Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. In verschillende situaties kan om een VOG worden gevraagd. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin je werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht. Als er geen wettelijke verplichting is, mag een werkgever zelf bepalen of hij om een VOG vraagt.

Screening

Bij aanvraag van een VOG onderzoekt de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie - Justis - of deze persoon geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Steeds meer leerbedrijven vragen om een VOG of willen de student voor het begin van de beroepspraktijkvorming (BPV) screenen. Het ontbreken van een VOG of een negatieve screening is in sommige branches reden om een student niet aan te nemen.

Functies

Voor functies in onderstaande sectoren is een VOG verplicht of gewenst:

  • zorg- en welzijn;
  • sport en bewegen;
  • veiligheid;
  • toerisme,recreatie en luchtvaartdienstverlening;
  • enkele administratieve functies.

Vaker een VOG aanvragen

Een VOG is aan te vragen op het moment dat het leerbedrijf bekend is. Het leerbedrijf geeft aan welke onderwerpen van belang zijn voor een VOG. Leerbedrijven uit dezelfde branche kunnen verschillende onderwerpen aangeven voor een VOG. Daarom kan voor elke BPV-periode een nieuwe VOG nodig zijn.  

Geen VOG

Het niet overleggen van een VOG, kan nadelige gevolgen hebben voor het volgen en/of afronden van een beroepsopleiding

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten