Aan het begin van de opleiding sluit elke student een onderwijsovereenkomst af met de opleiding. Naast de formele gegevens staan in die overeenkomst ook de rechten en plichten van de school en de student vastgelegd. Een onderdeel van deze onderwijsovereenkomst is de beroepspraktijkovereenkomst (BVPO). De BPVO wordt opgemaakt als de student met de BPV start. Hierin staan afspraken over:

  • de aanvangs- en einddatum van de BPV en het aantal te volgen praktijkuren per kalenderjaar;
  • de begeleiding van de deelnemer;
  • de beschrijving van de competenties die in de praktijk gehaald moeten worden en hoe deze beoordeeld worden;
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

Zonder BPVO telt een BPV niet mee voor de opleiding. Bovendien dienen aan het begin van de BPV-periode concrete afspraken te worden gemaakt over leerdoelen tijdens de BPV, het persoonlijke leerprogramma van de student, de manier en de frequentie van de begeleiding en de toetsingsmethoden. Deze afspraken komen de BVPO en de daarbij behorende bijlage.

BOL-opleiding

Binnen de BOL-opleidingen kan de BPV over verschillende leerjaren verdeeld zijn. Als de student zover is dat hij kan deelnemen aan het praktijkgedeelte van de opleiding, wordt bekeken in welk leerbedrijf de student de BPV kan volgen. Met dit leerbedrijf komt een BPVO tot stand. Tijdens een opleiding worden doorgaans meerdere (per leerjaar één of twee) praktijkovereenkomsten afgesloten.

BBL-opleiding

In de BBL-opleiding is de werksituatie bij een werkgever het uitgangspunt. Bij een BBL-opleiding geldt een BPVO de gehele opleidingsduur. Deze praktijkovereenkomst wordt getekend door de student (en eventueel ouders/verzorgers bij minderjarigheid), de praktijkopleider, de BPV-docent en, indien er sprake is van een BBL-leerweg, ook door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Standaardmodel Praktijkovereenkomst

Alle opleidingen van ROC Nijmegen maken gebruik van het standaardmodel Beroepspraktijkovereenkomst. Dit model is voor medewerkers te vinden in de Toolbox BPV. Voor de start van de BPV moet een getekend exemplaar BPVO aanwezig zijn in het dossier van de student. Dit is noodzakelijk om aan de eisen voor de bekostiging van de opleiding te kunnen voldoen.

Erkend leerbedrijf

Het leerbedrijf dient erkend te zijn door de SBB. Zonder deze erkenning kan een bedrijf geen studenten opnemen. Een bedrijf kan een erkenning aanvragen via het SBB.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten