfde zorgverplichting als voor de eigen werknemers. Dat staat in de geldende Arbo wet- en regelgeving (waaronder de Arbeidstijdenwet). De dagelijkse praktijktijd voor de student is gelijk aan de arbeidstijd van de andere medewerkers van de afdeling waar hij geplaatst is, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt. De arbeidstijd mag niet in strijd zijn met de arbeidswetgeving voor jeugdigen.

Werktijden voor jeugdigen

Voor jeugdigen (16 en 17 jaar) gelden andere regels wat betreft hun inzet:

  • De jeugdige werknemer mag arbeid verrichten op zaterdag en zondag als er op de vrijdag ervoor of de maandag erna geen schooltijd is. Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd;
  • In een periode van 7 dagen moet altijd een rustperiode van ten minste 36 aaneengesloten uren zijn. De jeugdige werknemer mag tot uiterlijk 23.00 uur werken.
  • Jeugdigen mogen maximaal 9 uur per dag werken en 45 uur per week. In elke periode van 4 achtereenvolgende weken mogen zij niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken.
  • Duurt het werk langer dan 4.5 uur, dan moet dit minimaal worden afgewisseld met een pauze van ten minste een half uur. Deze pauze kan worden opgesplitst in 2 pauzes van 15 minuten.

Het is belangrijk om na te gaan of de stagiair als jeugdige wordt aangemerkt volgens de Arbeidstijdenwet. Daarnaast kunnen de bij het bedrijf gemaakte afspraken (individueel, bij cao, met de OR) uitsluitsel bieden.

Beroepspraktijkvorming (BPV) tijdens de schoolvakanties

Het roc stelt voor de studenten jaarlijks de vakantieperioden vast en heeft hierin de vrije hand. Tijdens de vastgestelde vakantieperioden kan een BOL-student vrij zijn, tenzij andere afspraken gemaakt zijn met het leerbedrijf. Dan worden aanvullende afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de opleiding bij calamiteiten. Door deze vakantieregeling kan de BPV onderbroken worden door een schoolvakantie. Voor andere vakantie- en verlofdagen geldt de vakantie- en verlofregeling van het leerbedrijf. Een BBL-student heeft een arbeidsovereenkomst, waarbij voor vakantie en verlof specifieke afspraken kunnen gelden tussen het bedrijf en de student.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten