De omvang van de beroepspraktijkgvorming (BPV) is hangt af van de leerweg die de student volgt: de BBL of de BOL.

Onderwijstijd beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat de student 1 dag per week naar school en werkt hij de overige 4 dagen. De onderwijstijd in de BBL bestaat ieder jaar uit minimaal 850 uren. Daarvan zijn ten minste 200 begeleide onderwijsuren en 610 uren BPV.

Onderwijstijd beroepsopleidende leerweg (BOL)

Voor de beroepsopleidende leerweg (BOL) gelden de onderstaande verplichte (minimum) urennormen:         

BOL opleidingen   Onderwijsuren   BPV   Totaal  
Entreeopleiding 600 Geen minimum 1.000
1-jarige   opleiding 700 250 1.000
2-jarige   opleiding 1.250 450 2.000
3-jarige   opleiding 1.800 900 3.000
4-jarige   opleiding 2.350 1.350 4.000

De urennormen voor de BOL gelden voor de totale studieduur. Het aantal begeleide onderwijsuren moet tijdens het eerste opleidingsjaar op de niveaus 2, 3 en 4 altijd minimaal 700 klokuren zijn. In 1-jarige Entree opleiding moet dit minimaal 600 uren zijn. Er zijn aparte normen voor de begeleide onderwijsuren en de BPV. Deze tellen niet in alle gevallen op tot het verplichte aantal minimumuren. Mbo-scholen hebben de ruimte om de resterende uren naar keuze in te zetten voor begeleide onderwijsuren of BPV.

Urennormen per 2013 en 2014

De urennormen gelden sinds 1 augustus 2013 voor de BBL. En sinds 1 augustus 2014 voor de BOL. De urennormen gelden niet voor de studenten die vóór deze data stonden ingeschreven voor een beroepsopleiding. Zij moeten de opleiding afmaken uiterlijk in het eerste studiejaar ná de voor hen geldende studieduur. In deze situatie geldt de (oude) norm van ten minste 850 uren onderwijstijd (onderwijsuren + BPV). Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid.

     

Onze website maakt gebruikt van cookies om je beter te kunnen helpen. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je het goed vindt. Meer weten? Bekijk onze Cookies.

OK, sluiten