De werkbegeleider is de directe begeleider van de student op de werkplek. De werkbegeleider heeft diverse taken. Hij zorgt voor alle benodigde begeleiding, beoordeelt de student en legt hierover verantwoording af aan de praktijkopleider. Hij geeft akkoord wanneer de student klaar is om te starten met de onderdelen voor de beroepspraktijkvorming (BPV) die meetellen voor de eindboordeling, de zogenaamde kwalificerende onderdelen. Hierover voert hij gesprekken met de student.

De werkbegeleider:

  • neemt bij problemen met de student of stagnatie van de BPV-opdracht tijdig contact op met de praktijkopleider;
  • stimuleert de student in het opstellen van persoonlijke leerdoelen en het zoeken naar oplossingen;
  • geeft instructies en controleert op vakinhoudelijke vaardigheden en werkindeling;
  • adviseert de student over werktempo, werkhouding, klantcontacten en sociale vaardigheden, zonder hierbij dwingend te worden of in een leidinggevende positie te treden;
  • krijgt aansturing, coaching en ondersteuning van de praktijkopleider bij het begeleiden van de student.
     
ROC Nijmegen gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeterenOK, sluiten